DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishTurkishArabic
  • ondersteund door 41.389 vrienden
  • waarvan 2.584 geverifieerde medici

Zwangerschap en Covid-19

Omdat wie zwanger is, zich niet alleen zorgen maakt over zichzelf als zij ziek wordt, maar ook om het kindje dat zij draagt, vinden we het belangrijk om gedegen informatie te delen over zwangerschap en Covid-19, waar dat kan gerust te stellen en aanstaande ouders te helpen bij het maken van hun afweging.
De meest gestelde vragen hebben we hier verzameld.

Hebben zwangere vrouwen meer kans om ziek te worden of op de ic terecht te komen?

Uit meerdere studies blijkt dat zwangere vrouwen ongeveer net zoveel kans hebben besmet te raken en ziek te worden van het coronavirus als niet-zwangere vrouwen. De symptomen van corona zijn meestal mild in de zwangerschap.

Het RIVM schrijft op zijn website dat zwangere vrouwen een grotere kans hebben op een ernstig verloop van Covid-19 en een hogere kans om op de ic te komen in vergelijking met niet-zwangere leeftijdgenoten. Maar het is de vraag of dit verhoogd risico betrekking heeft op alle zwangere vrouwen, of vooral op vrouwen met onderliggende ziekten of risicofactoren.

De belangrijkste cijfers over het verhoogde risico komen namelijk uit een database van vrouwen met een medische indicatie voor de zwangerschap of uit internationale studies, waar de basisgezondheid van zwangere vrouwen en het  gezondheidszorgsysteem soms nogal verschillen met de Nederlandse situatie.

Risicofactoren voor ernstige Covid-19 en ic-opname in de zwangerschap zijn: overgewicht, bestaande onderliggende ziekten, niet-Westerse afkomst en een hogere leeftijd van de moeder (>35 jaar). Wat precies de invloed van deze risicofactoren is, weten we niet, omdat dit onderscheid in de studies niet wordt gemaakt. Vrouwen kunnen immers ernstig ziek worden door Covid-19 alleen of met Covid-19 als er andere complicaties meespelen.

Als wordt gesteld dat de kans op ic-opname hoger is, vergelijk je de kans van de groep zwangere vrouwen met een andere groep, bijvoorbeeld met niet-zwangere vrouwen. Dat is een zogenaamd ‘relatief risico’. De kans dat er een ziekenhuis- of ic-opname voorkomt in de hele groep zwangere vrouwen, noem je het ‘absolute risico’: dit is de kans voor een gemiddelde Nederlandse zwangere vrouw om in het ziekenhuis of op de ic terecht te komen. Die kans is in Nederland erg klein, zo laten onderstaande cijfers zien. 

De Nederlandse Nethoss/Perined registratie.

kreeg tussen maart 2020 en december 2021 in totaal 9620 meldingen binnen van zwangere vrouwen met een bewezen Covid-19-infectie. Van 8588 zwangere vrouwen was er een follow-up;daarvan werden 848 vrouwen opgenomen in het ziekenhuis (10%). Er werden 110 zwangere vrouwen opgenomen op de intensive care en 78 op de obstetrische high care (188/8588= 2,2%). ).

Bij de NethOSS/Perined registratie gaat het om gemelde ziektegevallen. Dit is maar een klein deel van alle zwangere vrouwen die met het coronavirus worden besmet, want tweederde van de zwangere vrouwen heeft geen symptomen na een coronabesmetting.

In Nederland zijn jaarlijks circa 165.000  vrouwen zwanger. Omgerekend naar een jaar

(NethOSS registreerde 21 maanden) zou het absolute risico op een ziekenhuisopname dan voor Nederlandse zwangere vrouwen neerkomen op 485/165.000 (0,3%), dat is 3 ziekenhuisopnames per 1000 zwangere vrouwen. Het risico op een ernstig beloop van Covid-19 met opname op de High/Intensive Care is ongeveer 107/165.000 (0,06%), oftewel 6 op de 10.000 zwangere vrouwen.

In Nederland zijn nog geen zwangere vrouwen overleden aan Covid-19.

Zie ook ons artikel over de vragen en zorgen van zwangere vrouwen van 5 december 2021.

Kan het coronavirus (Covid-19) de placenta beschadigen?

De afgelopen tijd kwamen hierover enkele alarmerende berichten in de media. We kunnen ons voorstellen dat zwangere vrouwen hier ongerust over zijn. Maar ook al zijn er aanwijzingen dat het coronavirus de placenta kan beschadigen, we weten niet precies of dit ook de conditie van de ongeboren baby benadeelt. In augustus 2021 verscheen het onderzoek van Husen et al (Erasmus Universiteit Rotterdam) dat het verschijnsel beschrijft van placentabeschadiging bij zwangere vrouwen die ziek waren geweest door het Sars-Cov2-virus. Hoe erg de beschadiging van de placenta was, stond los van de ernst van de ziekte: ook als er weinig symptomen van Covid-19 waren geweest, kon de placenta beschadigd zijn, of andersom.

Het onderzoek van Husen et al beschrijft slechts het verschijnsel dat beschadiging van placenta’s voorkomt nadat een vrouw in aanraking is (geweest) met het coronavirus. Maar we weten niet in hoeverre het Sars-Cov2-virus de beschadigingen in de placenta’s ook daadwerkelijk heeft veroorzaakt; dit kan ook door andere factoren komen. Placentabeschadiging komt namelijk ook voor bij andere ziektebeelden, zoals pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapshypertensie) . De helft van de vrouwen met een door Sars-Cov2 beschadigde placenta uit dit onderzoek had bijvoorbeeld diabetes, dat los van Covid-19 placentabeschadiging kan veroorzaken.

Het onderzoek over de placentabeschadiging was ook zeer klein:  van slechts 36 vrouwen werden de placenta’s onderzocht, waarbij vier placenta’s een afwijkend microscopisch beeld vertoonden dat gelinkt kon worden aan het Sars-Cov2-virus. De onderzoekers doen dan ook geen stellige uitspraken of de beschadiging van de placenta’s invloed heeft op de conditie van de baby. Daarvoor is meer onderzoek nodig.