Anbi Status

Het Artsen Collectief is een algemeen nut beogende instelling, oftewel een ANBI. Met een ANBI-status komt een instelling en haar donateurs in aanmerking voor fiscale voordelen. Zoals belastingvrij schenken en giften ontvangen. Op deze pagina vertellen we je wat de ANBI-status verder nog inhoudt en kun je onze ANBI-gegevens inzien.

Betekenis ANBI

ANBI, kort voor algemeen nut beogende instelling, is een status die de Belastingdienst toekent aan instellingen die zich inzetten voor het algemeen belang. Goede doelen vallen hier wel onder, maar bijvoorbeeld verenigingen en hobbyclubs niet. De ANBI-status is een voorwaarde om voor bepaalde belastingvoordelen in aanmerking te komen. Het is geen keurmerk voor goede doelen.
Wanneer is een instelling een ANBI volgens de Belastingdienst?
Om de ANBI-status te verkrijgen, moeten instellingen van de Belastingdienst aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag de instelling geen winstoogmerk hebben en moeten vrijwel alle activiteiten (minstens 90%) het algemeen belang dienen. Verder moeten instellingen onder meer voldoen aan integriteitseisen en mogen natuurlijke personen niet over het vermogen van de organisatie beschikken. ANBI-instellingen moeten een actueel beleidsplan hebben en specifieke gegevens van de instelling openbaar maken. De relevante ANBI-gegevens van het Artsen Collectief vind je onder aan deze pagina.

ANBI-status maakt giften aftrekbaar

Met de ANBI-status kunnen het Artsen Collectief en haar donateurs profiteren van aantrekkelijke belastingvoordelen. Zo kun je als donateur (onder bepaalde voorwaarden) schenken met belastingvoordeel. Ook hoeft het Artsen Collectief geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die het voor het algemeen belang aanwendt. Bij de Belastingdienst vind je meer informatie over de belastingvoordelen voor ANBI’s.

ANBI-gegevens Artsen Collectief

Naam van de organisatie: Artsen Collectief.
Het fiscaal / RSIN nummer van het Artsen Collectief is: 8617 55 297. Dit heb je nodig bij het invullen van je aanvraag voor belastingaftrek.
Kvk-nummer: 80665659
Contactgegevens voor zaken betreffende je gift aan het Artsen Collectief:
E-mail: contact@artsencollectief.nl
Postadres: Lisdodde 1, 9351 XR Leek

Samenstelling van het bestuur van het Artsen Collectief

Deze kun je terug vinden op onze bestuurspagina evenals een organogram van de organisatie.

Beloningsbeleid van de organisatie

De bestuurders van de stichting Artsen Collectief zijn onbezoldigd. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Verder ontvangen personen die voor de stichting werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht een reële beloning die in verhouding staat tot de geleverde diensten.

Het beleidsplan van de organisatie

Het beleidsplan van het Artsen Collectief vind je hier.

De doelstellingen van de organisatie

De doelstellingen van de organisatie kun je terug vinden op de volgende pagina’s:

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Een greep uit onze activiteiten vind je hier.

Voor verantwoording/publicatieplicht van ANBI en een financiële verantwoording verwijzen je naar bijgaande pdf.
Meer informatie over het Artsen Collectief als ANBI vind je bij de Belastingdienst.