Doneren

Steun ons! Jouw donatie maakt verschil

Het Artsen Collectief bestaat uit artsen, medisch professionals en vrijwilligers die zich allemaal belangeloos inzetten. Met als doel een beleid waarbij gezondheid wordt gestimuleerd en (keuze)vrijheid en zelfbeschikkingsrecht voorop staan.

Om onze missie te realiseren maken we kosten. Kosten voor allerlei praktische zaken zoals website, benodigde licenties, administratie, bankkosten etc.

Wil je ons helpen de doelen van het Artsen Collectief te bereiken en bewustzijn te creëren over hoe je je gezondheid versterkt? Dan zou je ons heel erg helpen door ons financieel te steunen. Dankzij donaties kunnen we nog meer doen, zoals het voeren van campagnes, het creëren van informatieve video’s,  brochures en artikelen, en ervoor zorgen dat onze boodschap breed wordt verspreid.

Elke donatie, hoe klein ook, is van harte welkom. Veel dank!
Totaal


Veel gestelde vragen over doneren:

Ik wil liever mijn donatie zelf overschrijven. Kan dat ook?

Ja natuurlijk. Je kunt daarvoor het volgende IBAN-nummer gebruiken:  NL70TRIO0320126617. Graag op naam van Stichting Artsen Collectief o.v.v. donatie. Wij zijn gevestigd te Leek.

Hoe weet ik dat jullie mijn donatie ook zullen gebruiken zoals jullie beloven?

We zullen donateurs periodiek op de hoogte houden van de besteding van de ontvangen donaties. Daarbij zullen we zoveel mogelijk financiële transparantie geven.

Krijgen de bestuursleden van de stichting betaald uit donaties?

Nee, op dit moment doet iedereen die zich inzet voor het Artsen Collectief dat op vrijwillige basis. En dat zien we voorlopig niet veranderen.

Kan ik ook periodiek / vaker dan eenmalig doneren?

Op dit moment nog niet, maar daar zijn we wel mee bezig. Uiteraard zijn we heel erg blij met meer dan eenmalig donaties, alleen we kunnen dat op dit moment nog niet faciliteren.

Kan ik ook profiteren van belastingvoordeel op mijn gift?

Het Artsen Collectief is een algemeen nut beogende instelling, oftewel een ANBI. Met een ANBI-status komt een instelling en haar donateurs in aanmerking voor fiscale voordelen. Zoals belastingvrij schenken en giften ontvangen. Op deze pagina vertellen we je wat de ANBI-status verder nog inhoudt en kun je onze ANBI-gegevens inzien.