sep 4, 2022

Analyse van Pfizer- en Moderna-studies: 16% meer ernstige bijwerkingen door mRNA-vaccins dan door placebo

sep 4, 2022

De studies van Pfizer en Moderna die gebruikt werden voor de noodgoedkeuring van de mRNA-vaccins laten na grondige analyse een toename van ernstige bijwerkingen zien. Dit schrijft een groep onderzoekers onder leiding van onder andere Dr. Peter Doshi, associate editor van het gerenommeerde British Medical Journal.

In zowel de Moderna- als de Pfizer-studie bleek dat het extra risico op een ernstige bijwerking door de mRNA-vaccins veel hoger lag dan van de placebo.

Een ernstige bijwerking werd gedefinieerd als een van de volgende uitkomsten:

  • Dood
  • Levensbedreigend op het moment van de gebeurtenis
  • Ziekenhuisopname of verlenging van bestaande ziekenhuisopname
  • Aanhoudende of significante handicap/ongeschiktheid
  • Een aangeboren afwijking/geboorteafwijking
  • Een medisch gezien belangrijke gebeurtenis, gebaseerd op medisch oordeel

In de trial van Moderna was het extra risico 15,1 per 10.000 deelnemers in de mRNA-groep en 6,4 per 10.000 deelnemers in de placebogroep. In de trial van Pfizer waren die getallen respectievelijk 10,1 en 2,3.

Voor het vinden van deze gegevens gebruikten onderzoekers vier maanden aan onderzoeksgegevens die waren ingediend bij regelgevers voordat de Covid-19-mRNA-vaccins op de markt werden gebracht. Zij verzamelden de gegevens uit tijdschriften en gegevens die zijn gepubliceerd door zowel Health Canada als de FDA. Vervolgens creëerden zij een geblindeerde tabel van ernstige bijwerkingen die in elk onderzoek waren geregistreerd en lieten vervolgens geblindeerde onderzoekers die tabel doornemen en bepalen of de ernstige bijwerkingen werkelijk ernstig genoemd moesten worden.

De conclusie van de onderzoekers was dat de mRNA-vaccins met meer schade geassocieerd zijn dan aanvankelijk werd geschat op het moment van de noodgoedkeuring. Daarom pleiten zij voor een formele risico-baten analyse van de mRNA-vaccins per bevolkingsgroep, een analyse die tot op heden niet heeft plaatsgevonden.

Het Artsen Collectief wijst erop dat sommige bevolkingsgroepen een zeer laag risico hebben op een ernstige uitkomst van Covid-19. Bij hen lijken de risico’s van vaccinatie hoger te liggen dan de risico’s van een Sars-Cov2-infectie. Een voorbeeld hiervan zijn jongens of jonge mannen, bij wie het risico op myocarditis veel hoger ligt door vaccinatie dan door infectie.

Het Artsen Collectief heeft dan ook als standpunt dat deze vaccins alleen mogen worden ingezet als de gezondheidswinst duidelijk is aangetoond, waarbij geen enkele drang of dwang mag worden uitgeoefend.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.