Privacyverklaring

Stichting Artsen Covid Collectief is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel
Je gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Stichting Artsen Covid Collectief legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het adminstreren van vrienden van de stichting, voor de verwerking van contactverzoeken of voor de verwerking van donaties. Daarnaast gebruiken wij emailadressen voor het versturen van nieuwsbrieven als je daar toestemming voor hebt gegeven. Je kunt je op enig moment afmelden voor nieuwsbrieven via de ‘unsuscribe’ knop in de nieuwsbrief of door een email te sturen naar contact@artsencollectief.nl

Bewaren van persoonsgegevens
Stichting Artsen Covid Collectief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tijdelijk lokaal bewaard op de computer van de administrateur van de website. Daarnaast worden de gegevens bewaard in de cloud, op de server van de host van de website, Blazter, en op de server van Newsletter2Go, een derde partij die wij gebruiken om nieuwsbrieven te versturen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Artsen Covid Collectief verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken je gegevens alleen aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, en dan alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Stichting Artsen Covid Collectief blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens door deze derden.

Cookies
Stichting Artsen Covid Collectief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt je allen tijde afmelden als vriend of ondersteuner van onze Stichting. Je hebt ten alle tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Artsen Covid Collectief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou toe te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@artsencollectief.nl.

Beveiliging
Stichting Artsen Covid Collectief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.