• 22203 vrienden
  • 1672 geverifieerde medici

Vaccinatie

Het Artsen Collectief is voor het vaccineren van risicogroepen met een bewezen werkzaam en veilig vaccin. De huidige overheidsstrategie om de gehele bevolking te vaccineren ondersteunen wij niet. Wij vinden dit onnodig en zelfs onverantwoord:

  • Het Europees medicijnagentschap (EMA) heeft de coronavaccins een tijdelijke ‘voorwaardelijke’ goedkeuring verleend vanwege emergency ofwel acute noodzaak. Dit betekent dat “aanvullend bewijs over de baten” moet worden afgewacht. Pas in december 2023 moet de producent het laatste klinische onderzoeksrapport indienen over de “werkzaamheid en veiligheid”. Daarmee is het een ‘experimenteel’ vaccin: de onderzoeksfase is nog niet afgerond.
  • De vaccins betreft een nieuwe techniek en dit houdt een risico in. Dat heeft minister Hugo de Jonge in november 2020 onderkend, in een Kamerbrief over aankoop van Covid-19 vaccins: “Het feit dat gebruik gemaakt wordt van een technologie waarmee nog geen geregistreerde vaccins gemaakt zijn, is een risico”.
  • Er is nog weinig bekend wat betreft de effectiviteit tegen nieuwe mutaties, de bijwerkingen en de langetermijngevolgen. Deze zorgen leven vooral rondom de mRNA vaccins (Pfizer en Moderna).
  • De overheid stimuleert het vaccineren, in steeds bredere groepen. Zo ook groepen waarin het risico op een ernstige Covid-19 infectie verwaarloosbaar klein is.
  • Zolang het niet bewezen is dat door vaccinatie groepsimmuniteit ontstaat of de kans op een ander besmetten nul wordt, is het vaccineren van groepen met een klein risico op ernstige ziekte onverantwoord.
  • Het is ook niet bewezen dat het vaccin effectiever is dan het eventueel doormaken van een virusbesmetting op een natuurlijke manier. In de onderzoeken werden mensen die eerder besmet waren met Covid-19 uitgesloten.
  • De vaccins bevinden zich nog in onderzoeksfase; het onderzoek is nog niet afgerond en loopt nog twee jaar (tot in 2023).
  • 94% van iedereen die met ernstige Covid-19 opgenomen wordt in een ziekenhuis, heeft daar duidelijke risicofactoren voor (aldus het RIVM). Voor een grote groep mensen is er geen ernstige ziektelast van een infectie (95%). Voor hen is er geen gezondheidsnoodzaak om zich te laten vaccineren en moet het risico op korte en lange termijn bijwerkingen (in overleg met een arts) dus zeer secuur worden afgewogen.

Wij vinden het zeer belangrijk dat u een weloverwogen keuze kunt maken. Daarvoor is objectieve informatie nodig, waarbij men er zeker van mag zijn dat er geen financiële belangenverstrengelingen zijn bij de informerende instanties.
Daarbij is het echter zeer belangrijk dat (huis)artsen de mensen goed informeren over de voor/-nadelen (‘informed consent’).
Vaccinatie dient altijd alleen op basis van vrijwilligheid te gebeuren. Het Artsen Collectief is dan ook tegen het ‘vaccinatiepaspoort’.
Onderstaand meer informatie over de vaccinaties, waaronder ook de pagina met FAQ’s (Frequently Asked Questions) over elk vaccin dat voor Nederland beschikbaar is.
Mocht u vragen hebben over uw persoonlijke situatie, dan verzoeken wij u daarover met uw (huis)arts contact op te nemen.

FAQ Vaccinatie

Op onze FAQ pagina geven we je meer informatie over vaccineren en de verschillende vaccins die bedoeld zijn om ziekte...

Lees meer