DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishTurkishArabic
  • ondersteund door 42.308 vrienden
  • waarvan 2.643 geverifieerde medici

Missie

Een groeiende groep medisch professionals is gedurende de coronacrisis in een ethisch conflict geraakt door het zien van de schade die de coronamaatregelen aanrichten, en heeft zich vanuit een gedeelde zorg hierover verenigd. Binnen de artseneed staat “het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van schade” voorop. In de huidige crisis zien wij dat de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen in gevaar zijn.

Ons doel is om perspectief voor gesprek te bieden op basis van goed onderbouwde en onafhankelijk onderzochte feiten. Geleid door een helder ethisch kompas en op basis van gelijkheid, willen wij komen tot een beleid waarbij (keuze)vrijheid, zelfbeschikkingsrecht en eigen regie over ieders gezondheidskeuzen voorop staan.

Ons motto is daarbij: van angst naar vertrouwen.

Wij willen bijdragen aan een open debat over de mogelijkheden van een beleid met maatregelen tegen corona- en/of griepvirussen, waarbij zo min mogelijk nevenschade ontstaat en gezondheid wordt gestimuleerd. Wij vragen onze overheid om een transparant en toetsbaar afwegingskader rondom de maatregelen, waarbij voor- en nadelen in kaart gebracht worden en de maatregelen beoordeeld kunnen worden op proportionaliteit.

In een interview in Medisch Contact vertelt Evelien Peeters over de speerpunten van het Artsencollectief.