jun 15, 2022

Amerikaanse schooldecanen bezorgd over welzijn leerlingen

jun 15, 2022

Sinds de coronapandemie staan schoolprestaties, emotioneel functioneren en sociaal gedrag bij leerlingen meer onder druk. Dit blijkt uit een enquête van The New York Times, onder 362 Amerikaanse schooldecanen.

Bron: 362 School Counselors on the Pandemic’s Effect on Children: ‘Anxiety Is Filling Our Kids’ – The New York Times (nytimes.com)

Behalve dat vaardigheden als lezen en rekenen achteruit zijn gegaan tijdens de pandemie, is ook normaal sociaal verkeer, zoals het sluiten en behouden van vriendschappen, deelnemen aan groepsprojecten, omgaan met frustraties en andere emoties moeilijker. Veel kinderen zijn blijven hangen op hetzelfde ontwikkelingsniveau tijdens de pandemie. En kinderen denken vaker aan zelfmoord, zo blijkt uit het onderzoek.

Angst en depressie

Bijna alle decanen zien meer angst en depressie onder hun studenten. “Ze hebben minder uithoudingsvermogen en tonen meer frustratie; er is minder flexibiliteit, inzet, doorzettingsvermogen en meer ontsnappings- en vermijdingsgedrag,” ,aldus een decaan in Wisconsin.

Verder zijn kinderen volgens de decanen angstiger en bezorgder over familie en vrienden. En gestrest omdat ze achterlopen op school. Ook wordt er meer gevochten, volgens de uitkomsten van de enquête.

“Leerlingen hebben cruciale jaren van sociale en emotionele ontwikkeling gemist,” aldus een schooldecaan van een middelbare school in Chicago. Ook lijkt er een toename van zelfmoordgedachten, zelfs onder kinderen op de basisschool.

Personeelstekort

Driekwart van de decanen geeft aan dat er een personeelstekort op hun school is, waardoor er geen tijd is om aandacht te geven aan kinderen met problemen. De toename van de problemen, zo blijkt uit het onderzoek, hing voor een deel samen met hoe lang een school gesloten was.

De regering Biden heeft dit jaar de investeringen in het bevorderen van schoolprestaties, geestelijke gezondheid en ondersteuning van leerlingen bijna verdubbeld tot 353 miljoen dollar, en sommige scholen besteden het coronageld aan begeleiding. Toch hebben scholen dringend meer middelen nodig, zeggen mensen in het werkveld.

Noodsituatie

Voor de pandemie was de gezondheid van leerlingen ook al aan het verslechteren. Onderzoekers wijten dit aan stijgend internetgebruik en eenzaamheid, minder slaap, minder beweging en de puberteit die eerder begint. Maar de stressfactoren van de afgelopen twee jaar -verstoring van de routine, ziekte en overlijden, ouders die hun baan verliezen- hebben de problemen verergerd.

Kinderartsen spreken van ‘een nationale noodsituatie’ en het hoofd van de Amerikaanse Gezondheidsdienst noemt het effect van de pandemie ‘verwoestend’.

Hoopvol

Toch zijn er ook positieve geluiden, Een medewerkster van een middelbare school in Colorado: “Kinderen leren veel over veerkracht en tegenspoed, en we praten eindelijk openlijk over geestelijke gezondheid en zelfmoord.” “Het stemt me hoopvol dat leerlingen het vermogen hebben om te leren hoe zij met dit soort zaken kunnen omgaan en hulp te vragen wanneer dat nodig is.”

Voor meer informatie over ons standpunt omtrent kinderen, ga naar onze onderbouwingspagina Kinderen.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.