DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishTurkishArabic
  • ondersteund door 42.788 vrienden
  • waarvan 2.704 geverifieerde medisch professionals

Over ons

Wij zijn een onafhankelijke, non-profitorganisatie van artsen en medisch professionals, waaronder huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en artsen Maatschappij en Gezondheid. In ons werk in ziekenhuizen, huisartspraktijken en instellingen zijn we dagelijks betrokken bij de zorg voor patiënten, waar we ons al jaren met hart en ziel voor inzetten.

In juli 2020 schreef Evelien Peeters (internist, endocrinoloog) een brandbrief aan de Tweede Kamer over de nevenschade van de coronamaatregelen. Deze brandbrief werd ondertekend door bijna 3.000 artsen en medisch professionals en meer dan 20.000 bezorgde burgers.
De stichting Artsen Covid Collectief is in het najaar van 2020 opgericht door Evelien Peeters (internist, endocrinoloog), Marcel Toth (psychiater) en Peter-Paul Bruens (jurist) omdat zij zich grote zorgen maakten over de nevenschade veroorzaakt door maatregelen die uit naam van volksgezondheid werden getroffen ter bestrijding van de coronapandemie en de eenzijdige berichtgeving in de media.
Inmiddels heeft Evelien Peeters haar bestuurslidmaatschap overgedragen aan Hannah Visser (internist infectieloog) en Femme Zijlstra (radioloog), tevens vanaf het eerste uur betrokken bij het Artsen Collectief.

In de stichting gaan we uit van (keuze)vrijheid en behoud van lichamelijke integriteit als fundamentele waarden. Deze dienen als leidraad bij al onze activiteiten.

Onze vier kernpunten zijn:

  1. Gezonde mensen maken elkaar niet ziek. De kans dat gezonde mensen andere gezonde mensen ziek maken, is zo verwaarloosbaar klein dat opgelegde maatregelen meer schade doen dan goed.
  2. Testen op het Sars-CoV-2-virus is alleen zinvol bij klachten of na zg. hoogrisico-blootstelling, en na beoordeling door een arts.
  3. Vaccineren alleen op vrijwillige basis, alleen de Covid-vatbaren en alleen met een bewezen werkzaam en veilig vaccin. Van de huidige vaccins zijn de lange(re) termijn gevolgen en bijwerkingen onvoldoende bekend. Dit geldt ook voor het effect van het ‘stapelen van vaccins’ (de zg. ‘boosters’).
  4. Van angst naar vertrouwen: in plaats van het voeden van angst, dient met behulp van reële en evenwichtige informatie ingezet te worden op het versterken van vertrouwen.
Wat zijn onze wensen voor de gezondheidszorg waaraan wij willen meebouwen?

Wij willen staan voor een gezondheidszorg die meer recht doet aan het ecosysteem dat we met elkaar vormen. Een gezondheidszorg waarin we omarmen, dat gezond worden en blijven een proces is van patiënt en arts samen. De arts ziet zijn patiënt als geheel en heeft naast oog voor diens ziekte, ook oog voor de patiënt als mens.
Welzijn als fundament voor een betere volksgezondheid! We schreven hier uitgebreid over in juli 2022. 

 De Stichting Artsen Covid Collectief en haar bestuurders hebben geen financiële, professionele of andere belangen in, noch enige andere vorm van betrokkenheid bij, bedrijven of organisaties die omzet genereren als gevolg van de verkoop van producten of diensten die mogelijk gemaakt wordt door de coronacrisis.

Meer informatie over wie dat zijn vind je bij Bestuur en lees je in ons beleidsplan.