Leren van vroegbehandeling COVID-19

Vroegbehandeling van Covid-19-infecties kan patiënten uit het ziekenhuis houden en daarmee de druk op de zorg verminderen. Het Artsen Collectief doet samen de stichting Mijn Data Onze Gezondheid een citizen science pilotproject naar de effecten van een aantal middelen die voor vroegbehandeling bij de huisarts in aanmerking komen. 

Op deze pagina kunt u zich oriënteren op en aanmelden voor het ‘pilotproject vroegbehandeling COVID-19’.

 

Waarom?

Sinds de start van de pandemie zijn er mondiaal verschillende opties voor vroege behandeling van COVID-19 in de eerste lijn de revue gepasseerd. Tot nu toe kwam er geen eensluidend advies. Het is daarom goed als er meer gekeken wordt naar het effect van middelen waarmee elders in de wereld goede ervaringen zijn opgedaan en bij observationele studies een gunstig effect bleek. Dit is mede van belang omdat daarmee de toestroom naar ziekenhuizen wellicht kan worden beperkt.

Momenteel lopen er vanuit academische centra geen onderzoeken naar vroege behandeling van COVID-19. Het Artsencollectief (ACC) wil samen met stichting Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG) deze leemte vullen. MD|OG is een patiëntgedreven organisatie die zich richt op het ‘bottom-up’ ontwikkelen van oplossingen voor mensen met een (chronische) aandoening door middel van zogenaamde ‘citizen science’,  een vorm van wetenschap gebaseerd op door patiënten vrijwillig aangeleverde data.

 

Het oriënterend webinar

Het webinar wordt georganiseerd om medisch-inhoudelijke uitleg te geven over wat u als arts in de eerstelijn kunt betekenen. Tijdens het webinar leert u:

  • met welke middelen is inmiddels ervaring opgedaan?
  • hoe werken deze middelen?
  • hoe kunnen u en de patiënt zich aanmelden om mee te doen?

 

De pilot

Bedoeling van de pilot is om de kennis van het webinar direct in praktijk te brengen.

  • De gegevens van elke behandeling worden achteraf geanalyseerd.
  • Gegevensverzameling vindt plaats volgens een nieuw onderzoeksconcept waarbij de patiënt ook zelf eigen data verzamelt.
  • U als arts administreert uw gegevens niet anders dan normaal.

 

Om met elkaar in contact te blijven en gezamenlijk te kunnen leren van de ervaringen, wordt u gevraagd om uzelf als deelnemende arts te registreren. Na uw registratie krijgt u automatisch uitnodigingen voorperiodieke online intervisies.

Via onderstaand formulier kunt u zich registreren voor zowel het oriënterend webinar, als deelname aan het pilotproject. Het volgen van het webinar is geen vereiste voor deelname aan de pilot. Registratie is wel verplicht voor de pilot. Deelname aan de pilot kunt u nu, of na het oriënterend webinar beslissen.