Welke FAQ wil je lezen?

Algemeen

Algemene tekst

Algemeen

Algemene tekst

Artsen collectief

Wie zijn jullie?

Wij zijn een groeiende groep artsen en medisch professionals die zich in toenemende mate zorgen maakt over de coronamaatregelen. Wij zijn van alle leeftijden en vele specialismen. De meesten van ons zijn regulier werkende artsen uit diverse ziekenhuizen, instellingen en praktijken. We spreken op persoonlijke titel. Lees meer bij https://artsencollectief.nl/over-ons/

Waarom is de stichting opgericht?

Het begon medio 2020 met een brandbrief aan de politiek waarin allerlei artsen en medisch professionals hun zorgen uitten over het gevoerde coronabeleid. https://artsencollectief.nl/op-20-augustus-stuurde-het-arts-en-covidteam-een-samenvatting-van-de-eerdere-brandbrief-aan-alle-kamerleden/

Helaas is, afgezien van een enkel Kamerlid, daar geen reactie op gekomen. De coronamaatregelen gingen echter door en werden zelfs aangescherpt. Onze zorgen bleven. In december 2020 hebben we ons officieel verenigd in de Stichting Artsen Covid Collectief.

We zien in de praktijk dat de coronamaatregelen veel schade aanrichten die niet meer in verhouding staan tot het doel. We kunnen ons werk als arts niet meer uitvoeren zoals we dat vanuit onze artseneed beloofd hebben.

Door de oprichting van de stichting bieden we een podium waar gelijkgestemden zich kunnen aansluiten om de ervaringen te bundelen, informatie en kennis uit te wisselen en beschikbaar te maken voor het publiek.

Jullie hebben in 2020 een brandbrief geschreven. Waar kan ik die vinden?

In 2020 was er een speciale site voor de zogeheten artsen-brandbrief om deze te kunnen ondertekenen. Die site is inmiddels opgeheven.

Een groot deel van de betrokken artsen is opgegaan in de stichting Artsen Covid Collectief.
De handtekeningen zijn verzameld en de brandbrief is in herziene vorm aan het kabinet aangeboden. https://artsencollectief.nl/op-20-augustus-stuurde-het-arts-en-covidteam-een-samenvatting-van-de-eerdere-brandbrief-aan-alle-kamerleden/

De personen die de brandbrief ondertekenden, hebben een e-mail met informatie ontvangen over de oprichting van de stichting met de optie om hun steun opnieuw kenbaar te maken door ‘vriend van de stichting’ te worden. Meer info is hier te vinden. https://artsencollectief.nl/verkorte-brandbrief-corona-maatregelen-3-7-2020/

Waar staan jullie voor (missie)?

Wij vinden dat gezondheid meer is dan het bestrijden en voorkomen van virusinfecties. Daarom dragen wij constructief bij aan verandering en voeren een open gesprek. We pleiten voor een risicogestuurd beleid met maatregelen tegen corona met zo min mogelijk nevenschade, waarbij gezondheid wordt gestimuleerd en waarin (keuze)vrijheid en zelfbeschikkingsrecht voorop staan.

Ons motto is daarbij #vanAngstnaarVertrouwen

Lees meer over ons bij https://artsencollectief.nl/over-ons/

Waarom is jullie motto #vanAngstnaarVertrouwen?

Wij vinden dat er sprake is van een angstpandemie rondom corona. De schadelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor onze psychische gezondheid, zoals minder sociale contacten, minder bewegen en het ontstaan van financiële problemen, zijn zodanig groot dat zij niet in verhouding staan tot het doel ervan.

Angst zonder perspectief tast gezondheid en draagvlak aan. Daarom willen wij vanuit een helder ethisch kompas een klimaat creëren met respect voor ieders mening en gevoel, op basis van gelijkheid, waarin de veerkracht van mensen, hun (keuze)vrijheid, zelfbeschikkingsrecht en eigen regie voorop staan. 

Kijk hier voor meer informatie over angst. https://artsencollectief.nl/category/onderbouwing/angst-onderbouwing/

Wat willen jullie bereiken (visie)?

Wij beogen een samenleving waarin gestreefd wordt naar het behouden en verbeteren van gezondheid en waarin zelfbeschikkingsrecht en behoud van lichamelijke integriteit als fundamentele waarden hoog in het vaandel staan.

Daarbij hoort een gezondheidszorg die meer gericht is op preventie en stimulatie van het zelfhelend vermogen dan nu het geval is. Zo geven we mensen beter de kans om de juiste keuzes te maken wat betreft hun gezondheid en welzijn. Ook draagt dit bij aan een gezond vertrouwen in eigen lichaam.

Lees meer over ons bij https://artsencollectief.nl/over-ons/

Wat doen jullie om jullie doel te bereiken?

Wij benaderen actief en reactief allerlei medische beroepsgroepen, individuele collega’s, kabinetsleden en andere beleidsmakers. We staan in contact met internationale collega’s en kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Dat doen we omdat het huidige coronabeleid internationaal gedreven is en in vele landen op dezelfde manier wordt uitgevoerd.

Wij blijven ons verdiepen en onze kennis delen. Afhankelijk van de ontwikkelingen organiseren wij seminars en rondetafelgesprekken voor en met onze vakgenoten. Door het verbinden van en hulp bieden aan bezorgde medisch professionals maken wij inzichtelijk wat tot nu toe onzichtbaar bleef.

We zoeken contact met de pers, schrijven opiniestukken en artikelen en doen dit op basis van wetenschappelijke (internationale) onderzoeken. We communiceren onze informatie in beeld en tekst zoveel als mogelijk via onze website en sociale media om het publiek zo goed mogelijk te bereiken. Volg je ons al? We zitten op TwitterFacebookInstagram, Telegram en TikTok. Helaas zijn we van LinkedIn verwijderd (juni 2021) en heeft ons bezwaar niet tot een herziening geleid.

Klik hier voor een overzicht van onze acties. https://artsencollectief.nl/wat-wij-doen/

Jullie plaatsen veel informatie op socials, maar reageren niet (veel)? Waarom is dat?

Omdat wij een organisatie zijn die voor 100% uit vrijwilligers bestaat en daardoor slechts een beperkte capaciteit heeft, lukt het ons niet altijd om via de socialmediakanalen en mails via de inbox (op tijd) te reageren. We hopen dat deze Frequently Asked Questions (FAQ’s) kunnen helpen bij de vragen.


We lezen in ieder geval wel alle reacties op de socials en maken dankbaar gebruik van jullie tips. Ook deze FAQ’s worden zoveel als mogelijk aangevuld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en vragen.

Uit hoeveel artsen/medisch professionals bestaat het Artsen Collectief?

Bovenaan op onze homepage zie je hoeveel artsen en medisch professionals (en vrienden) ons Artsen Collectief ondersteunen. Dit aantal wordt wekelijks geüpdatet.
We startten december 2020 met 1.000 artsen en medisch professionals uit de zorgwereld, inmiddels zijn we ruim verdubbeld.

Alle artsen en medisch professionals zijn geverifieerd en hebben een officiële BIG-registratie.

Het aantal ‘medische vrienden’ is ten opzichte van het totaal aantal vakgenoten in de sector (> 60.000) ‘schrikbarend weinig’, zoals onze voorzitter het in de podcast Op z’n Kop https://artsencollectief.nl/podcast-op-zn-kop-met-evelien-peeters-bij-twijfel-niet-doen/ noemde.

Er zijn zeker meer vakgenoten die het met het Artsen Collectief eens zijn, maar niet zijn aangesloten. We hebben daar begrip voor, want door kritische vragen te stellen zijn er al artsen op non-actief gezet, ontslagen, kregen zwijgcontracten of raakten opdrachtgevers kwijt. Mensen die zich uitspreken hebben het zwaarder dan de mensen die het overheidsbeleid volgen.

Artsen/medisch professionals die zich ook zorgen maken over het gevoerde coronabeleid en zich met ons willen inzetten voor een risicogestuurd zorgbeleid, zijn van harte welkom om zich bij het Artsen Collectief aan te sluiten. Aanmelden kan via ‘Word vriend’.  https://artsencollectief.nl/word-vriend/

Kunnen jullie de namen bekend maken van de artsen/medisch professionals die zijn aangesloten bij het collectief?

Nee, de namen van de artsen en medisch professionals die bij ons aangesloten zijn, maken wij niet bekend. Wij laten het aan deze vakcollega’s zelf over of zij hun verbondenheid aan het Artsen Collectief kenbaar willen maken.

Op onze website kun je in ieder geval de namen van onze bestuurs– en klankbordgroepleden vinden. Ook in publicaties, op de socials en bijvoorbeeld onze video’s komen medici aan het woord die onze missie/visie openlijk steunen en meewerken om ons geluid uit te dragen. https://artsencollectief.nl/huisarts-seema-bansropansingh-aan-het-woord-gezonde-mensen-maken-elkaar-niet-ziek/

Hoe kan ik jullie ondersteunen?

Het is nu belangrijker dan ooit dat ons geluid breed gedragen en zichtbaar wordt. Daarvoor is jouw hulp nodig! Fijn als je dat wilt doen!

Volg ons op TwitterFacebookInstagram, Telegram en TikTok en deel onze berichten, filmpjes etc. zoveel mogelijk en praat erover in jouw netwerk.  

Daarnaast kun je je op onze website aanmelden als vriend, helper en/of donateur. We mogen ons gesteund voelen door al ruim dertigduizend mensen die net als wij vinden dat je gezonde mensen vrij laat en geen maatregelen oplegt en kwetsbare mensen, op basis van vrijwilligheid, bescherming biedt.

Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen! 

Waarom vragen jullie donaties?

De betrokken artsen en medisch professionals doen hun werk onbezoldigd. We maken echter wel kosten. Denk aan praktische zaken, zoals de website, benodigde licenties, administratie, bankkosten etc.  Ook kunnen we dankzij jullie donaties nog meer doen, zoals campagnes voeren en informatieve filmpjes en brochures maken.

Wil je ons helpen de doelen van het Artsen Collectief te bereiken? Dan zou je ons heel erg helpen door ons financieel te steunen. https://artsencollectief.nl/doneren/

Met wie werken jullie samen?

Wij zijn een onafhankelijk collectief zonder verbanden of financieringen vanuit andere groepen. Soms werken we samen met andere groepen waarmee we gemeenschappelijke doelen delen en wier initiatieven wij een warm hart toedragen. Zo hebben we hebben een alliantie met Herstel-NL https://herstel.nl/ . Zij zetten zich ook in voor een risicogestuurd beleid.

Personen die verbonden zijn aan het Artsen Collectief kunnen op persoonlijke titel artikelen  (mee)schrijven. Als de naam van de stichting niet wordt genoemd, zijn wij als Artsen Collectief niet officieel betrokken.

 

Kijk ook op onze pagina Links https://artsencollectief.nl/links/ waar we verwijzen naar een aantal websites van organisaties die volgens ons interessant zijn in deze ‘coronatijd’. Meerdere van onder die link genoemde organisaties zetten zich – net als het Artsen Collectief – in voor een risicogestuurd gezondheidsbeleid, gerichte bescherming van kwetsbare groepen en zo min mogelijk nevenschade.

Jullie zeggen dat medische en ethische grenzen worden overschreden. Wat wordt daarmee bedoeld?

We zijn als groeiende groep van medisch professionals gedurende de coronacrisis in een ethisch conflict geraakt door het zien van de ontwrichtende gevolgen van de coronamaatregelen, waar we ons grote zorgen over maken. Niet alleen de medische gevolgen van uitgestelde diagnoses en operaties, maar ook psychosociale schade in onze samenleving, inclusief de impact op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zie ook onderbouwing/nevenschade.

In de artseneed staat het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van schade voorop. Binnen de huidige crisis zien wij dat de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen in gevaar zijn, zowel door de maatregelen die worden genomen als door angst. In het kader van willen indammen van het coronavirus, dreigen we meer en meer vrijheden kwijt te raken.

Denk aan het invoeren van een ‘vaccinatiepaspoort’ en verplichte PCR- en sneltesten waardoor mensen niet meer vrij kunnen deelnemen aan de maatschappij, ook al zijn en leven ze gezond.
Mensen worden steeds meer onder druk gezet een medische behandeling (vaccinatie) te ondergaan waarvan nog niet zeker is dat de voordelen voor hun gezondheid opwegen tegen de mogelijke medische risico’s. Dit is duidelijk in strijd met het individuele recht op zelfbeschikking, een grondslag van de mensenrechten.
Hiermee wordt volgens ons een medische en ethische grens overschreden.

Deze coronamaatregelen leiden tot een tweedeling in de maatschappij. Wij noemen dit medische apartheid.

Lees ons eerdere persbericht van maart 2021 hierover. https://artsencollectief.nl/vaccinatiepaspoort-leidt-tot-medische-apartheid/

In de FAQ’s kun je ook meer lezen over wat wij vinden van vaccinaties https://artsencollectief.nl/veelgestelde-vragen/vaccinatie/ en het testbeleid https://artsencollectief.nl/veelgestelde-vragen/testbeleid/ .

Jullie spreken over de artseneed en ethiek, álle artsen volgen die toch?

Wij gaan er graag van uit dat ook de artsen die zich niet in onze standpunten kunnen vinden, werken vanuit de artseneed. De overgrote meerderheid van medici heeft het beste voor met de gezondheid van een zo groot mogelijke groep patiënten.

Na maanden van verdieping in het gevoerde coronabeleid signaleren wij echter in toenemende mate de disproportionaliteit daarvan. Met de kennis van nu zien wij dat dit beleid meer schade doet dan goed. Dat is het kantelpunt waarop wij ervaren dat zowel het huidige overheidsbeleid en het nog verdergaande beleid dat momenteel in meerdere sectoren stapsgewijs lijkt te worden doorgevoerd (zoals de QR-code voor toegang die 25 september 2021 werd ingevoerd) niet meer kunnen samengaan met de door ons afgelegde eed.

Wij respecteren ieders mening en komen graag vanuit gesprek nader tot elkaar. Artsen en medisch specialisten kunnen ons benaderen via medici@artsencollectief.nl of via een van de bestuursleden. https://artsencollectief.nl/bestuur/

Coronamaatregelen

Zijn maskers (mond- en neusbescherming) zinvol?

Nee, wij vinden niet dat het dragen van mondkapjes zinvol is. Het Artsen Collectief is daarom tegen een algemene mondkapjesplicht. Er is onvoldoende bewijs dat het dragen van een mondkapje door de gehele bevolking invloed heeft op de verspreiding van het coronavirus. Bijwerkingen en schadelijke effecten komen steeds meer aan het licht. Dragen van een mondkapje leidt tot schijnveiligheid.

Zo zijn virussen kleiner dan de poriën van de “alledaagse maskers” en worden daarmee niet tegengehouden. Het opnieuw inademen van de eigen adem met CO2 (hypercapnie) veroorzaakt bij mensen slechte prestaties en hoofdpijn. Het vocht dat ontstaat bij langdurig dragen is een voedingsbodem voor bacteriële en virale infecties die juist via je neus en mond moeten worden geweerd. Je maakt het je afweersysteem met het dragen van zo’n masker dus alleen maar moeilijker. Ook het veelvuldig aanraken, op- en afdoen en het weggooien van de maskers leidt tot de verspreiding van virussen. Ook blijkt het verplicht dragen van mondkapjes grote nadelen te hebben voor mens en milieu. Denk ook aan psychosociale gevolgen en het effect van een bedekt gezicht op onze communicatie.
Immunoloog dr. ir. Carla Peeters heeft veel over de neus-mondmaskers geschreven. Lees bijvoorbeeld https://artsencollectief.nl/waarom-de-mondkapjesplicht-per-direct-afgeschaft-moet-worden/

Heeft de 1,5-meterregel (social distancing) zin?

De 1,5-meterregel heeft geen zin voor gezonde mensen. Omdat we allemaal virussen bij ons dragen, dragen ook gezonde mensen virussen over. Dat is juist goed om je immuunsysteem sterk te houden. Gezonde mensen verspreiden niet genoeg virusdeeltjes om andere gezonde mensen ziek te maken. Het 1,5 meter afstand houden tussen gezonde mensen is dan ook niet nodig.

Mocht je wel besmet zijn geraakt, maar heb je géén klachten, dan ben je niet ziek. Er is dan geen reden om afstand te houden tot elkaar. Het gaat namelijk om de ‘viral load’, de hoeveelheid virusdeeltjes die je bij je draagt en die je bij klachten (hoesten, niezen, spugen) kunt verspreiden. Blijf daarom thuis als je wél klachten hebt en ziek uit. Vermijd dan contact met de kwetsbare medemens; hun immuunsysteem is zwakker.

Gezonde mensen mogen vertrouwen op hun immuunsysteem. Blijf samen bewegen, blijf zingen, blijf spelen, zorg voor je gezondheid en zorg voor een ander. Blijf thuis als je ziek bent. En ontmoet elkaar bij goede gezondheid.

Ventileer regelmatig je huis, kantoor, horecagelegenheid etc. Dat is zinvoller dan het dragen van een mondkapje.

Bekijk ook onze video waarin we uitleggen hoe het met virusoverdracht werkt. https://artsencollectief.nl/video-artsen-collectief-legt-virusoverdracht-uit-gezonde-mensen-maken-elkaar-niet-ziek/

Zijn lockdowns zinvol?

Lockdowns hebben in de geschiedenis nooit tot verdwijnen van een infectieziekte geleid. De pandemierichtlijnen van de WHO hebben nooit lockdowns bevat, evenmin zaken als bron- en contactonderzoek, massale quarantaine en reisrestricties. Meerdere studies over de afgelopen maanden laten zien dat lockdowns minimaal tot geen impact hebben op het sterftecijfer. Het Artsen Collectief vindt het inzetten van lockdowns dan ook niet acceptabel om in te zetten tegen een virus.

Recentelijk werd zelfs bekend dat ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vooraf waarschuwden dat een lockdown 520.000 levensjaren meer kost dan hij oplevert. Toch besloot de regering de lockdowns willens en wetens door te laten gaan. 
https://artsencollectief.nl/ambtenaren-ez-tonen-nevenschade-aan-lockdown-kost-ruim-half-miljoen-levensjaren/

Welke (neven)schade wordt door de coronamaatregelen veroorzaakt?

Het huidige generieke coronabeleid grijpt in op elk vlak van onze samenleving en op ons menszijn. Het Artsen Collectief gelooft dat dit beleid onze gezondheid meer schaadt dan dat het die bevordert of beschermt. Het middel mag niet erger zijn dan de kwaal.

We zien op verschillende vlakken schade door de coronamaatregelen. Bij de meest kwetsbaren in de maatschappij, de sociaaleconomisch lagere klasse, bij jongeren, bij kinderen, bij zzp’ers, mkb-ondernemers, maar ook in ontwikkelingslanden worden mensen hard getroffen.
Het sluiten van winkels, horeca en het stilleggen van bedrijven zorgt naast economische schade ook voor verlies van persoonlijk inkomen en veel stress waardoor gezondheidsschade optreedt.
Het sluiten van scholen zorgt voor leerachterstand bij jongeren en kinderen. Online lessen zijn geen vervanging van fysiek onderwijs, het remt de normale ontwikkeling van kinderen. Het verminderen van de sociale contacten, het niet kunnen uitgaan en feestvieren wat juist in de jonge jaren erg belangrijk is, geeft grote psychische druk. Kindermishandeling komt vaker voor.

Afgezegde medische behandelingen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Angst zorgt voor stress, wat net als de restrictie op sporten, recreatie en culturele evenementen het immuunsysteem verzwakt. Een lockdown verscheurt de sociale cohesie en leidt tot eenzaamheid en psychische klachten.

Lees meer over Nevenschade op onze site. https://artsencollectief.nl/?s=nevenschade

Hoe jij een bijdrage kunt leveren

Bedankt voor je interesse om onze Stichting te steunen door actief mee te helpen. Het is belangrijk dat ons geluid breed gedragen en zichtbaar wordt. Daarmee kun je ons enorm helpen! Volg ons op TwitterInstagram en Telegram en deel onze berichten, filmpjes etc. zoveel mogelijk en praat erover in jouw netwerk.

Daarnaast kun je ons op verschillende manier steunen. Door je aan te sluiten bij onze doelen en vriend te worden. Maar ook door mee te helpen of geld te doneren. Alle hulp is welkom!