Gezondheid

Wij beogen een samenleving waarin gestreefd wordt naar het behouden en verbeteren van gezondheid: van gezondheidszorg naar gezondheid. Bij preventie en behandeling van corona is enorm veel gezondheid te winnen met leefstijladviezen op het gebied van voeding, beweging en ontspanning. En ook met aandacht voor zingeving. Daarmee kunnen we zelf ons afweersysteem versterken en ervoor zorgen we dat we zo gezond mogelijk zijn en blijven. Het Artsen Collectief pleit ervoor dat we focussen op gezondheid in plaats van gezonde mensen te testen en maatregelen op te leggen die de gezondheid juist beperken.

De WHO-definitie (1948) van gezondheid is alomvattend: “Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekten of gebreken”.