DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishTurkishArabic
  • ondersteund door 37.669 vrienden
  • waarvan 2.388 geverifieerde medici

Over ons

Wij zijn een onafhankelijke, non-profitorganisatie van artsen en medisch professionals, waaronder huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en artsen Maatschappij en Gezondheid. In ons werk in ziekenhuizen, huisartspraktijken en instellingen zijn we dagelijks betrokken bij de zorg voor patiënten, waar we ons al jaren met hart en ziel voor inzetten.

In de stichting gaan we uit van zelfbeschikkingsrecht en behoud van lichamelijke integriteit als fundamentele waarden. Deze dienen als leidraad bij al onze activiteiten.

Onze vier kernpunten zijn:

  1. Gezonde mensen maken elkaar niet ziek. De kans dat gezonde mensen andere gezonde mensen ziek maken, is zo verwaarloosbaar klein dat opgelegde maatregelen meer schade doen dan goed.
  2. Testen op het Sars-CoV-2-virus is alleen zinvol bij klachten of na zg. hoogrisico-blootstelling, en na beoordeling door een arts.
  3. Vaccineren alleen op vrijwillige basis, alleen de Covid-vatbaren en alleen met een bewezen werkzaam en veilig vaccin. Van de huidige vaccins zijn de lange(re) termijn gevolgen en bijwerkingen onvoldoende bekend. Dit geldt ook voor het effect van het ‘stapelen van vaccins’ (de zg. ‘boosters’).
  4. Van angst naar vertrouwen: in plaats van het voeden van angst, dient met behulp van reële en evenwichtige informatie ingezet te worden op het versterken van vertrouwen.

De Stichting Artsen Covid Collectief en haar bestuurders hebben geen financiële, professionele of andere belangen in, noch enige andere vorm van betrokkenheid bij, bedrijven of organisaties die omzet genereren als gevolg van de verkoop van producten of diensten die mogelijk gemaakt wordt door de coronacrisis.

Meer informatie over wie dat zijn vind je bij Bestuur en lees je in ons beleidsplan.