Kritisch inzicht in de actualiteit en hoopvolle inspiratie voor de toekomst

 

Graag nodigen wij je uit voor een seminar (zoom-meeting) op 6 september as van 19.30 – 22.30 uur.

De partnergroepen verbonden aan de paraplugroep Herstel-NL (waaronder het Artsen Collectief) organiseren dit seminar vanuit verbinding, om met respect en vertrouwen in positieve interactie mensen onderling te verbinden en kennis te delen. De verbindende factor tussen de groepen hieronder genoemd, is dat we streven naar een daadwerkelijk-inclusieve toekomst waar individu en ecosysteem gerespecteerd worden.

Twee interessante sprekers zullen hun visie geven over de huidige maatschappelijke situatie. Prof. Matthias Desmet zal dit doen aan de hand van zijn kennis van het verleden over massavorming en totalisering, en zal uitleggen hoe we daarmee om kunnen gaan. Christian Kromme schetst een beeld van de ontwikkelingen in de wereld en biedt een hoopvol beeld van de toekomst. 

Dit initiatief komt voort uit de gezamenlijk gevoelde zorgen over de nabije toekomst en de ‘wetenschepping’ dat we dit tij ten goede kunnen keren door ons zo wijd mogelijk te verbinden. Kennis te delen, samen (of in ieder geval elkaar niet tegen) te werken en te laten zien hoe inclusief en vruchtbaar de toekomst kan zijn.

Bij de paraplugroep Herstel.nl zijn tot nu toe verschillende groepen betrokken, te weten: het Artsen Collectief, Zorgmedewerkers Verenigd, Bluetruth (politie), het Jeugdhulp Collectief, Wij de Ouders, Keuze Vrij Bij Mij, de Vrijheidsjuristen,  Vrouwen voor Vrijheid, diverse studentengroepen en het Luchtvaart Collectief.

Programma

19:30 – Welkom en inleiding
19:40 – korte introductie van de verschillende groepen 
20:10 – Vrije voorzet door Mattias Desmet
21:10 – Korte pauze
21:20 – Voordracht door Christian Kromme
22:30 – Afsluiting


Prof. Mattias Desmet
, is hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit Gent. In de coronacrisis heeft hij in een reeks opiniestukken en interviews gewezen op de gevaren van massavorming en totalisering. Dit mechanisme leidde tot de opkomst van de grote totalitaire systemen van de twintigste eeuw, in het bijzonder het nazisme en het stalinisme, waar de massa zich verenigde in een zinloze strijd tegen bevolkingsgroepen.

Hoe kunnen we bewuster zijn van deze krachten en hoe voorkomen we tweedeling in de maatschappij?

Christian Kromme, visionair en futurist, was 15 jaar lang een innovatieve tech-ondernemer, totdat hij het DNA-patroon achter disruptieve innovatie ontdekte en hoe hij dit kon gebruiken om de volgende grote golf van technologische ontwrichting te voorspellen.

Auteur van de bestseller Humanification. www.christiankromme.nl

NB. Dit seminar wordt mogelijk herhaald, dus als maandag nooit past geeft dit aub aan, dan kiezen we een andere dag voor de volgende sessie. 500 deelnemers is het maximum, als het vol is krijg je daar bericht van en krijg je via email een uitnodiging voor de volgende.