Wat wij doen

Bij het Artsen Collectief, een groeiende gemeenschap van medici en medisch professionals, streven we naar het bevorderen van een open en eerlijke dialoog over onze gezondheid en het zorgbeleid van de overheid. Onze leden variëren van artsen en medisch specialisten tot zorgverleners en ondernemers – wij zijn een diverse groep, verenigd door een gemeenschappelijk doel. Vanuit onze diverse rollen en (professionele) functies hebben wij zorgen, kritische vragen en kanttekeningen over de huidige gezondheidszorg.

Initiëren van een open dialoog

Onze kernactiviteit is het initiëren van en bijdragen aan gesprekken die essentieel zijn voor de gezondheidszorg van vandaag en morgen. Dit doen we door het delen van informatie gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Onze bronnen zijn altijd transparant en verifieerbaar, om de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze communicatie te waarborgen.

Een diversiteit aan informatiekanalen

Om onze boodschap te verspreiden, maken we gebruik van een breed scala aan kanalen. Van het publiceren van artikelen en wetenschappelijke publicaties tot het produceren van podcasts en films – ons doel is om kennis toegankelijk te maken voor iedereen. Deze materialen zijn niet alleen beschikbaar op onze website onder ‘nieuws en onderbouwing’, maar worden ook gedeeld via social media platforms (fijn als je ze wilt delen).

Samenwerking voor gezondheidsbevordering

Een ander belangrijk aspect van ons werk is de samenwerking met partners uit verschillende sectoren, waaronder burgerinitiatieven, medische groepen, bedrijfsleven, overheid en politiek. Samen werken we aan het formuleren van gemeenschappelijke waarden en normen die onze menselijkheid benadrukken en ons verbinden, ondanks onze verschillen.

Ons uiteindelijke doel is het bevorderen van gezondheid, waarbij (keuze)vrijheid en zelfbeschikkingsrecht voorop staan. Door onze krachten te bundelen, streven we ernaar een verschil te maken in de manier waarop gezondheidszorg wordt benaderd en besproken, en dragen we bij aan een gezondere samenleving voor ons allemaal.

Een greep uit wat we hebben gedaan:

Acties 2024

1 maart 2024 – Aftrap event en start ticketverkoop – 22 juni XL Talk by Dr Aseem Malhotra, Gezondheid in een Nieuwe Wereld, Health before profit

11 februari 2024 – Artikel Corona-mRNA-vaccins aangetroffen in placenta en navelstrengbloed 

29 januari 2024 – Artikel Zeg nee tegen WHO-cratie

26 januari 2024 – Artikel Jaaroverzicht 2023 en voortuitblik 2024

Acties 2023

4 december 2023 – Briefwisseling KNMG en de Federatie Medisch Specialisten omtrent onze bezorgdheid over de onverklaarde oversterfte en de lopende vaccinatiecampagne(s)

December 2023 – Diverse campagne-uitingen ‘Je lichaam is van jou’ in NRC, Telegraaf, Geen Stijl

25 november 2023 – Blckbx meet-up, deelname aan het panel Toekomst van de zorg

25 november 2023 – Aftrap campagne ‘Je lichaam is van jou’, met als thema eigenaarschap en gezondheidsbevordering

4 november 2023 – Briefwisseling Sanquin omtrent de informatiebijeenkomst coronavaccinaties en bloedveiligheid

25 oktober 2023 – Artikel Opneembaar DNA aangetroffen in mRNA-vaccins

26 september 2023Dialoog met Maarten Keulemans

23 september 2023 – Lancering van de Geïnformeerde vaccinatiebeslissing

23 september 2023 – Opiniestuk geplaatst in de Telegraaf: Hoe veilig is die coronaprik? 

17 september 2023Damloop Artsen Collectief Business Team 

6 september 2023 – Artikel Corona-mRNA-vaccinatie leidt tot immuuntolerantie

25 juli 2023 – Flyer Van wachten op ziekte naar het vergroten van gezondheid

13 juli 2023 – Artikel Gezonde mensen houden elkaar gezond

12 juli 2023 – Webinar: Therapeutische mogelijkheden bij vaccinatieschade en (long) covid

30 juni 2023 – Artikel ‘WHO paraatheid: hoe beschermen wij ons tegen de Wereldgezondheidsorganisatie?’

23 mei 2023 – Artikel ‘Eerste kamer stemt in met pandemiewet’

24 maart 2023Kerninzichten geactualiseerd

Februari, maart en mei 2023 – Briefwisseling KNMG en de Federatie Medisch Specialisten omtrent onze bezorgdheid over het gevoerde beleid aangaande de door de WHO in 2020 uitgeroepen Covid-19-pandemie en de daaropvolgende vaccinatiecampagne(s)

16 januari 2023Brief aan de Eerste kamer over de Wet Publieke Gezondheid (Wpg)

Acties 2022

11 november 2022 – Artikel ‘Moet oorzaak oversterfte niet eerst boven water?’

14 september 2022Brief aan de Tweede Kamer over de Wet Publieke Gezondheid (Wpg).

12 september 2022Brief aan diverse artsenverenigingen over de Wet Publieke Gezondheid (Wpg)

9 september 2022Congres ‘Pandemische Paraatheid’ in Driebergen. Reflectie en aanbevelingen. Wat kunnen we leren van de afgelopen jaren? Voor  wetenschappers, medici, politici, beleidsmakers, journalisten en eenieder die een mening heeft of wil vormen over het te kiezen beleid ten tijde van een pandemie.

3 augustus 2022 – Artikel Update: myocarditis en pericarditis onder jongens en jonge mannen

8 juli 2022 – Toekomstvisie Welzijn als fundament voor een betere volksgezondheid

8 juli 2022 – Artikel Vaccinatieplicht tegen Covid-19?

5 juli 2022 – Artsen Collectief stuurt brief uit bezorgdheid aan VNO-NCW en MKB-Nederland

16 juni 2022 – Artikel over Nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie

8 juni 2022 – Artikel Vaccinatieschade: myocarditis en pericarditis bij jongens en jonge mannen vaker door vaccinatie dan door infectie

1 juni 2022 – Artikel ‘PCR-testen | Geen kwantitatieve maat voor aanwezigheid virus’

11 mei 2022Webinar ‘van Lijden naar Leiden’ om mentale gezondheid bespreekbaar te maken

2 april 2022 – Artikel Kinderen en vaccinatie

Voorjaar 2022 – Update van onze onderbouwingen

20 januari 2022 – Brief aan Tweede Kamer inzake het coronabeleid

18 januari 2022 – Persbericht: “Gezonde kinderen vaccineren tegen corona, waarom eigenlijk?”

16 januari 2022 – Campagne: Gezonde kinderen vaccineren tegen corona. Waarom eigenlijk? Gok niet met de gezondheid van je kind (onder 12 jaar)

15 januari 2022 – Brochure: Gezonde kinderen vaccineren tegen corona? Waarom eigenlijk? Gok niet met de gezondheid van je kind (onder 12 jaar)

Acties 2021

24 december 2021 – Whitepaper: ‘Een open gesprek wel zo gezond’. Boordevol tips, inspiratie en stappenplannen.

4 december 2021 – Onderbouwingspagina Zwangeren en Kinderen.

3 december 2021 –  Uitgebreide inhoudelijk onderbouwde repliek op het Zorgvisie artikel: “Optimaliseer het beleid: voer met elkaar een open, respectvol gesprek over de inhoud.” Dertien discussiepunten waarover we het open gesprek willen voortzetten.

2 november 2021 – Opiniestuk Boosters als kortzichtige strategie voor een falend vaccin.

12 oktober 2021 – Campagne: “Een QR-samenleving. Wie wordt daar eigenlijk beter van?” Een open gesprek wel zo gezond.

10 oktober 2021 – Opiniestuk, geplaatst in het Reformatorisch Dagblad: Artsen Covid Collectief betwijfelt nut massavaccinatie en coronapas.

2 september 2021 – Opiniestuk, geplaatst in de Telegraaf: ‘Dit virus gaat niet meer weg dus hoe willen we we ermee samenleven?’ 

Augustus 2021 – Video uitleg ‘Testbeleid zinloos en onacceptabel’.

27 juli 2021 –  Opiniestuk, geplaatst in de Telegraaf: ‘Onze zorg is niet klaar voor een nieuwe vuurproef’. De strekking: We zijn nog niet van het coronavirus af. Dit najaar staan onze zorgmedewerkers voor een nieuwe uitdaging, want virussen hebben nu eenmaal hun eigen piekmoment. Daar moeten we op voorsorteren.

juli 2021 – Vragenuurtjes voor jongeren. We organiseerden een drietal vragenuurtjes voor jongeren rondom het thema vaccinatie en sociale druk.

9 juli 2021 – Brochure, speciaal voor jongeren: ‘Coronaprik onder de 18? 10 redenen om het (nog) niet te doen’

29 juni 2021 – Persbericht, naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad: “Gezonde kinderen vaccineren is onverantwoord”

22 juni 2021 – Opiniestuk, geplaatst in de Telegraaf: ‘Gezonde tieners inenten is de omgekeerde wereld’. De strekking van het stuk: Als kinderen voor het eerst in de historie worden gevaccineerd ’voor een ander’, dient de veiligheid onomstotelijk vast te staan. Maar die veiligheidsdata, en daarmee de zekerheid, zijn er nog niet.

14 juni 2021 – Brandbrief aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onze grote zorgen m.b.t. het komende advies van de Gezondheidsraad over het vaccineren van gezonde kinderen vanaf 12 jaar: “Laten we geen gok nemen met onze kinderen”.

4 juni 2021 – Video uitleg virusoverdracht ‘Gezonde mensen maken elkaar niet ziek’ 

24 mei 2021 – Brief aan de leden van de Eerste Kamer over ‘Tijdelijke wet testbewijzen’: “Als medici roepen wij u, als de leden van de eerste kamer, op om over meer dan 1 nacht ijs te gaan, voorliggende wet is medisch en ethisch gezien onacceptabel, onnodig en ronduit gevaarlijk voor de volksgezondheid in zijn gehele breedte.”

10 mei 2021 – Zoom sessie met bijna tweehonderd medisch professionals, aangesloten bij onze stichting. Tijdens dit overleg zijn tien regiogroepen ontstaan om meer te verbinden met zorgverleners van binnen en buiten het collectief. De regiogroepen zijn geen onderdeel van het Artsen Collectief en opereren niet uit naam van het Artsen Collectief. Professor klinische psychologie, Mattias Desmet, hield een voordracht die zeer tot overpeinzingen aanzette. ‘Ook in een crisis moet de wetenschap open staan voor kritisch debat’.

Mei – 2021 – Filmpjes met huisartsen aan het woord: “Elke dag ervaar ik in mijn praktijk dat stress en angst nog steeds een grote rol spelen in de samenleving”.

Mei 2021 – Filmpjes met psychologen en psychiaters aan het woord: “De angst voor besmetting die door de media wordt verspreid maakt mensen schuw voor elkaar. De maatregelen perken ontmoetingen tussen mensen in en leiden tot schrijnende eenzaamheid, een grote drijfveer voor psychisch leed”.

20 april 2021 – Opiniestuk: ‘Massaal testbeleid, hoe het anders kan‘.

16 april 2021 – Gezamenlijke campagne ‘Sportscholenopen.nl’: Open de sportscholen vandaag nog! Dit bepleiten sportscholen, fitnesscentra en het Artsen Collectief.

13 maart 2021Persbericht ‘Vaccinatiepaspoort’ leidt tot medische apartheid, massavaccinatie tegen SARS-CoV-2 onverantwoordelijk en niet nodig. Hierin betoogt het Artsen Collectief dat er zowel medische als ethische bezwaren zijn tegen het door de overheid gewenste vaccinatiepaspoort. Het ANP weigerde dit persbericht.

12 maart 2021 – namens het Artsen Collectief gaven Gio Meijer en Jan Vosters een presentatie over de coronacrisis en de visie van het Artsen Collectief daarover bij de Rotaryclub Den Haag Noord.

10 maart 2021 – Hannah Visser, infectioloog en bestuurslid van het Artsen Collectief, was te gast in de podcast ‘Op z’n kop’ van Marianne Zwagerman. Een kritische podcast over massavaccinatie. Je kunt de podcast hier beluisteren.

5 maart 2021 – Q&A van het Artsen Collectief op Clubhouse. Met meer dan 100 deelnemers en mooie vragen was dit een geslaagde aftrap van een communicatievorm, die wij zeker vaker gaan gebruiken.

4 maart 2021 – Gesprek met ondervoorzitter Mr. Jan-Peter Loof en beleidsadviseur Jonneke Naber van het College voor de Rechten van de Mens. Naar aanleiding van de brief van 3 februari heeft  een delegatie van het bestuur van het Artsen Collectief een interessante en open dialoog gehad over thema’s op het snijvlak van volksgezondheid, gezondheidsrecht en mensenrechten. De conclusie van het College was dat wij hen een nieuw perspectief boden op een aantal lopende zaken en dat zij hun medewerkers in de toekomst meer zullen wijzen op ons bestaan en onze website. Een goed begin waar wij graag nog een vervolg aan zien. Een verslag van dit gesprek vind je hier.

1 maart 2021 – Lancering van de video ‘ik twijfel’, een video om artsen aan te sporen na te denken over de gevolgen van het huidige beleid en hun eigen verantwoordelijkheid daarin. Deze actie resulteerde in de meest trending hashtag #iktwijfel en in de aanmelding van honderden medisch specialisten en sympathisanten bij het Artsen Collectief.

22 februari 2021 – Persbericht ‘Massaal (snel)testen medisch gezien onacceptabel – Honderden artsen staan op tegen strategie Hugo de Jonge’. Het Artsen Collectief vindt het massaal (snel)testen van de bevolking onacceptabel. Een sneltest/PCR-test meet geen virussen. Deze testen kan alleen na beoordeling van gezondheidsklachten door een arts een extra check zijn. Meer niet. Het testen van mensen zonder klachten is dan ook zeer onverstandig. Het Artsen Collectief pleit in het persbericht voor het overstappen op een beleid waarbij gezonde mensen hun vrijheid terugkrijgen en kwetsbare mensen op basis van vrijwilligheid zo goed mogelijk bescherming wordt geboden.

18 februari 2021 – Interview in Medisch Contact waarin Evelien Peeters vertelt over de ontwikkeling en de speerpunten van het Artsencollectief.

6 februari 2021 – Persbericht ‘Testbeleid: hoe het anders kan én moet’. In dit bericht verwelkomt het Artsen Collectief de uitspraak van Premier Rutte van een dag eerder dat testen alleen bij klachten nuttig is en roept het Artsen Collectief de overheid op om tot een nieuw testbeleid beleid te komen.

3 februari 2021 – Persbericht ‘Artsen Collectief pleit voor directe en onvoorwaardelijke opening van scholen’. Dit persbericht kwam naar aanleiding van het besluit van het kabinet van 2 februari over de voorwaarden voor het heropenen van de basisscholen.

3 februari 2021 – Brief naar het College voor de Rechten van de Mens, met het verzoek tot een gesprek over de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen. Het Artsen Collectief schrijft onder meer: “In onze ogen is er sprake van een systeemfout waarbij de factoren proportionaliteit, subsidiariteit en begrenzing steeds verder af komen te staan van een gerechtvaardigde inbreuk op de fundamentele mensenrechten.” Het College voor de Rechten van de Mens heeft op 8 februari jl. bevestigd het bericht te hebben ontvangen en heeft beloofd ons met de relevante medewerker in contact te brengen.

Artsen uit het Artsen Collectief werken geregeld samen aan stukken met het ‘Regenboogteam’: een multidisciplinaire gelegenheidsformatie van hoogleraren, bedrijfskundigen, juristen, artsen en anderen. Zij hebben de Minister van VWS en de Tweede Kamer op 24 december jl. een brief gestuurd met 24 vragen over de coronavaccins en -vaccinatie. Gezien het grote maatschappelijke belang hebben ook de lokale – en provinciale volksvertegenwoordigers een kopie ontvangen. Hierbij de brief.

Acties 2020

4 december 2020 – Samenwerking met HerstelNL, een groep van artsen, economen en andere beleidsonderzoekers en wetenschappers die de overheid oproepen om tot beter coronabeleid te komen en het coronabeleid met meer vrijheid door te rekenen. De oproep werd besproken bij nl, Hart van Nederland, RLT-Z en Beau. En hieruit is onder andere bij ESB het artikel ‘Verzwaring lockdown raakt kwetsbare werkenden hard’ verschenen.

2 december 2020 – Brief aan medische platforms en beroepsverenigingen waaronder KNMG, FMS, niv, en VVAA. De brief beschrijft de belangrijkste pijnpunten van het huidige Corona-beleid (pcr, asymptomaten, immuniteit, nevenschade) en vraagt vanuit daar om een gesprek op inhoud. We wachten nog op reacties. 

25 november 2020 – Bijdrage aan Retraction Paper, (verzoek om terugtrekken van het Corman-Drosten artikel, dat de basis vormt voor de wereldwijd gebruikte PCR-test) Vanuit een groep internationale wetenschappers, gestuurd aan Eurosurveillance.

22 november 2020 – Medewerking aan documentaire van DOCSFAIR – The system. In deze documentaire probeert Nico Sloot, een internationale ondernemer, samen met wetenschappers, artsen en deskundigen antwoorden te vinden op de vragen rondom het corona-virus. Hoe gevaarlijk is dit virus? Hoe ziet onze toekomst eruit? Staan de huidige maatregelen wel in verhouding met de risico’s van het virus? En wat voor impact heeft dit op onze maatschappij?

2 november 2020 – Bijdrage aan brief vanuit het Regenboogteam aan het kabinet aangaande de mondkapjesplicht. In deze brief wordt gesteld dat de mondkapverplichting niet voldoet aan de vereisten van noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit, zoals van een wettelijke regeling verwacht mag worden.

8 september 2020 – Bijdrage aan een brief vanuit het Regenboogteam aan de leden van de Tweede Kamer over de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. In deze brief werden onder meer vragen gesteld over de noodzaak en proportionaliteit van de maatregelen.

11 augustus 2020 – Brief aan de leden van de Tweede Kamer, waarin wij hen opriepen zich onafhankelijk en kritisch te blijven informeren en de vragen te stellen die zij als deel van de democratische rechtstaat behoren te stellen.

30 juni 2020Brandbrief over coronamaatregelen . Deze brandbrief werd ondertekend door bijna 3000 artsen en medisch professionals en meer dan 20.000 bezorgde burgers. De grote steun zorgde ervoor dat de brandbrief veel besproken werd in media en politiek.