Virusvarianten

Het ‘coronavirus’ muteert, is dat gevaarlijk?

Een virus wil ‘overleven’. Dat wil zeggen, het wil zich blijven vermenigvuldigen. Daarvoor heeft het een levende gastheer of -vrouw nodig: als die te snel doodgaat, kan een virus zich niet verder verspreiden. Als een relatief ziekmakend (virulent) seizoensvirus muteert, zal het steeds minder virulent worden.

Zo is ebola bijvoorbeeld heel virulent en dus echt gevaarlijk en zeer levensbedreigend: het heeft een Infection Fatality Rate (IFR) / sterftecijfer van rond de 50%. Ebola kan relatief gezonde mensen snel ernstig ziek maken, maar juist daarom is het niet heel ‘besmettelijk’, in de zin van ‘zich gemakkelijk verspreidend’. Mensen gaan daarvoor te snel dood aan ebola. Een uitbraak daarvan beperkt zich daarom meestal tot een relatief klein gebied.

Het omgekeerde is dus ook waar: een virus kan zich alleen maar snel en gemakkelijk verspreiden, als het de meerderheid van zijn slachtoffers niet al te ziek maakt. De grotere besmettelijkheid van bijvoorbeeld de deltavariant is daarom juist goed nieuws en vormt geen probleem. Kijk hier voor meer informatie.

Wat is een variant?

Als een virus zich vermenigvuldigt, kan het steeds een heel klein beetje veranderen. Meestal is die verandering (of mutatie) zo klein dat het bijna geen invloed heeft op hoe ziek je wordt en hoe het virus zich verspreidt. Soms zorgt een verandering er wel voor dat een virus zich anders gedraagt en bijvoorbeeld makkelijker verspreidt. Kijk hier voor meer informatie.

Is de deltavariant gevaarlijk?

Nee, de deltavariant is niet gevaarlijk. Het is alleen besmettelijker dan eerdere varianten. Als een virus muteert wordt de nieuwe variant dominant. Dat is ook normaal. En hoewel de deltavariant zich sneller verspreidt, betekent dit niet dat het mensen zieker maakt. Er is dus geen reden tot paniek.

Hoe besmettelijker een luchtwegvirus is, des te minder het mensen ernstig ziek maakt. Daarom is het heel goed nieuws dat de nieuwe varianten van het coronavirus SARS-CoV-2 zich blijkbaar heel gemakkelijk verspreiden. Dat betekent namelijk ook dat ze mensen waarschijnlijk steeds minder ziek zullen maken. Daarnaast krijgen gevaccineerde mensen die toch besmet raken en ziek worden minder symptomen (en belanden niet in het ziekenhuis).

Wij zijn van mening dat je zou moeten sturen op aantal ziekenhuisopnames in plaats van aantallen positieve testen  (‘besmettingen’). https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/ziekenhuis-opnames. En dan is het ook van belang te kijken naar wie er wordt opgenomen: geslacht, leeftijd, eventueel onderliggend lijden, wel/niet gevaccineerd etc. om goed risicogestuurd beleid te kunnen maken.

De overheidsinstellingen waarschuwen voor de varianten. Is dat terecht?

Er wordt nu voortdurend gesproken over de deltavariant, zo waren er afgelopen winter ook de Britse, de Indiase en de Braziliaanse variant. Over deze nieuwe varianten wordt steeds heel angstig gedaan, terwijl elke keer opnieuw blijkt dat de ernst van de ziektegevallen door die varianten meevalt.  

In de geschetste RIVM-modellen leek de deltavariant een enorm aandeel te gaan krijgen én een stuk dodelijker te zijn. Op basis van die inschatting werd in Nederland onder andere begin 2021 de avondklokmaatregel ingevoerd. De inschattingen van het RIVM bleken onjuist te zijn. 
Zie https://artsencollectief.nl/deltavariant-in-opkomst-geen-reden-tot-paniek/