Workshop Verdiepende communicatie

Een ander perspectief op conflicthantering – speciaal voor medisch professionals

In deze tijd waarin we voortdurend bestookt worden met allerlei angstscenario’s, zien we dat heftige emoties en zwart-witdenken een grotere rol zijn gaan spelen in de onderlinge communicatie. Conflicten liggen vaker op de loer, daar zijn helaas veel voorbeelden van de afgelopen twee jaar.

De meeste mensen lopen liever met een boog om een (potentieel) conflict heen. Er is niet één goede of juiste manier om met conflicten om te gaan. Een conflict vermijden kan soms heel effectief zijn, en tegelijkertijd kan de confrontatie opzoeken dat ook zijn.
In deze workshop gaan we met elkaar onderzoeken in welke situaties welk gedrag het meest effectief kan zijn.

Verder zullen we uitgebreid stilstaan bij de bijzondere samenhang tussen onze basishechting en ons conflictgedrag. Wanneer mensen zich bedreigd voelen in hun basisveiligheid zijn er voorspelbare patronen in gedrag en communicatie te herkennen die sneller kunnen leiden tot conflicten. Vanuit het perspectief van de hechtingstheorie worden hevige emoties hierbij niet gezien als irrationeel, maar zijn deze juist goed te plaatsen als een (soms wanhopig) gevecht voor behoud van verbinding met zichzelf en/of de ander.

Dit inzicht heeft ons aanwijzingen gegeven voor een heel andere benadering van conflicthantering. In deze workshop krijg je hiervoor praktische handvatten aangereikt. Je leert hevige emoties beter te hanteren en benutten als sleutel tot het succesvol deëscaleren van het conflict. We gaan concreet aan de slag met eigen casuïstiek en het oefenen van specifieke interventies zoals ‘valideren’ en ‘herformuleren’.

De workshop wordt gegeven door Desirée van den Broek

Kosten: 195,- inclusief lunch
Locatie: Huis Leyduin, 2e Leijweg 1, 2114 BG Vogelenzang (gemeente Bloemendaal, Noord-Holland)
Tijden: inloop 8.30, start 9.00 uur, einde 17.00 uur.
Data: vrijdag 1 juli

 

Aanmelden