jul 10, 2024

Autopsie na vaccinatie voor covid-19

jul 10, 2024

Een Amerikaans-Canadese studie aan de hand van autopsies op patiënten die kort na covid-19-vaccinatie overleden, laat zien dat een oorzakelijk verband tussen de vaccinaties en sterfte  ‘zeer waarschijnlijk’ is . Driekwart van de sterfgevallen was terug te leiden naar de vaccinaties.

Het artikel daarover van Hulscher et al. “A Systematic REVIEW of Autopsy findings in deaths after covid-19 vaccination” staat sinds 21 juni 2024 online in Forensic Science International. (1)

Er werd voor de systematische review gebruikt gemaakt van studies met autopsie-uitslagen van patiënten die kort na een coronavaccinatie overleden.  Eerder publiceerde de Lancet een preprint, maar trok deze terug in 2023 na 100.000 downloads. Nu is het alsnog online te lezen.

De snelle ontwikkeling van covid-19-vaccins, in combinatie met een groot aantal meldingen van bijwerkingen, hebben geleid tot bezorgdheid. Er zijn mogelijke schadelijke  mechanismen, waaronder verspreiding van systemische lipide-nanodeeltjes (LNP) en mRNA  door het lichaam, spike-eiwit gerelateerde weefselschade, de eigenschap om trombose te bevorderen, disfunctie van het immuunsysteem en carcinogeniteit.

Het doel van de systematische review van Hulscher en collega’s  is, om mogelijke oorzakelijke verbanden tussen toediening van covid-19-vaccin en overlijden te onderzoeken met behulp van autopsies en post mortem analyse. Drie artsen met ervaring in post mortem onderzoek en anatomische/klinische pathologie beoordeelden onafhankelijk van elkaar het beschikbare bewijs van elk sterfgeval.

Uit de analyse van 325 autopsies blijkt dat de gemiddelde leeftijd van overlijden 70,4 jaar was. Het meest getroffen orgaansysteem was het cardiovasculaire (49%), gevolgd door hematologische (17%), respiratoire (11%) en meervoudige orgaansystemen (7%). De meeste sterfgevallen vonden plaats binnen een week na toediening van het vaccin. Een totaal van 240 sterfgevallen (73,9%) bleek direct te wijten aan de covid-19 vaccinatie of deze had er aanzienlijk toe bijgedragen.  De primaire doodsoorzaken waren: plotselinge hartdood (35%), longembolie (12,5%), myocardinfarct (12%), VITT (2), (7,9%), myocarditis (7,1%), multisysteem ontstekingssyndroom (4,6%) en hersenbloeding (3,8%).

Autopsie is een van de krachtigste diagnostische hulpmiddelen in de geneeskunde om de doodsoorzaak vast te stellen en de pathofysiologie van ziekte te verduidelijken.

In deze systematische review is gekeken naar criteria van causaliteit vanuit epidemiologisch perspectief, waaronder biologische plausibiliteit, associatie in de tijd, interne en externe validiteit, coherentie, analogie en reproduceerbaarheid bij elk geval van overlijden na covid-19-vaccinatie in combinatie met populatie gebaseerde studies die de mortaliteit onder gevaccineerden beschrijven.

De onderzoekers concluderen:

“De consistentie die we zien tussen de gevallen met eerder gerapporteerde ernstige bijwerkingen van het covid-19-vaccin en hun bekende fatale mechanismen, in combinatie met onze onafhankelijke beoordeling, suggereert grote waarschijnlijkheid van een causaal (oorzakelijk) verband tussen covid-19-vaccins en de dood. De implicaties van dit onderzoek zijn van toepassing op gevallen van onverwachte dood, zonder voorafgaande ziekte onder ontvangers van het covid-19-vaccin. Men kan hieruit concluderen dat in dergelijke gevallen de dood veroorzaakt kan zijn door vaccinatie tegen covid-19”

Het Artsen Collectief roept artsen en met name patholoog-anatomen op, om bij zichzelf de vraag te stellen of sterfgevallen gerelateerd zouden kunnen zijn aan vaccinatieschade en hierbij passende actie te ondernemen.

Referenties:

  1. Nicolas Hulscher, Paul E. Alexander, Richard Amerling, Heather Gessling, Roger Hodkinson, William Makis, Harvey A. Risch, Mark Trozzi, Peter A. McCullough (2024). A Systematic REVIEW of Autopsy findings in deaths after covid-19 vaccination. Forensic Science International 112115. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2024.112115.
  2. VITT = Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia; de reden waarom het vaccin van AstraZenica (ChAdOx) teruggetrokken werd.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.