DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanishTurkishArabic
  • ondersteund door 37.669 vrienden
  • waarvan 2.388 geverifieerde medici

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Evelien Peeters (internist-endocrinoloog), voorzitter
Peter-Paul Bruens (jurist, oud-advocaat), secretaris
Marcel Tóth (psychiater), penningmeester

En diverse werkgroepen aangestuurd door o.a.:

Hannah Visser (internist-infectioloog), André Steketee (huisarts), Cindy Sjaardema (SEH arts), Joseé Kramer (PA gynaecologie), Monique de Veth (psychiater), Femme Zijlstra (radioloog), Lidewij Hoorntje (reconstructief chirurg), Bart van Tienen (huisarts), Frans Kusse (arts integrale geneeskunde), Jan Vosters (arts M&G n.p., oud GGD directeur).

Veel van de bij het Artsen Collectief aangesloten en actief bijdragende medisch specialisten en hoogleraren wensen anoniem te blijven, gezien de forse censuur en pressie die gevoeld worden na het naar buiten treden. Verschillende van de bij ons aangesloten artsen hebben een zwijgcontract opgelegd gekregen een aantal van hen verloren hun baan. 

Voor organisatiestructuur, rollen en verantwoordelijkheden: zie organogram onderaan deze pagina of via pdf

Peter-Paul Bruens

Geboren te Amsterdam in 1974. Getrouwd, twee kinderen. 20 jaar advocaat geweest met name op het gebied van ondernemingsrecht. Nu ondernemer op het gebied van duurzaamheid en energie en sparringpartner voor ondernemers. Altijd nieuwsgierig, kritisch en betrokken bij wat er in de wereld gebeurt.

Evelien Peeters

Arts sinds 2008, werkzaam geweest in meerdere ziekenhuizen op de spoedeisende hulp, afdelingen interne geneeskunde, cardiologie en longgeneeskunde. Ik volgde mijn opleiding tot internist in Utrecht. Ik ben een systeemdenker met specifieke interesse in de ‘somatisch onvoldoende verklaarbare klachten’. Ik zie deze klachten als een ‘ziekte van onze tijd’ voortkomend uit de haast van onze maatschappij en de ontkoppeling van lichaam en geest.

Het is tijd voor een nieuwe definitie van ‘groei’, namelijk ‘verbetering van welzijn van jou en je omgeving (lees ecosysteem)’ en een verandering van beleid en opleiding gericht op ‘gezondheidszorg’ naar ‘gezondheid’. Ik ben onderdeel van het platform ‘zorgdragers’. Ik heb geen belangenverstrengelingen en kan daardoor deze huidige rol binnen het Artsen Collectief vervullen.

Marcel Tóth

Sinds 1994 ben ik psychiater. Ik werk op zelfstandige basis in verschillende GGZ-instellingen en heb mijn eigen praktijk in Amsterdam. Tijdens mijn loopbaan heb ik in de volwassenen- en ouderenpsychiatrie gewerkt, zowel klinisch als ambulant.
Mijn visie op de psychiatrie en de geneeskunde is sterk systemisch georiënteerd. Dit maakt dat ik mij altijd bewust ben van mogelijke gezondheidseffecten door veranderingen in bredere maatschappelijke verbanden waar mensen deel van uitmaken.
Vanaf het begin van de huidige crisis heb ik mij gerealiseerd dat de systeemeffecten van de gekozen maatregelen op individuele mensen en hun onderlinge relaties zeer ontwrichtend zouden zijn. Mijn bezorgdheid hierover is sindsdien alleen maar gegroeid. Via het Artsen Collectief wil ik bijdragen aan een maatschappelijk breed gedragen beleid in deze crisis, dat onnodige schade voorkómt of vermindert, terwijl fundamentele mensenrechten onder alle omstandigheden gewaarborgd blijven.