DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishTurkishArabic
  • ondersteund door 42.788 vrienden
  • waarvan 2.704 geverifieerde medisch professionals

Zoekresultaten

Resultaten voor " nevenschade "

Nevenschade

Sinds begin 2020 worden er wereldwijd diverse maatregelen getroffen om de…

Permanente ‘coronawet’? Nee, er zijn alternatieven!

Wij maken ons grote zorgen over de nieuw voorgestelde permanente 'coronawet' door het kabinet. Het gaat om het wetsvoorstel om de coronamaatregelen juridisch te verankeren in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het Artsen Collectief vindt de schadelijke gevolgen van de...

“Door uitblijven coronastrategie komt lockdown weer in beeld”?!

De NOS bericht op 16 mei: "Nederland is slecht voorbereid op een hevige coronagolf in de herfst. De kabinetsplannen zijn te vrijblijvend en de uitwerking van deze plannen duurt te lang. Hierdoor wordt kostbare tijd verloren. Als het tegenzit met het coronavirus,...

Mentale gezondheid bespreekbaar maken

Tips en adviezen Terugkijkend op de afgelopen tijd hebben we het met z’n allen flink te verduren gehad. Denk aan de vele discussies over corona, de groepsdruk, het gevoel van uitsluiting, het aan huis gebonden zijn, teruggeworpen op jezelf - en voor veel mensen ook...

Artsen Collectief verwelkomt Jan Grandjean als bestuurslid

Hartchirurg prof. dr. Jan Grandjean zwaaide in de zomer van 2021 na 17 jaar af bij het Thorax Centrum Twente. Hij werd internationaal bekend om zijn operaties op een kloppend hart. Zijn expertise zette hij in als hoogleraar aan de Universiteit Twente waar hij...