• 22203 vrienden
  • 1672 geverifieerde medici

Missie

Een groeiende groep medisch professionals is gedurende de coronacrisis in een ethisch conflict geraakt door het zien van de schade die de coronamaatregelen aanrichten. Wij maken ons zorgen. Binnen de artseneed staat het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van schade voorop. In de huidige crisis zien wij dat de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen in gevaar zijn.
Vanuit een helder ethisch kompas willen wij een klimaat creëren met respect voor ieders mening en gevoel, op basis van gelijkheid, waarin de veerkracht van mensen, hun (keuze)vrijheid, zelfbeschikkingsrecht en eigen regie voorop staan. Ons motto is daarbij: van angst naar vertrouwen.

Wij willen bijdragen aan een open debat over de mogelijkheden van een beleid, met maatregelen tegen Corona met zo min mogelijk nevenschade en waarbij gezondheid wordt gestimuleerd. Wij vragen om een transparant en toetsbaar afwegingskader rondom de maatregelen, waarbij voor- en nadelen in kaart gebracht worden en de maatregelen beoordeeld kunnen worden op proportionaliteit.

In een interview in Medisch Contact vertelt Evelien Peeters over de de speerpunten van het Artsencollectief.

Hoe jij een bijdrage kunt leveren
Je kunt ons op verschillende manier ondersteunen. Door je aan te sluiten bij onze doelen en vriend te worden. Maar ook door mee te helpen of geld te doneren. Alle hulp is welkom!