Testbeleid zinloos

en onacceptabel

Het Artsen Collectief vindt het massaal (snel)testen van de bevolking onacceptabel. Een PCR-test meet geen virussen. Daarom kan de test op zichzelf ook geen diagnose stellen. Alleen na beoordeling van gezondheidsklachten door een arts kunnen deze testen een extra check zijn. Het testen van mensen zonder klachten is medisch en ethisch gezien onacceptabel en onnodig.

Hoe jij een bijdrage kunt leveren

Bewijs van tests onacceptabel
Mensen zonder klachten die positief testen, leveren geen énkel besmettingsgevaar op. Meer en gedwongen (snel)testen bij niet zieke mensen leidt tot schijnveiligheid, versterkt angsten en is ethisch onverantwoord.

Arts moet diagnose stellen: ‘Laat je niet testen zonder consult bij een arts’
Als grootste collectief van artsen in Nederland dat zich onafhankelijk bezighoudt met advies rondom Covid-19, stelt het Artsen Collectief: “Wij adviseren burgers zich níet te laten testen zonder consult bij een arts. Al helemaal niet als er geen enkele sprake is van klachten.” De WHO is daarbij kraakhelder over het gebruik van testen: “PCR testen zijn bedoeld als hulpmiddel bij diagnosestelling. Uitkomsten moeten door medici altijd gewogen worden in het licht van de duur en het soort klachten, de medische voorgeschiedenis en het contact met zieke personen. En in het licht van de eigenschappen van een test en zijn betrouwbaarheid. Daarnaast maakt het uit hoeveel de ziekte voorkomt.” 

 

Bronnen:

1 https://www.ad.nl/buitenland/who-wie-geen-symptomen-heeft-verspreidt-coronavirus-nauwelijks~a8ad38ea

2 M. Tóth, H. Visser, Gezonde mensen maken elkaar niet ziek. Medisch contact 03, pag 18, 21 januari 2021, ook via https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/gezonde-mensen-maken-elkaar-niet-ziek.htm, laatst bezocht op 9 maart 2021.

3 https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviesaanvragen/2020/12/17/adviesaanvraag-ethisch-kader-uitgebreid-testprogramma-covid-19/Adviesaanvraag-ethisch-kader-uitgebreid-testprogramma-COVID-19_VWS-GR_20201217.pdf

4 https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05

 

#vanANGSTnaarVERTROUWEN

Meer informatie over het standpunt van het Artsen Collectief omtrent het testbeleid > Klik hier

Meer informatie over Artsen Collectief