Ziekte Covid-19

Wat is het SARS-CoV-2-virus?

Het huidige ‘coronavirus' is een van de vele coronavirussen die bekend zijn. Een besmetting met dit virus kan de ziekte Covid-19 veroorzaken. Een infectie is voor 95% tot 98% van de bevolking ongevaarlijk, zo blijkt uit de briefing van het RIVM aan de Tweede Kamer van 29 september 2020. Dat wil zeggen dat er geen of slechts milde klachten optreden. Mensen worden in sommige gevallen ziek maar herstellen daarvan zonder ziekenhuisopname. De ziekte treft vooral ouderen met onderliggende aandoeningen en een verzwakt afweersysteem. Het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) publiceerde op 10 september 2020 al dat de overlevingskans van de ziekte voor mensen onder de 70 jaar boven de 99,5% ligt.

Wat zijn de belangrijkste klachten die bij Covid-19 voorkomen?

Mensen die ziek zijn geworden van het coronavirus en dus Covid-19 hebben opgelopen, hebben vaak verkoudheidsklachten, droge hoest, kunnen kortademig en/of benauwd zijn, hebben verhoging of koorts en kunnen plotseling verlies van reuk en/of smaak ervaren (zonder neusverstopping). De verschijnselen komen erg overeen met die van het influenzavirus.
Zie voor meer informatie over de ziekteverschijnselen de RIVM-richtlijn https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

Het is belangrijk dat je thuisblijft en uitziekt als je klachten hebt. Test alleen bij klachten en pas ná beoordeling door een arts. Lees hier wat je kunt doen om jouw lichaam te helpen bij een milde infectie.

Hoe groot is de kans dat ik ziek word?

Op onze site hebben we de tool van Oxford University geplaatst. Aan de hand van een medische vragenlijst kun je jouw kans om ziek te worden of te overlijden aan Covid-19 berekenen.

Wij kunnen je melden dat voor het overgrote deel van de bevolking de kans om als verkeersdeelnemer ernstig gewond te raken aanmerkelijk groter is dan de kans om door een coronavirusinfectie in het ziekenhuis te belanden; de kans op overlijden aan het virus is nog veel kleiner. Dat is - met respect voor diegenen die wel ernstig ziek kunnen worden - geruststellend nieuws.

Wat is ziekmakende of niet-ziekmakende overdracht?

Virussen zijn overal om ons heen en dat is juist goed. Mensen kunnen namelijk niet leven zonder virussen. Virussen helpen ons om gezond te blijven. 

Omdat we allemaal virussen bij ons dragen, kunnen gezonde mensen virussen overdragen. Echter, gezonde mensen verspreiden niet genoeg virusdeeltjes om andere gezonde mensen ziek te maken. Dat heet ‘niet-ziekmakende overdracht’.
Als je echter klachten of symptomen hebt, bijvoorbeeld niezen of hoesten, dan kun je veel meer virusdeeltjes verspreiden en is de kans dat je iemand besmet groter. In dat geval kan iemand anders door jou ziek worden. Dat heet ‘ziekmakende overdracht’.

Blijf thuis als je klachten hebt en ziek uit. Test alleen bij klachten en ná beoordeling door een arts.
Wil je meer weten? Bekijk onze video waarin we het uitleggen.

Hoe ernstig is de ziekte Covid-19?

Hoewel de berichten in de media anders doen geloven, is de ziekte Covid-19 niet ernstig voor het overgrote deel van de bevolking. Inmiddels is bekend dat van de mensen die besmet raken met het SARS-CoV-2-virus 80% niet ziek wordt, 15% van de mensen krijgt griepklachten en 5% wordt echt vervelend ziek van Covid-19. Zie voor meer informatie https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19

Van deze laatste groep (5%) heeft 1 tot 2% ziekenhuisopname nodig en daarvan behoort meer dan 90% tot een duidelijke risicogroep (vanwege onderliggende ziekten).

Onder de 70 jaar is de overlevingskans boven de 99,5%. Boven de 70 jaar loopt het risico op overlijden wel op, maar ook vooral bij mensen met onderliggende aandoeningen.
Een klein percentage jonge, gezonde mensen wordt ernstig ziek. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een nog niet ontdekte afweerstoornis of een ongunstig genetisch profiel, zoals dat ook bij andere virusinfecties geldt. Zie voor meer informatie https://artsencollectief.nl/is-het-coronavirus-gevaarlijk/

Wees niet bang voor Covid-19. De ziekte is voor het overgrote deel van de bevolking dus niet gevaarlijk, maar als je ziek wordt, kan dit natuurlijk wel vervelend zijn. Lees hier hoe je jouw lichaam kunt helpen bij een milde infectie.

Moet je actie ondernemen bij kinderen?

Nee, kinderen en adolescenten (en hun vaste contactpersonen) worden zelden getroffen door ziekteverschijnselen en leren voortdurend nieuwe virussen kennen zonder ernstige problemen ("snotterige neuzen"). Daar wordt hun immuunsysteem sterker van.

Gaan er veel mensen dood aan Covid-19?

Op het RIVM-Coronadashboard wordt het aantal sterfgevallen bijgehouden via de GGD’s. Het RIVM meldt dat er vanaf het begin in 2020 ruim 17.000 mensen aan Covid-19 zijn overleden.  Daarbij telt het RIVM dóór, en start niet opnieuw in 2021; voorheen was het gebruikelijk een totaalaantal te geven per griepseizoen’. Zie https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/sterfte.

Als je kijkt naar de verdeling in leeftijd, treft het overlijden met name mensen in de leeftijdsgroep van 80-89 jaar en daarnaast 70-79 en 90+. Het RIVM meldt dat op het dashboard niet de daadwerkelijke doodsoorzaak wordt bijgehouden, dat doet het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/welvaart-in-coronatijd/gezondheid-in-coronatijd  

Wij stellen - met respect naar degenen die getroffen zijn - dat het sterftecijfer inzake Covid-19 niet zeker is. Onze vraag is of mensen door of met Covid-19 zijn overleden, dus of de doodsoorzaak eigenlijk niet vooral hartfalen, obesitas etc. is geweest.
Dat zeggen we niet zomaar. Inmiddels wordt wereldwijd duidelijk dat de sterftecijfers veel lager uitvallen dan in eerste instantie gevreesd en gecommuniceerd werd. Kijk bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk https://artsencollectief.nl/engeland-correspondent-op-zn-kop-paniekvoorspellingen-zijn-allemaal-niet-reeel-gebleken/.
Het Artsen Collectief is daarom terughoudend in het communiceren van aantallen Covid-19-doden in Nederland. Lees meer op https://artsencollectief.nl/is-het-coronavirus-gevaarlijk/

Wat betekent IFR?

IFR staat voor Infection Fatality Rate, kortweg sterftecijfer onder mensen die positief getest zijn op het SARS-CoV-2-virus. Begin 2020 meldde de WHO dat het sterftecijfer van Covid-19 3,4% was. Gaandeweg het jaar werd dit bijgesteld tot 0,23% in oktober 2020.
Nu, 2021, is de IFR nog verder naar beneden bijgesteld: naar 0,13% algemeen en onder de 70 jaar naar 0,05%. Al dat mooie nieuws is nooit breed gedeeld in de media, waardoor veel mensen onnodig angstig blijven voor het virus/de ziekte.

John Ioannidis, een van ’s werelds meest rekenkundig onderlegde  epidemiologen, heeft augustus 2021 via een (nog niet peer-reviewed) onderzoek bekend gemaakt dat de sterftepercentages nog lager zijn. Als je die gegevens omrekent naar de overlevingskans per leeftijd, zijn de percentages als volgt:

Overlevingskansen van mensen per leeftijd:

0-19 jaar   99.9973%
20-29 jaar 99.986%
30-39 jaar 99.969%
40-49 jaar 99.918%
50-59 jaar 99.73%
60-69 jaar 99.41%
70+ jaar  97.6% (‘non-institutionalised’, d.w.z. niet opgenomen in verzorgingstehuis)
70+ jaar  94.5% (‘all’)
Zie https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1 

De IFR van de luchtweginfectieziekte influenza is niet bekend in Nederland. Hiernaar wordt geen specifiek onderzoek uitgevoerd. RIVM/Jaap van Dissel heeft dit bekend gemaakt in de Technische briefing aan de Tweede Kamer. https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/11/17/beantwoording-kamervragen-over-de-classificatie-van-covid-19-en-aanverwante-vragen/beantwoording-kamervragen-over-de-classificatie-van-covid-19-en-aanverwante-vragen.pdf

Is Covid-19 een A-ziekte?

Een infectieziekte die een gevaar vormt voor de hele bevolking is een A-infectieziekte.
Het RIVM meldt over ziekten op de A-lijst: “Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening.” https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-zijn-meldingsplichtig

Volgens onze overheid is Covid-19 een ziekte die op de A-lijst hoort. De Tweede Kamer is hier in juli 2021 mee akkoord gegaan. Het demissionaire kabinet heeft daarmee straks een stok in handen om zelfs al bij verdenking van een verkoudheidsvirus iemand in quarantaine te plaatsen, ook als diegene het daar niet mee eens is.

Dat houdt in dat SARS-CoV-2, een virus dat voor 98% van de bevolking geen tot milde ziektelast oplevert en dat qua percentage langdurige klachten waarschijnlijk hetzelfde patroon laat zien als bijvoorbeeld pfeiffer of Q-koorts en (behalve bij risicogroepen) een lage sterftekans geeft, door dit besluit gelijk wordt gesteld aan zeer ernstige ziekten zoals ebola dat een dodelijkheid heeft van meer dan 50%. Volgens het Artsen Collectief hoort Covid-19 pertinent niet op een A-lijst te staan.

Voor meer informatie https://artsencollectief.nl/sars-cov-2-op-a-lijst-zorgt-voor-uitsluiting-niet-voor-volksgezondheid/

Wat is long-covid?

De meeste mensen die de ziekte Covid-19 doormaken, worden beter. Er is echter een relatief kleine groep mensen die naderhand langdurig klachten houdt. Voor deze aandoening wordt de Engelse term ‘long covid’ gebruikt, waarbij long dus staat voor ‘langdurig’.

Mensen met long covid hebben last van aanhoudende klachten die wisselend van aard en duur zijn en los staan van de ernst van het aanvankelijke ziektebeeld van Covid-19. De klachten kunnen van grote invloed zijn op het persoonlijk leven en maatschappelijk functioneren van deze patiënten.

Het ontstaan van langdurige of chronische klachten na een infectieziekte is een bekend fenomeen. Langdurige klachten na een virusinfectie zien we namelijk ook terug bij andere virusinfecties, alleen is dit minder bekend bij de bevolking. Voorbeelden van infecties waar sommigen nog lang klachten van houden zijn de ziekte van Pfeiffer, de ziekte van Lyme en Q-koorts.

Gelukkig blijken de meeste longcovid-patiënten uiteindelijk op te knappen zonder blijvende longschade, zo blijkt uit longfoto’s. Zie hier voor meer informatieve artikelen over long covid.