nov 29, 2021

“Met 2G kunnen we misschien 10 tot 15% aan ziekenhuisopnames terugdringen. Maar wat offeren we daarvoor op?”

nov 29, 2021

Op 21 november ging Ad Verbrugge op het online platform ‘De Nieuwe Wereld TV’ in gesprek met Jona Walk, over een kritische tweet die zij samen met arts-microbioloog Bert Mulder stuurde. Walk is gepromoveerd op vaccin-immunologie en internist in opleiding. In deze uitzending vertelt zij over haar onderzoek naar de diverse coronavarianten, de werking van de vaccins en haar visie op het 2G systeem.

Walk vertelt over haar onderzoek, dat zij in het ziekenhuis uitvoert: “Ik werk mee op de afdeling medische microbiologie. Onder leiding van Bert Mulder en arts-microbiologen van het ziekenhuis doen we onderzoek naar het ontstaan van nieuwe varianten van het coronavirus. Wij hebben een methode  ontwikkeld om heel snel bij te houden of er nieuwe varianten van het coronavirus ontstaan. Ik heb daaraan de vraagstelling toegevoegd: ‘kunnen wij kijken of bepaalde varianten meer bij gevaccineerde of ongevaccineerde patiënten voorkomen?’.
Deze vraag was reden om een heleboel onderzoek te starten om die varianten te onderzoeken. Dit wordt alleen gedaan met patiënten die specifiek door corona worden opgenomen.”

Jona Walk over de cijfers van haar onderzoek: “Wat wij zagen was dat in augustus 32% van alle patiënten die door corona opgenomen werden in ons ziekenhuis, gevaccineerd waren. Een maand later groeide dit aantal naar 38% en weer een maand later naar net iets boven de 60%. Tussen augustus en oktober was de vaccinatiegraad  niet meer gestegen in de risicogroepen, dit zijn mensen boven de 60 en mensen met hart- en vaatziekten. Voor die mensen bleef de vaccinatiegraad gelijk, maar het aantal gevaccineerde patiënten nam heel erg toe. Dat vonden wij een rode vlag, het betekent dat de werkzaamheid van het vaccin aan het afnemen is.”
Walk benadrukt: “Het zegt absoluut niet dat het vaccin niet meer werkzaam is. Mensen die gevaccineerd zijn, hebben nog steeds een lagere kans op opgenomen te worden.”

Verbrugge vraagt Walk naar haar visie op het 2G systeem. “Mijns inziens heeft het 2G systeem twee functies. Óf het is om ongevaccineerden buiten de samenleving te houden door hen te beperken in hun beweging. Óf het is om ongevaccineerden over de streep te trekken, om ze over te halen om een behandeling te ondergaan die ze eigenlijk niet willen. Mijns inziens is dat moreel onaanvaardbaar en ook in strijd met de eed die ik als arts heb afgelegd en heel serieus neem. Ik zeg dit niet om er een punt van te maken, maar om te zeggen dat alles wat hierna komt aan wetenschappelijke argumenten, er in die zin ook bijna minder toe doen, want het is eigenlijk ethisch onaanvaardbaar.”

Zal het invoeren van een 2G systeem leiden tot minder druk op de zorg? Walk: “Nee, dat zal dat niet doen. Ik neem mijn eigen ziekenhuis even als voorbeeld, puur en simpel omdat ik die cijfers door en door ken en ik weet ook dat ze kloppen en we geen missing data hebben. De situatie zal ongetwijfeld per ziekenhuis een beetje verschillen, maar voor de eindconclusie is het exacte percentage niet zo belangrijk. Bij ons is het nu zo dat 65% van de patiënten die door corona opgenomen zijn, volledig gevaccineerd zijn en 35% is niet gevaccineerd.

Als je een volledig effectief 2G systeem zou instellen, zou je dus op de dag van vandaag 35% van de totale coronaspecifieke opnames van ons ziekenhuis weg kunnen halen. Maar omdat de effectiviteit van de vaccinaties afneemt, zal dat niet zo blijven, tenzij je overgaat op gedwongen boostervaccinaties. (…) Het grootste deel  van de 35% ongevaccineerden die in het ziekenhuis worden opgenomen, zijn oudere mensen met risicofactoren. Die mensen worden over het algemeen niet op een festival, in een disco of in een kroeg besmet, waar een 2G systeem hen van weg houdt. 70% van de besmettingen onder oudere patiënten gebeurt thuis.

Uiteindelijk is het een heel klein getal van ongeveer 10 a 15% wat we aan ziekenhuisopnames kunnen terugdringen. Maar wat offeren we daarvoor op? Aan morele waarden, door polarisatie en het kapotmaken van onze samenleving? Dat weegt mijns inziens niet tegen elkaar op.” Aldus Walk.

Over het online platform ‘De Nieuwe Wereld TV’:
De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek.
De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.