• 19.861 vrienden
  • 1.497 geverifieerde medici

Vaccinatie

Er is een legitieme plek voor bewezen werkzame en veilige vaccins voor duidelijke risicogroepen. Massale vaccinatie van de algehele bevolking tegen Covid-19, met de op dit moment beschikbare vaccins, is echter onverantwoord en onnodig. Daarnaast vindt het Artsen Collectief dat vaccinatie altijd vrijwillig moet zijn en is het tegen het ‘vaccinatiepaspoort’.

Het Artsen Collectief staat niet achter de strategie om de gehele bevolking te vaccineren. Het betreft een experimenteel middel waarover nog te weinig gegevens bekend zijn over de effectiviteit, de bijwerkingen en de lange-termijn-gevolgen. Het is niet gezegd dat een vaccin effectiever is dan het doormaken van een besmetting met het virus op een natuurlijke manier. Daarnaast ondervindt een zeer grote groep mensen geen ernstige ziektelast van een infectie, en is er bij hen geen noodzaak tot vaccinatie.

Het Artsen Collectief ziet de ernstige capaciteitsproblemen in de zorg, vooral wat betreft ‘handen aan het bed’. Nog altijd bestaat het overgrote gedeelte van de Covid-19 patiënten die opname behoeven uit specifieke risicogroepen. Het Artsen Collectief is voor het vaccineren van risicogroepen met een bewezen veilig en werkzaam medicijn.

FAQ Vaccinatie

Op onze FAQ pagina geven we je meer informatie over vaccineren en de verschillende vaccins die bedoeld zijn om ziekte door het virus SARS CoV-2 te voorkómen.

Lees meer