Welkom op de website van Artsen Covid Collectief!
De stichting Artsen Covid Collectief bestaat uit een steeds groter wordende, actieve groep van artsen die zich zorgen maakt over het huidige beleid rondom Corona. Wij zijn gedurende de coronacrisis in een ethisch conflict geraakt door het zien van de schade die de goed bedoelde coronamaatregelen doen. Daar maken wij ons zorgen over. Binnen de artseneed staat het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van schade voorop. Gezondheid is meer dan het bestrijden en voorkomen van een virusinfectie. Als artsen hebben wij vanuit ons moreel kompas een verantwoordelijkheid naar alle mensen, met een gemeenschappelijk doel: een evenwichtig zorgbeleid voor alle Nederlanders vanuit vertrouwen in de eigen gezondheid en zelfregie.

De vele reacties op de brandbrief van afgelopen juni hebben ons gesterkt in onze missie om burgers in hun eigen kracht te zetten, gezond gedrag te stimuleren en het huidige COVID-19 beleid onder voortschrijdend inzicht transparant en weloverwogen aan te passen. Wij willen bijdragen aan een open debat en aan goed onderbouwde maatregelen die gezondheid stimuleren en nevenschade minimaliseren.

Om dit initiatief beter te kunnen stroomlijnen en onze invloed te vergroten hebben wij de Stichting Artsen Covid Collectief opgericht.

We hopen hiermee mensen perspectief te bieden en van angst naar vertrouwen te gaan.

Al 9559 vrienden van Stichting Artsen Covid Collectief

Hoe jij een bijdrage kunt leveren

Bedankt voor je interesse om onze Stichting te steunen door actief mee te helpen. Het is belangrijk dat ons geluid breed gedragen en zichtbaar wordt. Daarmee kun je ons enorm helpen! Volg ons op TwitterInstagram en Telegram en deel onze berichten, filmpjes etc. zoveel mogelijk en praat erover in jouw netwerk.

Daarnaast kun je ons op verschillende manier steunen. Door je aan te sluiten bij onze doelen en vriend te worden. Maar ook door mee te helpen of geld te doneren. Alle hulp is welkom!