Prof. dr. Ira Helsloot

Hoogleraar Besturen van Veiligheid

Prof. Dr. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en houdt zich bezig met onderzoek naar proportioneel veiligheidsbeleid en crisisbeheersing. Ook is hij editor van het Journal of Contingencies and Crisis Management. Hij is oorspronkelijk gepromoveerd als wiskundige, maar houdt zich sinds 1994 bezig met onderzoek naar crisisbeheersing en proportioneel veiligheidsbeleid. Daarnaast bekleedt hij diverse nevenfuncties, zoals voorzitter van Stichting Crisislab dat het onderzoek van zijn leerstoel ondersteunt.

Eerder was hij werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding, was hij directeur crisis en veiligheid bij het COT Instituut voor Veiligheids- en crisismanagement, (interim) hoofd rampenbeheersing bij de regionale brandweer Amsterdam-Amstelland en later lid van de korpsleiding met de portefeuille strategie en innovatie crisisbeheersing. Van 2006 tot en met 2011 was hij hoogleraar Crisisbeheersing en Fysieke veiligheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Motivatie om de Stichting te steunen
De huidige coronacrisis heeft enorme impact. Dat geldt zowel voor het directe effect van de ziekte zelf als van de maatregelen de genomen worden. Dit roept om een zorgvuldige afweging van kosten en baten van het Rijksbeleid dat momenteel afwezig lijkt. Het werk van de Stichting Artsen Covid Collectief draagt erg bij aan het voor het voetlicht brengen van deze noodzaak en daar help ik graag bij door mijn kennis in te brengen.