Testbeleid

Ik word regelmatig getest op besmetting met Covid-19 via een neus/keelswab, kan dat kwaad?

De Covid-19-neusswab wordt afgenomen met een dun wattenstaafje dat in de neus gebracht wordt tot aan het punt waar de afnemer en/of de patiënt weerstand voelt. De keelswab wordt afgenomen met soortgelijk wattenstaafje, waarbij de achterwand van de keel (zichtbaar achter de huig) kort wordt aangeraakt. Een diepere neustest is onder normale omstandigheden niet nodig. Dit komt omdat er aan de ene kant onvoldoende bewijs is dat dit de gevoeligheid van de test verbetert, terwijl dit aan de andere kant wel een grotere kans kan geven op pijn, en/of (tijdelijke) beschadiging van het neusslijmvlies (irritatie, neusbloeding). Daarbij komt dat eventuele virusdeeltjes achter in de neus goed bereikt kunnen worden met de keelswab. Het wattenstaafje wordt na de swab in het laboratorium in een vloeistof gedaan en getest met een quantitative Real-time PCR (polymerase chain reaction) of een lateral flow immune assay (LFIA; Lateral flow). Als de afname correct gebeurt door een getrainde professional zijn er geen aanwijzingen dat dit kwaad kan of dat dit leidt tot bijwerkingen.

Laatste update: 31 maart 2021

Na het afnemen van de Covid-19-test via een neus/keelswab had ik een bloedneus / heb ik regelmatig bloedneuzen, wat betekent dat?

De gevoeligheid van het neusslijmvlies (binnenbekleding van de neus) en de anatomie verschillen per individu. De meest voorkomende oorzaken van een bloedneus zijn zwelling, ontsteking of uitdroging van het neusslijmvlies. Ook bij gebruik van bloedverdunners en hoge bloeddruk kan eerder een bloedneus optreden. Als één of meer van deze factoren aanwezig zijn, kan het neusslijmvlies verhoogd gevoelig zijn voor prikkels van buiten zoals een neusswab, met een bloedneus als gevolg. De vaardigheid en ervaring van de afnemer zijn ook van invloed. Neusbloeding na een Covid-19-neusswab is uiterst zeldzaam. Als dit regelmatig optreedt, is het een goed idee dit door de huisarts of een KNO-arts te laten bekijken. In de meeste gevallen zal neuszalf (zoals Nisita) uitkomst brengen. Bij regelmatig testen is het verstandig de test afwisselend rechts en links af te nemen zodat het neusslijmvlies minder belast wordt. Een diepe neustest geeft een grotere kans op problemen dan een neustest die niet dieper gaat dan het weerstandspunt (zie vorige vraag). 

Laatste update: 31 maart 2021

Hoe wordt de test bij kinderen afgenomen?

Bij kinderen wordt de test in principe op dezelfde wijze afgenomen als beschreven bij de vorige vragen. De afnemer moet zich er echter wel van bewust zijn dat de neus- en keelanatomie van kinderen niet hetzelfde is als die van volwassenen. Met name de neusanatomie van kinderen is veel nauwer dan die van volwassenen en het neusslijmvlies is gevoeliger. De tolerantie van kinderen voor invasieve diagnostiek is in het algemeen lager dan die van volwassenen. Bij volwassen is de diepe neustest onder normale omstandigheden niet nodig. Bij kinderen lijkt hier nog minder indicatie voor te bestaan.

Laatste update: 31 maart 2021

Moet ik mijn kind laten testen?

Er is veel discussie of het testen van kinderen zinvol is. Dit komt omdat 99% van de kinderen het coronavirus normaal gesproken zonder veel problemen en meestal zelfs ongemerkt doorstaat, het niet vaststaat dat het testen van kinderen bijdraagt aan verlaging van het infectierisico of het overlijdensrisico van de algehele populatie, en het effect van (overmatig) testen op de mentale en fysieke gezondheid van kinderen onbekend is.

Laatste update: 31 maart 2021

Wat betekenen al die hoge aantallen positieve testen (‘besmettingen’)?

Hoge aantallen zeggen niet zoveel, het is beter te kijken naar het aantal ziekenhuisopnames, dus of mensen ook echt ernstig ziek worden. Want – met respect naar degenen die ernstig ziek zijn geworden – heeft 95% van de mensen die geïnfecteerd raakt geen tot weinig ziektelast. Van de 5% die echt ziek wordt, moet 1 a 2% worden opgenomen in het ziekenhuis.

Een toename van de hoeveelheid positieve testen (in de media die nog steeds foutief aangeduid als ‘besmettingen’) is een logisch gevolg van het meer (verplicht) testen: meer testen leidt immers tot meer positieve testen.
Echter, niet iedere positieve testuitslag klopt. Hoe groot het aandeel is van deze vals-positieve uitslagen, is afhankelijk van de prevalentie (het aantal ziektegevallen per honderdduizend inwoners). Hoe meer testen worden afgenomen bij lage prevalentie, des te groter het aandeel vals-positieve uitslagen.

Prof. dr. Armand Girbes, Intensivist en hoofd ic-volwassenen van het AmsterdamUMC en klinisch farmacoloog, heeft dit duidelijk uitgelegd in een video. Zie https://artsencollectief.nl/artsen-collectief-grote-zorgen-invoering-tijdelijke-wet-testen-covid-19/

Heeft testen zin als je geen klachten hebt?

Nee, als je geen klachten hebt, heeft testen geen zin. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt: ‘De PCR-test stelt op zichzelf geen diagnose. Een uitspraak over de diagnose Covid-19 en de besmettelijkheid van een persoon kan alleen gedaan worden na beoordeling van klachten door een arts, eventueel in combinatie met aanvullend onderzoek’.

Bovendien hebben ook Jaap van Dissel, directeur RIVM, en Marion Koopmans, professor Virologie Erasmus MC, al maanden geleden benadrukt dat een positieve testuitslag niet betekent dat iemand ook besmettelijk is en dat de test dus niet als diagnose mag worden gebruikt. Zelfs onze demissionair minister-president Rutte heeft aangegeven dat testen zonder klachten niet zinvol is.

Wij vinden het massaal (snel)testen van de bevolking onzinnig en onacceptabel. Een sneltest/PCR-test meet geen intacte, actieve virussen. Daarom kan de test op zichzelf ook geen diagnose stellen. Alleen na beoordeling van gezondheidsklachten door een arts kunnen deze testen een extra check zijn. Meer niet. Het testen van mensen zonder klachten is dan ook zeer onverstandig.

Blijf thuis als je ziek bent en ziek uit. Test alleen bij klachten en ná beoordeling van een arts.
https://artsencollectief.nl/testbeleid-hoe-het-anders-kan-en-moet/

Wat vinden jullie van het testbeleid?

Het Artsen Collectief vindt het massaal (snel)testen van de bevolking onacceptabel. Een sneltest/PCR-test vindt geen intact, actief coronavirus, maar minieme stukjes code die evengoed van een virus kunnen komen dat niet meer intact is. Een positieve PCR-test zegt niet of je besmettelijk bent. Daarom kan de test op zichzelf ook geen diagnose stellen. Alleen na beoordeling van gezondheidsklachten door een arts kunnen deze testen een extra check zijn. Meer niet. Het testen van mensen zonder klachten is dan ook niet alleen zeer onverstandig, maar ook medisch en ethisch gezien onacceptabel en onnodig.

De uitslag van een PCR-test kan géén basis zijn voor vrijheidsbeperkende maatregelen in het kader van de pandemiebestrijding. Het Artsen Collectief bepleit om te stoppen met het bijhouden en dagelijks communiceren van het aantal positieve PCR-testen, en om enkel te gaan kijken naar het aantal werkelijk zieke mensen (ziekenhuisopnames) en het beleid daarop af te stemmen. In dit filmpje leggen wij het nogmaals uit >

Kijk voor meer onderbouwing van ons standpunt bij https://artsencollectief.nl/category/onderbouwing/testbeleid-onderbouwing/

Wat is een PCR-test?

De coronatesten die gebruikt worden in de teststraten zijn zogeheten PCR-testen (PCR: Polymerase Chain Reaction).

Tijdens de test wordt met hulp van een wattenstaaf wat neus- of keelslijm afgenomen bij de geteste persoon. Dit materiaal wordt naar een lab gestuurd om te kijken of er stukjes genetisch materiaal (RNA) van het coronavirus aantoonbaar zijn. Als dit het geval is, dan geeft de PCR-test een positieve testuitslag.

Wat belangrijk is om je te realiseren, is dat bij een positief geteste persoon brokstukken RNA van het coronavirus zijn aangetoond. Een positieve uitslag betekent niet automatisch dat er intact virus aanwezig is, of je ziek zal worden. Het kunnen evengoed brokstukken zijn van weken geleden.
Een positieve PCR-testuitslag krijgen, betekent dus niet automatisch dat je besmet bent, besmettelijk of ziek bent/wordt.
Als je wel klachten hebt omdat je ziek bent, blijf je thuis en ziek je uit. Wij zijn van mening dat je alleen moet testen als je klachten hebt en ná beoordeling door een arts.

Lees ons standpunt over het testbeleid https://artsencollectief.nl/testbeleid-hoe-het-anders-kan-en-moet/

Wat is een zelftest/sneltest?

Een sneltest is een zogeheten antigeentest die je thuis kunt afnemen. Een sneltest meet de aanwezigheid van bepaalde viruseiwitten (antigenen). Een sneltest wordt niet in een laboratorium geanalyseerd zoals de PCR-test, maar is ter plekke afleesbaar. Het resultaat is meestal binnen 15 minuten beschikbaar.

De resultaten van sneltests zijn minder betrouwbaar dan die van de PCR-tests. Uit onderzoek blijkt dat als het coronavirus aanwezig is, de antigeen(snel)tests bij slechts 70% van de gevallen positief zijn. Net als bij de PCR-test kan de antigeentest op zichzelf ook geen diagnose stellen. Alleen na beoordeling van gezondheidsklachten door een arts kunnen deze testen een extra check zijn. Meer niet. Het testen van mensen zonder klachten is onnodig.

Blijf thuis als je ziek bent en ziek uit. Test alleen bij klachten en ná beoordeling van een arts.

https://artsencollectief.nl/testbeleid-hoe-het-anders-kan-en-moet/