Zwangerschap en Vaccinatie

Meer dan twee jaar zijn verstreken sinds coronavaccinaties werden toegelaten voor zwangere vrouwen - zonder de veiligheidsmaatregelen die hiervoor zouden hebben moeten gelden. En nog steeds weten we niet of de mRNA-vaccins veilig zijn. Zie hierover onze recente artikelen over zwangerschap en vaccinaties:

- https://artsencollectief.nl/risicoafweging-vaccinatiecampagne-herfst-2023/

- https://artsencollectief.nl/zijn-coronavaccins-veilig-voor-moeder-en-kind/

- https://artsencollectief.nl/is-dat-wel-zo/

- en op onze onderbouwingspagina: https://artsencollectief.nl/category/onderbouwing/zwangeren/

Zijn injecties met Pfizer of Moderna veilig voor zwangere vrouwen?

Het huidige standpunt van organisaties in de geboortezorg is dat er geen bezwaren zijn om mRNAvaccins Pfizer en Moderna toe te dienen in de periode voor of tijdens de zwangerschap. Het Artsencollectief staat niet achter dit standpunt. Reden daarvoor is dat de mRNA-vaccins nog onvoldoende zijn onderzocht voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind. Voorlopige goedkeuring van de vaccins werd gegeven, zonder dat ze getest waren op zwangere vrouwen.

Toen de vaccinatiecampagnes begonnen, zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar de effecten van de mRNA-vaccins op de zwangerschap. Maar ook al zijn er nog geen duidelijke aanwijzingen voor schadelijke effecten van gevonden, het onderzoek dat tot nu toe is gedaan heeft zo weinig bewijskracht, dat uitspraken over de veiligheid in de zwangerschap niet kunnen worden gedaan. De in de literatuur meest aangehaalde studies vertonen aanzienlijke beperkingen in het studiedesign. In de regel waren de studies te klein om zeldzame uitkomsten te meten, de peer-review ontbrak.

Publicatie van de voorlopige resultaten van het onderzoek van Shimabukuro et al gaf voor de RIVM en de beroepsorganisaties in de geboortezorg in het voorjaar van 2021 de doorslag om alle zwangere vrouwen te gaan adviseren zich te laten vaccineren tegen Covid-19. Dit onderzoek wordt pas afgerond in februari 2022. Aan deze studie deden 3958 zwangere vrouwen mee. Van 872 waren de zwangerschapsuitkomsten bekend. Deze vrouwen ontvingen bijna allemaal Pfizer of Moderna in de laatste drie maanden van de zwangerschap. Er werden geen complicaties of nadelige zwangerschapsuitkomsten bij de moeders of kinderen gevonden. De onderzoekers zeggen zelf over deze studie dat de resultaten voorlopig zijn en geen zekerheid geven over de veiligheid voor de vroege zwangerschap of de gezondheid op de lange termijn. Wanneer alle vrouwen die aan het onderzoek meededen zijn bevallen komt hier meer duidelijkheid over.

Onze terughoudendheid met betrekking tot de zwangerschap komt daarnaast voort uit het hoge aantal ernstige bijwerkingen dat in het algemeen gemeld is over de mRNA-vaccins van Moderna en Pfizer. Bij het Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb kwamen bijna een half miljoen meldingen van bijwerkingen binnen, waarvan circa 500 ernstig en 400 sterfgevallen. In verhouding met het aantal meldingen over influenzavaccins, of de vaccins van het Rijksvaccinatieprogramma, gaat het om veel meer meldingen.

Ook de Amerikaanse CDC-bijwerkingenregistratie VAERS registreerde een groot aantal bijwerkingen door mRNA-vaccins, onder andere van miskramen. Let wel, deze registraties berusten op vrijwillige meldingen en het is niet bekend hoeveel mensen er exact werden gevaccineerd. Daardoor is het niet mogelijk een oorzakelijk verband aan te wijzen. Het vraagt zeer zeker om nader onderzoek. Bijwerkingencentrum Lareb op haar website: “Bij een zwangerschap of zwangerschapswens is het verstandig om kritisch te kijken naar het geneesmiddelengebruik. Slechts weinig geneesmiddelen en vaccins zijn in de handel gebracht (geregistreerd) voor gebruik tijdens de zwangerschap. Er moet daarom altijd een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen de voordelen van behandelen en de mogelijke nadelige effecten voor moeder en kind.

 

Wat is het beste moment voor toediening van Pfizer of Moderna in de zwangerschap?

Dat weten we niet. Het belangrijkste onderzoek waarop de NVOG, KNOV en RIVM hun standpunt baseren, wordt pas afgerond in 2022. De voorlopige bevindingen bevatten uitkomsten van 872 zwangeren, waarvan er 712 bevielen van een levend kind. Van deze vrouwen kreeg 98,3% Pfizer of Moderna toegediend na de 28e zwangerschapsweek. Er is nog geen ander onderzoek dat antwoord geeft op deze vraag.

Heb je een hogere kans op een miskraam na toedienen van Pfizer of Moderna?

Dat weten we niet. Het onderzoek waarop het huidige standpunt van de NVOG, KNOV en RIVM is gebaseerd, laat een miskraampercentage van 12,6% zien, dat overeenkomt met het normale percentage. Maar omdat in deze studie de meeste vrouwen in de drie laatste maanden van de zwangerschap werden gevaccineerd, zeggen de resultaten niets over de veiligheid in de vroege zwangerschap. De observationele studies van Magnus et al (link naar N Engl J Med 2021; 385:2008-2010 DOI: 10.1056/NEJMc2114466) en van Kharbanda et al vonden geen verschillen in het miskraampercentage tussen gevaccineerde en ongevaccineerde zwangere vrouwen. Deze studies zijn nog niet gepubliceerd, maar werden aangekondigd via ingezonden brieven naar het NEJM.

Is een Pfizer- of Moderna-vaccin veilig voor de baby wanneer ik borstvoeding geef?

Dat weten we niet. Het lijkt erop dat er na vaccinatie antistoffen in de moedermelk verschijnen, maar welke invloed de stoffen in de vaccins hebben op de gezondheid van de baby is onbekend. Er zijn momenteel meerdere onderzoeken gaande, maar het zal nog een tijd duren voordat de uitkomsten over veiligheid op lange termijn bekend zijn.