Kinderen

Het coronavirus is op zichzelf ongevaarlijk voor de leeftijdsgroep 5 – 11 jaar. De kans op ernstige ziekte is voor kinderen extreem klein. Het Artsen Collectief benadrukt dat kinderen niet moeten lijden onder een probleem dat zich niet of nauwelijks onder hen voor doet. Het is bovendien onethisch om kinderen in te zetten als schild voor kwetsbaren en ouderen.