Artsen Collectief bepleit:

Vaccinatiepaspoort leidt tot medische apartheid

Het Artsen Collectief is voor het vaccineren van risicogroepen met een bewezen werkzaam en veilig vaccin. De huidige overheidsstrategie om de gehele bevolking te vaccineren ondersteunen wij niet. Wij vinden dit onnodig en zelfs onverantwoord:
Hoe jij een bijdrage kunt leveren
  • Het coronavaccin is nog in een experimentele fase tot 2023, hetgeen minister De Jonge ook aan de Tweede Kamer heeft toegelicht.
  • Er is nog weinig bekend wat betreft de effectiviteit tegen nieuwe mutaties, de bijwerkingen en de langetermijngevolgen.
  • De overheid stimuleert het vaccineren, in steeds bredere groepen. Zo ook groepen waarin het risico op een ernstige Covid-19 infectie verwaarloosbaar klein is.
  • Zolang het niet bewezen is dat door vaccinatie groepsimmuniteit ontstaat of de kans op een ander besmetten nul wordt, is het vaccineren van groepen met een klein risico op ernstige ziekte onverantwoord.
  • Het is ook niet bewezen dat het vaccin effectiever is dan het eventueel doormaken van een virusbesmetting op een natuurlijke manier. In de onderzoeken werden mensen die eerder besmet waren met Covid-19 uitgesloten.
  • De vaccins bevinden zich nog in onderzoeksfase; het onderzoek is nog niet afgerond en loopt nog twee jaar (tot in 2023).
  • 94% van iedereen die met ernstige Covid-19 opgenomen wordt in een ziekenhuis, heeft daar duidelijke risicofactoren voor (aldus het RIVM). Voor een grote groep mensen is er geen ernstige ziektelast van een infectie (95%). Voor hen is er geen gezondheidsnoodzaak om zich te laten vaccineren en moet het risico op korte en lange termijn bijwerkingen (in overleg met een arts) dus zeer secuur worden afgewogen.

Wij vinden het zeer belangrijk dat u een weloverwogen keuze kunt maken. Daarvoor is objectieve informatie nodig, waarbij men er zeker van mag zijn dat er geen financiële belangenverstrengelingen zijn bij de informerende instanties. Daarbij is het echter zeer belangrijk dat (huis)artsen de mensen goed informeren over de voor/-nadelen (‘informed consent’).
Vaccinatie dient altijd alleen op basis van vrijwilligheid te gebeuren. Het Artsen Collectief is dan ook tegen het ‘vaccinatiepaspoort’.

#vanANGSTnaarVERTROUWEN

Meer informatie over het standpunt van het Artsen Collectief omtrent vaccineren > klik hier