• ondersteund door 31.592 vrienden
  • waarvan 2.080 geverifieerde medici

Doneren

Steun ons!

Het Artsen Collectief bestaat uit artsen, medisch professionals en vrijwilligers die zich allemaal onbezoldigd inzetten voor verandering van het huidige coronabeleid.

We maken daarvoor kosten. Denk aan praktische zaken zoals de website, benodigde licenties, administratie, bankkosten etc.  

Wil je ons helpen de doelen van het Artsen Collectief te bereiken? Dan zou je ons heel erg helpen door ons financieel te steunen. Dankzij donaties kunnen we nog meer, zoals campagne voeren en informatieve filmpjes en brochures maken.

Elke donatie, hoe klein ook, is van harte welkom. Veel dank!
Totaal

Veel gestelde vragen over doneren:

Ik wil liever mijn donatie zelf overschrijven. Kan dat ook?

Ja natuurlijk. Je kunt daarvoor het volgende IBAN-nummer gebruiken:  NL70TRIO0320126617. Graag op naam van Stichting Artsen Covid Collectief o.v.v. donatie. Wij zijn gevestigd te Leek.

Hoe weet ik dat jullie mijn donatie ook zullen gebruiken zoals jullie beloven?

We zullen donateurs periodiek op de hoogte houden van de besteding van de ontvangen donaties. Daarbij zullen we zoveel mogelijk financiële transparantie geven.

Krijgen de bestuursleden van de stichting betaald uit donaties?

Nee, op dit moment doet iedereen die zich inzet voor het Artsen Collectief dat op vrijwillige basis. En dat zien we voorlopig niet veranderen.

Kan ik ook periodiek / vaker dan eenmalig doneren?

Op dit moment nog niet, maar daar zijn we wel mee bezig. Uiteraard zijn we heel erg blij met meer dan eenmalig donaties, alleen we kunnen dat op dit moment nog niet faciliteren.

Kan ik ook profiteren van belastingvoordeel op mijn gift?

Het Artsen Collectief heeft op dit moment nog geen ANBI-status. Dat betekent dat je giften aan het Artsen Collectief niet als aftrekpost bij je belastingaangifte kunt opvoeren. We gaan deze ANBI-status op korte termijn aanvragen en zullen het hier melden zodra we die status hebben. Giften aan een ANBI-instelling zijn aftrekbaar voor de belastingen als deze tussen de 1% en 10% van het verzamelinkomen bedragen.