Missie

Binnen de artseneed staat “het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van schade” voorop. Door de politieke aanpak van corona is een crisis ontstaan die in toenemende mate de gezondheid en de kwaliteit van leven van mensen in gevaar brengt. De schade die ontstond als gevolg van de maatregelen veroorzaakten een ethisch conflict en versterkten de wens en gevoelde noodzaak om het anders te doen. Een groeiende groep medisch professionals heeft zich vanuit gedeelde zorgen en verlangens met elkaar verbonden gedurende de coronacrisis.

Ons doel is om perspectief te bieden op basis van goed onderbouwde en onafhankelijk onderzochte inzichten. Wij willen bijdragen aan een open debat over de mogelijkheden van een beleid waarbij er áltijd vanuit meerdere perspectieven gekeken wordt. Wij vragen onze overheid om transparante en toetsbare afwegingskaders, waarbij voor- en nadelen van beleidskeuzes in kaart gebracht worden en beoordeeld kunnen worden op proportionaliteit.
Geleid door een helder ethisch kompas willen wij bijdragen aan een beleid waarbij zelfbeschikkingsrecht, (keuze)vrijheid en eigen regie over ieders gezondheidskeuzen voorop staan.

Ons motto daarbij is: van angst naar vertrouwen.

Onze wensen voor de gezondheidszorg waaraan wij willen meebouwen?

Wij willen staan voor een gezondheidszorg die meer recht doet aan het ecosysteem als verzameling van levensgemeenschappen van al wat leeft, een geheel dat voortdurend in beweging is. Een gezondheidszorg waarin we omarmen dat gezond worden en blijven een proces is van patiënt en arts samen. De arts heeft een integrale blik op de patiënt en heeft naast oog voor diens ziekte, ook oog voor de patiënt als mens.
Welzijn als fundament voor een betere volksgezondheid dus! We schreven hier uitgebreid over in juli 2022. 

In een interview in Medisch Contact vertelt Evelien Peeters over de speerpunten van het Artsencollectief.