Over ons

Wij zijn een onafhankelijke non-profitorganisatie van artsen en medisch professionals, waaronder huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en artsen Maatschappij en Gezondheid. In ons werk in ziekenhuizen, huisartspraktijken en instellingen zijn we dagelijks betrokken bij de zorg voor patiënten, waar we ons al jaren met hart en ziel voor inzetten.

(Keuze)vrijheid, behoud van lichamelijke integriteit en gezondheidsbevordering zijn voor ons fundamentele waarden en leidraad bij al onze activiteiten. Meer hierover lees je in onze missie en visie.

Ontstaan

In juli 2020 schreef internist-endocrinoloog Evelien Peeters  een brandbrief aan de Tweede Kamer over de nevenschade van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronapandemie uit naam van de volksgezondheid die werd ondertekend door bijna 3.000 artsen en medisch professionals en meer dan 20.000 bezorgde burgers.
Als groep artsen gaven wij een andere weging aan de maatschappelijke dreiging die voortkwam uit de uitbraak van het SARS-CoV-2-virus. Daarbij zagen en zien wij nog steeds vooral een capaciteitscrisis in de zorg. Wij voelden de noodzaak om ons vanuit ons medisch-ethisch perspectief uit te spreken over het opleggen van vrijheidsbeperkende, generieke maatregelen die de volksgezondheid op vele vlakken bepaald geen goed deden, zo is inmiddels duidelijk geworden.

Deze zorg bleek gedeeld te worden, net als die over de eenzijdige berichtgeving in de media: enkele maanden later richtte Evelien Peeters samen met Marcel Toth (psychiater) en Peter-Paul Bruens (jurist) de stichting Artsen Collectief op.

Het bestuur is later uitgebreid en begin 2022 heeft Evelien Peeters haar bestuurslidmaatschap overgedragen aan Hannah Visser (internist-infectieloog) en Femme Zijlstra (radioloog), allebei vanaf het eerste uur betrokken bij het Artsen Collectief. In oktober 2022 droeg Hannah Visser het voorzitterschap over aan Jan Grandjean (hartchirurg n.p.).

De Stichting Artsen Collectief en haar bestuurders hebben geen financiële, professionele of andere belangen in, noch enige andere vorm van betrokkenheid bij, bedrijven of organisaties die omzet genereren als gevolg van de verkoop van producten of diensten die mogelijk gemaakt wordt door de coronacrisis.

Er zijn zo’n 43.000 ‘vrienden’ aangesloten bij ons collectief waarvan ruim 2.700 geverifieerde medisch professonals (BIG-geregistreerden).

Meer informatie over wie dat zijn vind je bij Bestuur en lees je in ons beleidsplan.