Kinderen

Het coronavirus is op zichzelf ongevaarlijk voor de leeftijdsgroep 5 – 11 jaar. De kans op ernstige ziekte is voor kinderen extreem klein. Het Artsen Collectief benadrukt dat kinderen niet moeten lijden onder een probleem dat zich niet of nauwelijks onder hen voor doet. Het is bovendien onethisch om kinderen in te zetten als schild voor kwetsbaren en ouderen.

Myocarditis bij jongeren

De meest besproken, potentieel ernstige bijwerking bij jongeren na vaccinatie tegen het SARS-CoV-2-virus is op het...

Lees meer

Kinderen en vaccinatie

Op de stellingname van het Artsen Collectief ten aanzien van het vaccineren van jeugdigen is de nodige kritiek...

Lees meer