Artsen Collectief legt virusoverdracht uit:

‘Gezonde mensen maken elkaar niet ziek!’

Wist je dat je miljarden virussen op en in je lichaam hebt? Ze zijn overal om ons heen en dat is juist goed. Mensen kunnen namelijk niet leven zonder virussen. Virussen helpen ons om gezond te blijven. Ons afweersysteem wordt sterker door in aanraking te komen met virussen. Bekijk onze video:

Hoe jij een bijdrage kunt leveren

Omdat we allemaal virussen bij ons dragen, kunnen gezonde mensen weliswaar virusdeeltjes overdragen, maar niet genoeg om andere gezonde mensen ziek te maken. Dit heet ‘niet-ziekmakende overdracht’.

Mensen zonder klachten hebben een zo verwaarloosbaar klein risico om anderen te besmetten dat opgelegde maatregelen meer schade dan goed doen aan de volksgezondheid. Het overgrote deel van de mensen wordt immers niet of nauwelijks ziek bij besmetting, omdat de kracht van ons immuunsysteem bijna altijd groot genoeg om hier weerstand tegen te bieden. Sommige van de opgelegde maatregelen zorgen juist voor verzwakking van het immuunsysteem.

Met klachten of symptomen zoals niezen of hoesten kun je veel meer virusdeeltjes verspreiden en is de kans dat je iemand besmet groter. In dat geval kan iemand anders door jou ziek worden. Dit is ‘wel-ziekmakende overdracht’. Daarom is het advies dan: Blijf thuis als je klachten hebt en ziek uit.

Mensen uit risicogroepen kunnen sneller ziek worden ook als er weinig virusdeeltjes worden overgedragen: bijvoorbeeld verzwakte ouderen, ernstig zieke patiënten, mensen met een afweerstoornis of mensen die medicijnen gebruiken waardoor het immuunsysteem is verzwakt. Deze kwetsbare mensen zouden zich tijdens het gebruikelijke griepseizoen, op vrijwillige basis, aan de maatregelen kunnen houden.

Het Artsen Collectief pleit er al heel lang voor om gezonde mensen geen coronamaatregelen op te leggen en kwetsbaren – op basis van vrijwilligheid – te beschermen. De maatregelen, die grote sociaal-economische, psychologische en medische schade veroorzaken, zijn gebaseerd op aannames en niet op feiten en medische onderbouwing.

Vertrouw op jouw immuunsysteem: je bent als gezond mens geen gevaar voor anderen. Gezonde mensen maken elkaar niet ziek.

#vanANGSTnaarVERTROUWEN

Meer informatie over Artsen Collectief