• 22203 vrienden
  • 1672 geverifieerde medici

Nieuws

Op deze nieuwspagina vind je nieuws van het Artsen Collectief en artikelen van anderen die wij belangrijk vinden om te delen.

“Noorwegen onderzoekt 23 overlijdens van kwetsbare ouderen na vaccinatie met mRNA vaccin. Zij overleden aan gewone bijwerkingen zoals koorts, misselijkheid en diarree”

(BMJ), 23 januari 2021 Covid-19: Norway investigates 23 deaths in frail elderly patients after vaccination | The BMJ

“Colchicine beperkt de kans op overlijden met 44%, beademing met 50% en ziekenhuisopname met 25% na Covid-19 infectie. Dat blijkt uit een wereldwijde studie onder 4488 patiënten.”

"Colchicine beperkt de kans op overlijden met 44%, beademing met 50% en ziekenhuisopname met 25% na Covid-19 ...

Schoolsluiting en schade voor kinderen

De schadelijke lockdowneffecten voor kinderen en tieners blijven in de dagelijkse coronagrafieken onzichtbaar. ...

Europees Parlement: besluiten over juridische en ethische aspecten en vaccinatiestrategieën in de lidstaten

Vaccinatie mag niet verplicht worden, niet-gevaccineerden mogen niet gediscrimineerd worden. Vergoeding voor schade

Gezonde mensen zonder klachten maken elkaar niet ziek

De aanname dat asymptomatische mensen elkaar gemakkelijk ernstig ziek kunnen maken door overdracht van ...

“Hoogleraar virologie Ron Fouchet stelt dat effect van de invoering van de avondklok twijfelachtig is. Als een variant de overhand krijgt wil dat niet zeggen dat die besmettelijker is”

"Hoogleraar virologie Ron Fouchet stelt dat effect van de invoering van de avondklok twijfelachtig is. Als een ...

“Pandemic and Disaster Preparedness Center bereidt straks voor op rampspoed. (Erasmus MC) Pandemic & Disaster Preparedness Center Bereidt Straks Beter Voor Op Rampspoed

"Pandemic and Disaster Preparedness Center bereidt straks voor op rampspoed. (Erasmus MC) Pandemic & Disaster ...

Groep artsen tegen avondklok: ‘Gezondheid veel meer dan bestrijden besmettingscijfers’

Het Artsen Collectief, een groep van artsen die zich zorgen maakt over het huidige beleid rondom corona, is tegen ...

China dringt aan op stoppen van vaccineren nu er in Noorwegen 33 patiënten zijn overleden na vaccinatie en Duitsland 10 overlijdens onderzoekt

"China dringt aan op stoppen van vaccineren nu er in Noorwegen 33 patiënten zijn overleden na vaccinatie en ...

KNMG webinar Covid-19 vaccinatie

Werking van het afweersysteem en vaccin, beoordeling van vaccin door het CBG, strategie en praktijk van de ...

Eiwitvaccin getest in proefdieren

Publicatie in Nature: glycoproteine vaccin getest op apen en muizen. SARS-CoV-2 spike glycoprotein vaccine ...

Advies Gezondheidsraad en OMT over vaccinatiestrategie

GR en OMT advies over vaccinatiestrategie.  Advies uit tweede gezamenlijk overleg OMT en Gezondheidsraad over ...