Testbeleid zinloos

en onacceptabel

Het Artsen Collectief is van mening dat testen op het Sars-CoV-2-virus alleen zinvol is bij klachten of na zg. hoogrisico-blootstelling, en na beoordeling door een arts. Een sneltest/PCR-test vindt geen levend virus en toont dus niet aan of je besmettelijk of ziek bent, reden waarom deze test op zichzelf ook geen diagnose kan zijn maar alleen kan dienen als hulpmiddel bij beoordeling door een arts. Het testen van mensen zonder klachten is medisch en ethisch gezien onacceptabel en onnodig.

Hoe jij een bijdrage kunt leveren

Vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen op basis van positieve PCR-testen is niet te onderbouwen.

Nu de testmaatschappij een feit is geworden, is het goed je het volgende te realiseren:

  • Een positieve PCR-test is niet hetzelfde als een besmettelijk of ziek persoon.
  • De toename van de positieve PCR-testen is een logisch gevolg van het meer verplicht testen: meer testen leidt tot meer positieve testen.
  • Niet iedere positieve testuitslag klopt.
    Hoe groot het aandeel van deze vals-positieve uitslagen is, is afhankelijk van de prevalentie (het aantal ziektegevallen per honderdduizend inwoners). Hoe meer testen worden afgenomen bij lage prevalentie, des te groter het aandeel vals-positieve uitslagen.
  • Een uitspraak over de diagnose Covid-19 en de besmettelijkheid van een persoon dient daarom alleen te gebeuren na beoordeling van klachten door een arts. Zoals ook de WHO dat adviseert. Lees hier het artikel.
  • Mensen zonder klachten vormen geen énkel besmettingsgevaar.
    Zie artikel m.b.t. Duits onderzoek ‘Mensen zonder klachten die positief testen, leveren geen énkel besmettingsgevaar op’

Een Duitse groep onderzoekers keek naar vele tienduizenden positieve PCR-testen in de regio Münster. Wat bleek? Een meerderheid van de PCR-testen kleurde pas positief boven de 25 cycli, volgens de onderzoekers betrof het zelfs 78% van alle testen.
Wanneer een PCR-test een positieve uitslag geeft boven de 25 cycli is bij die persoon op dat moment geen sprake van besmettelijkheid. De PCR-test moet dan zo vaak het materiaal verdubbelen om virusdeeltjes te detecteren, dat van de geteste persoon in het dagelijks verkeer geen ziekmakende virale overdracht verwacht hoeft te worden als deze geen klachten heeft of binnen korte tijd na de test ontwikkelt. De zogeheten ‘viral load’ is dan te laag om anderen ziek te maken. Samengevat betekent het dat van de overgrote meerderheid van de asymptomatische mensen (mensen zonder klachten) die positief scoren op hun coronatest, geen enkel besmettingsgevaar verwacht hoeft te worden. Een beleid voeren alsof mensen zonder klachten (= asymptomatisch) wel een besmettingshaard zouden vormen, is niet medisch-wetenschappelijk te onderbouwen.

Onze conclusie:
de uitslag van een PCR-test kan géén basis zijn voor vrijheidsbeperkende maatregelen in het kader van de pandemiebestrijding Het Artsen Collectief bepleit dat we stoppen met het bijhouden en dagelijks communiceren van het aantal positieve PCR-testen, maar enkel gaan kijken naar het aantal werkelijk zieke mensen (ziekenhuisopnames) en het beleid daar op af te stemmen.

Bronnen:

Meer informatie over Artsen Collectief