okt 28, 2022

Analyse: mRNA-vaccins moeten worden gereguleerd als prodrugs

okt 28, 2022

Een recente peer reviewed-analyse van corona-mRNA-vaccins komt op grond van biodistributie en cellulaire interacties van het spike-eiwit tot de conclusie dat mRNA-vaccins in de toekomst gereguleerd zouden moeten worden als zogenaamde prodrugs (1).

Een prodrug is een medicijn dat na toediening in het lichaam wordt omgezet tot de actieve stof. Volgens dit onderzoek vallen mRNA-vaccins onder deze definitie, omdat deze niet zelf actief zijn, maar in de cel moeten worden omgezet in het actieve product, het spike-eiwit. Dat spike-eiwit heeft naast immunogene eigenschappen (het oproepen van een immuunreactie) ook zgn. cellulaire targets (zie ook onze uitleg hierover).

In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, is de weefsellokatie waar de omzetting van het mRNA-vaccin zou moeten plaatsvinden onzeker. Inmiddels is vastgesteld dat de lipide nanodeeltjes van zowel de Pfizer- als Modernavaccins in vrijwel alle organen en weefsels werden aangetroffen in proefdieren (in zogeheten preklinische biodistributiestudies bij knaagdieren (2,3)). Bij mensen is het spike-eiwit aangetroffen in zowel hart, hersenen als moedermelk.

Volgens de gebruikelijke indeling van prodrugs (4), kunnen Covid-19-mRNA-vaccins worden geclassificeerd als zgn. type I-prodrugs omdat ze intracellulaire conversie (omzetting binnen de cellen) ondergaan. Behalve de conversie tot een doelwit van het immuunsysteem, heeft het spike-eiwit ten minste vijf cellulaire targets: ACE2, CD147, TLR4, TLR2 en ERα. Interactie met ACE2 kan leiden tot onder andere trombose en ontstekingsreacties. Interacties met andere cellulaire targets zijn momenteel nog onvoldoende bestudeerd. Maar, vanwege het bestaan ervan zouden de huidige corona-mRNA-vaccins volgens de onderzoekers hebben moeten worden onderzocht op klinische farmacologie:

  • Farmacokinetiek – dat wat het lichaam met het geneesmiddel doet, dus de opname, verwerking en uitscheiding;
  • Farmacodynamiek – dat wat het geneesmiddel met het lichaam doet, als het goed is de ziekte stoppen;
  • Farmacogenetica – in hoeverre verschillen in het genetisch profiel een verklaring vormen voor de verschillen in effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen tussen personen.

Het is onvoldoende om mRNA-producten alleen te evalueren als vaccins, waarvoor de reguleringslat een stuk lager ligt. Deze mening wordt gedeeld door farmacoloog Dr. Imad Naasani in een recent peer reviewed artikel (5)

Het Artsen Collectief vindt deze analyses waardevol. Door het beschouwen van mRNA-vaccins als prodrugs met mogelijke cellulaire targets moet een veel uitgebreider veiligheidstraject worden gevolgd, waardoor eventuele gezondheidsschade bij toekomstige mRNA-vaccins kan worden beperkt.

Referenties

  1. Cosentino M, Marino F. Understanding the Pharmacology of COVID-19 mRNA Vaccines: Playing Dice with the Spike? Int J Mol Sci. 2022 Sep 17;23(18):10881. doi: 10.3390/ijms231810881. PMID: 36142792; PMCID: PMC9502275.
  2. European Medicines Agency Comirnaty Assessment Report. EMA/707383/2020. 2020. (accessed on 8 September 2022). Available online: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf
  3. European Medicines Agency COVID-19 Vaccine Moderna Assessment Report. EMA/15689/2021. 2021. [(accessed on 8 September 2022)]. Available online: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-moderna-epar-public-assessment-report_en.pdf
  4. Wu KM, Farrelly JG. Regulatory perspectives of Type II prodrug development and time-dependent toxicity management: nonclinical Pharm/Tox analysis and the role of comparative toxicology. Toxicology. 2007 Jul 1;236(1-2):1-6. doi: 10.1016/j.tox.2007.04.005. Epub 2007 Apr 21. PMID: 17507137.
  5. Naasani I. Establishing the Pharmacokinetics of Genetic Vaccines is Essential for Maximising their Safety and Efficacy. Clin Pharmacokinet. 2022 Jul;61(7):921-927. doi: 10.1007/s40262-022-01149-8. Epub 2022 Jul 12. PMID: 35821373.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.