Visie

Wij beogen een samenleving waarin gestreefd wordt naar het behouden en verbeteren van gezondheid, een samenleving waarin zelfbeschikkingsrecht en behoud van lichamelijke integriteit als fundamentele waarden hoog in het vaandel staan. Daarbij hoort een gezondheidszorg met focus op preventie en stimulering van het zelfhelend vermogen.

Zo heeft ieder mens de kans om de juiste keuzes te maken wat betreft gezondheid en welzijn – met als voordeel een gezond vertrouwen in het eigen lichaam.

Kortetermijnvisie:

Een optimaal risicogestuurd beleid met betrekking tot epidemieën, met transparante afwegingen van de beleidsmakers en alle andere betrokkenen, en toetsbare kaders. Met respect voor elkaars meningen en ruimte voor ideeën en vrije dialoog.

Langetermijnvisie:

Een gezondheidszorg die recht doet aan het ecosysteem als verzameling van levensgemeenschappen van al wat leeft, een geheel dat voortdurend in beweging is. Een gezondheidszorg waarbij we het principe omarmen dat gezond worden en blijven een proces van patiënt en arts samen is.
De arts is vooral een gids die je meeneemt door gezondheidsland en je wijst op de mogelijkheden. Genezen doe je echter zelf, waar nodig ondersteund door een medisch systeem.
Dit alles impliceert een nieuw stelsel waarin gezondheid beloond wordt, in plaats van ziekte of de behandeling daarvan.

Welzijn als fundament voor een betere volksgezondheid! We schreven hier uitgebreid over in juli 2022. Lees het hele artikel hier >

Onze vijf kernpunten lees je hier >