DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishTurkishArabic
  • ondersteund door 41.389 vrienden
  • waarvan 2.584 geverifieerde medici

Zwangerschap en Vaccinatie

Zijn injecties met Pfizer of Moderna veilig voor zwangere vrouwen?

Het standpunt van organisaties in de geboortezorg is dat de mRNA-vaccins Pfizer en Moderna zonder bezwaar toegediend kunnen worden aan alle vrouwen, in de periode voor of tijdens de zwangerschap (link naar https://www.nvog.nl/actueel/update-standpunt-vaccinatie-tegen-covid-19-rondom-zwangerschap-en-kraambed/ ). Het Artsencollectief staat niet achter dit standpunt. Reden daarvoor is dat de mRNA-vaccins nog onvoldoende zijn onderzocht voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. Er is een voorlopige goedkeuring van de vaccins gegeven, zonder een uitvoerige testprocedure op zwangere vrouwen (Link naar https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf. en naar https://academic.oup.com/ofid/article/8/5/ofab180/6220034  )

Toen de vaccinatiecampagnes begonnen, zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar de effecten van de mRNA-vaccins op de zwangerschap. Maar ook al werden er geen schadelijke effecten aangetoond, het onderzoek dat tot nu toe is gedaan heeft zo weinig bewijskracht dat de veiligheid in de zwangerschap niet gegarandeerd is.

De in door de beroepsorganisaties en RIVM aangehaalde studies vertonen allemaal beperkingen in het studiedesign. In de regel waren de studies te klein (link naar https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.23729) om zeldzame uitkomsten te meten, de peer-review ontbrak (link naar https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34130586/en/of er was sprake van belangenverstrengeling (link naar https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/en/covidwho-1155382).

Door de publicatie van de voorlopige resultaten van het onderzoek van Shimabukuro et al besloten het RIVM en de beroepsorganisaties in de geboortezorg in het voorjaar van 2021  om zwangere vrouwen te gaan adviseren zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Shimabukuro’s onderzoek wordt echter pas afgerond in februari 2022. (link naar:  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983) Aan deze studie deden  3958 zwangere vrouwen  mee. Van slechts 872 vrouwen waren bij publicatie van het artikel de zwangerschapsuitkomsten bekend. Deze vrouwen kregen bijna allemaal hun Pfizer- of Moderna-injectie in de laatste drie maanden van de zwangerschap. Er werden geen nadelige effecten bij de moeders of kinderen gevonden. Maar ook de onderzoekers zelf zeggen over deze studie dat de resultaten voorlopig zijn, en geen zekerheid geven over de veiligheid voor de vroege zwangerschap of de gezondheid op de lange termijn. Wanneer alle vrouwen die aan het onderzoek meededen zijn bevallen, komt hier eventueel duidelijkheid over.

Wat wij uitgesproken zorgelijk vinden met betrekking tot de zwangerschap, is het hoge aantal meldingen van bijwerkingen door de mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer.

Het Bijwerkingencentrum Lareb ontving over het Pfizervaccin in totaal 91.497 meldingen uit de hele bevolking, waarvan 239 bijwerkingen in de periode voor, tijdens en vlak na de zwangerschap. Over Moderna kwamen er 26.251 meldingen binnen, waarvan 41 rondom de zwangerschap. Of dit ernstige bijwerkingen zijn, meldt het Lareb niet.

Ter vergelijking: jaarlijks komen er 30 keer minder meldingen van de goed onderzochte vaccins uit het Rijksvaccinatieprogramma binnen (circa 2000). Volgens het Artsencollectief geeft het enorme aantal meldingen over de mRNA vaccins reden voor nader onderzoek.

Ook de Amerikaanse CDC-bijwerkingenregistratie VAERS registreerde relatief veel bijwerkingen door mRNA-vaccins. Wat betreft het aantal ‘birth defects’ viel het aantal meldingen 3 tot 5 keer hoger uit dan van alle overige vaccins sinds 1990. Let wel, deze registraties berusten op vrijwillige meldingen en het is niet bekend hoeveel mensen er exact werden gevaccineerd. Daardoor is het niet mogelijk een oorzakelijk verband aan te wijzen of er harde conclusies uit te trekken. Maar het hoge aantal bijwerkingen vraagt zeer zeker om nader onderzoek naar de veiligheid voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen.

Het Artsencollectief is van mening dat het bij een zwangerschap of zwangerschapswens verstandig is om kritisch te kijken naar geneesmiddelengebruik. Ook producenten Pfizer  en Moderna adviseren bij zwangerschap om de vaccins uitsluitend toe te dienen ‘wanneer de potentiële voordelen opwegen tegen eventuele potentiële risico’s voor de moeder en de foetus’.

Wat is het beste moment voor toediening van Pfizer of Moderna in de zwangerschap?

Dat weten we niet, want het is niet goed onderzocht. Het belangrijkste onderzoek daarover wordt pas afgerond in 2022. De voorlopige bevindingen bevatten uitkomsten van 872 zwangeren, waarvan er 712 bevielen van een levend kind. Van deze vrouwen kreeg 98,3%  Pfizer of Moderna toegediend na de 28e zwangerschapsweek (link naar:  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983). Er waren geen aanwijzingen voor negatieve effecten op de korte termijn. Maar of de vaccins veilig zijn op de lange termijn, is niet bekend. Daarvoor is zijn meer en grotere studies nodig.

Heb je een hogere kans op een miskraam na toedienen van Pfizer of Moderna?

Dat weten we niet. Het onderzoek (Link naar https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983 ) waarop het huidige standpunt van de NVOG, KNOV en RIVM is gebaseerd, is nog niet afgerond. Het laat een miskraampercentage van 12,6% zien, dat komt overeen met het normale percentage. Maar omdat in deze studie de meeste vrouwen in de drie laatste maanden van de zwangerschap werden gevaccineerd, zegt dit niets over de veiligheid in de vroege zwangerschap.

Recent werden in het New England Journal of Medicine twee aankondigingen gedaan van onderzoeken naar de effecten van coronavaccins op de vroege zwangerschap. In deze observationele studies van Magnus et al  (link naar N Engl J Med 2021; 385:2008-2010 DOI: 10.1056/NEJMc2114466) en van Kharbanda et al (link naar https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2113891) werd geen verhoging in het aantal miskramen gevonden. Deze studies zijn alleen nog niet gepubliceerd, waardoor we hun waarde niet kunnen beoordelen.

Is een Pfizer- of Moderna-vaccin veilig voor de baby wanneer ik borstvoeding geef?

Dat weten we niet. Het lijkt erop dat er na vaccinatie antistoffen in de moedermelk verschijnen, maar welke invloed de stoffen in de vaccins hebben op de gezondheid van de baby is onbekend. Op dit moment zijn er meerdere onderzoeken gaande, maar het zal nog een tijd duren voordat er zekere uitkomsten zijn over veiligheid op de lange termijn (link naar https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8515785/).