okt 2, 2021

Artsen Collectief wint Meester Kackadorisprijs 2021

okt 2, 2021

De jaarlijkse Meester Kackadorisprijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij is dit jaar toegekend aan het Artsen Covid Collectief.

We hebben in eigen kring rondgevraagd: verschillende van onze leden bleken ook lid te zijn van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Wat zij zeggen te waarderen aan deze vereniging is dat deze streng let op het gebruik van de wetenschappelijke methode binnen de geneeskunst (“heel principieel”) en daarnaast veel weet over alternatieve behandelingen. Dat kan van pas komen als de patiënt die je behandelt een alternatieve behandelmethode ontvangt, die niet algemeen bekend is.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij is daarnaast berucht om hun ruwe methodes. Hun voorzitter valt artsen die in zijn ogen van het rechte pad afdwalen hard aan, onder meer via Twitter. Hij schrijft de werkgevers van deze artsen aan, met het doel om hen te intimideren. Hoogleraar Jim van Os heeft daar in 2019 iets van gevoeld, nadat de Vereniging tegen de Kwakzalverij brieven stuurde naar zijn werkgever, de Universiteit van Maastricht. Van Os kreeg daar genoeg van, hij daagde de Vereniging tegen de Kwakzalverij uit voor een debat met als inzet het stoppen met belagen. Het bleef daarna stil vanuit de Vereniging tegen de Kwakzalverij, maar het sturen van brieven hield wel op.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij zal steeds partij kiezen voor de geïnstitutionaliseerde geneeskunde. Dit zal meestal goed aflopen voor de mensen om wie het gaat – de patiënten die zorg ontvangen – tot dat de instituten zelf van het pad raken. Het is iets dat we goed gezien hebben de afgelopen twee jaar bij de ooit vertrouwde intituten als het RIVM. Zoals u weet heeft het Artsen Collectief soms hetzelfde standpunt als de regering en hun partners RIVM en OMT, zoals thuisblijven bij klachten, maar soms komen wij tot een geheel ander standpunt, dat wij zullen onderbouwen. De Vereniging tegen de Kwakzalverij valt ons aan, puur op het feit dat wij soms een ander standpunt innemen. Op de inhoud van onze standpunten gaan zij niet in.

Wij zijn genomineerd naast HP/De Tijd en de KNMG. Eerder won de integrale oncologie polikliniek. Het lijkt er op dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij vooral de vooruitgang in de geneeskunde zeer goed herkent. De meester Kackadorisprijs zou beter omgedoopt kunnen worden tot de prijs ‘ter vernieuwing van de geneeskunde’.

Zoals het nu gaat, schiet de Vereniging tegen de Kwakzalverij haar doel voorbij. Het stopt het wetenschappelijke debat in plaats van het te stimuleren. Hun pijlen zijn gericht op individuele CV’s, maar daar gaat het natuurlijk niet om. Zij houden zich bovendien niet aan de regels van fair play van een wetenschappelijk debat, waardoor we ons niet geroepen voelen de prijs op te komen halen. In deze tijd vinden zulke ongewone zaken plaats, zoals massale vaccinatie van kinderen tegen een seizoensvirus, dat we beter onze krachten kunnen bundelen voor een kritische beschouwing hiervan. Het gaat om de kinderlevens, niet om wat onze bestuursleden op hun CV hebben staan. We hebben geprobeerd om hiervan iets over te brengen in onze reactie:

 

Reactie van het Artsen Collectief ter gelegenheid van de toekenning van de Meester Kackadorisprijs 2021

2 oktober 2021, Dames en heren,

Onze dank gaat uit naar de Vereniging tegen de Kwakzalverij voor de toekenning van de Meester Kackadorisprijs 2021 aan het Artsen Covid Collectief. Wij zullen de prijs niet persoonlijk in ontvangst nemen, maar langs deze weg onze reactie geven. Het is aan u om deze tekst voor te lezen tijdens de ceremonie.

Ons collectief begon in december 2020 met het stellen van fundamentele vragen over het coronabeleid. Sindsdien is het hard gegaan. Het Artsen Collectief is op dit moment de snelst groeiende medische organisatie van Nederland. Duizenden medici en vrienden hebben zich reeds bij ons aangesloten. Onze website trekt per maand meer dan 300 000 bezoekers, die op zoek zijn naar gebalanceerde informatie over vaccins of onze kijk op het laatste coronanieuws. Kennelijk weten we een snaar te raken bij een breed publiek, bij wie veel zorgen leven over het huidige coronabeleid.

Net als de Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft het Artsen Collectief de evidence-based geneeskunde hoog in het vaandel. Ons werkveld en dat van u vertonen dus een zekere overlap, met als verschil dat wij ook kritiek durven te geven op de geïnstitutionaliseerde geneeskunde, wanneer deze de wetenschappelijke toets niet kan doorstaan. Het podium dat u ons met de eer van de Meester Kackadorisprijs aanreikt, zullen wij aanwenden om een aantal onwetenschappelijke praktijken aan de kaak te stellen.

Zelf schrijft de Vereniging tegen de Kwakzalverij nauwelijks over corona, terwijl dit onderwerp al twee jaar in het centrum van het maatschappelijke debat staat. Dan rijst de vraag: is uw vereniging nog wel voldoende bij de tijd? We zagen in het jongste exemplaar van uw verenigingsblad wel dat u enkele kolommen wijdde aan long covid, door u neerbuigend een modeziekte genoemd, nog voor het wetenschappelijke onderzoek hierover was afgerond. Is deze toch wat onwetenschappelijke houding niet een situatie waarin de pot de ketel verwijt zwart te zijn?

Maar goed, nu we uw aandacht hebben, willen we u alsnog de vraag voorleggen: wat vinden de leden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij eigenlijk van het wetenschappelijke gehalte van het coronabeleid, zoals gevoerd door onze demissionaire regering? Hoe denkt u bijvoorbeeld over het volgende:

  • Waarom is anderhalve meter een veilige afstand en één meter niet meer veilig?
  • Waarom is iemand om vijf voor twaalf niet besmettelijk, maar om vijf over twaalf ’s nachts kennelijk wel?
  • Waarom ben je niet besmettelijk als je in het restaurant op een stoel zit, maar wel als je opstaat?
  • Waarom zijn mondmaskers op diverse plekken nog steeds verplicht, terwijl ze ziekmakende aerosolen niet tegenhouden?
  • Waarom noemt onze demissionair minister van Volksgezondheid de coronavaccins “gewoon hartstikke goed getest en veilig”, terwijl het onderzoek er naar pas in 2023 is afgerond?
  • Waarom ben je niet besmettelijk als je door de supermarkt loopt, maar wel als je in het naastgelegen café wat wilt drinken?
  • Waarom worden kinderen gevaccineerd?

En zo zouden we nog even door kunnen gaan.

Het komt allemaal neer op één overstijgende vraag: waarom kunnen de coronamaatregelen ons maatschappelijk leven beheersen, terwijl de wetenschappelijke evidentie ervoor ontbreekt?

Wij begrijpen dat u een kleine vereniging bent met een afnemend ledental. Wij zagen ook dat uw bestuur maar voor de helft bestaat uit medici. Niettemin, u stelt ook het hogere doel om politici van voorlichting te voorzien. Als de Vereniging tegen de Kwakzalverij nog relevantie wil hebben in de toekomst, kunt u zich ons inziens beter richten op het wetenschappelijke gehalte van het huidige coronabeleid. Dat lijkt ons productiever dan het doen van persoonlijk gerichte aanvallen op onze leden.

Wanneer u in staat bent om deze draai te maken, dan kunnen we de krachten bundelen. Om gezamenlijk te strijden voor een wetenschappelijk onderbouwd coronabeleid, waarin de arts-patiënt relatie centraal staat en waarin de kwetsbaren bescherming krijgen. Zodat de rest van de maatschappij weer in vrijheid kan leven.

Dank voor uw aandacht.

Stichting Artsen Covid Collectief

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.