jul 23, 2021

Betoog in Le Figaro: ‘Wij wijzen invoering van gezondheidspas absoluut af’

jul 23, 2021

Naar aanleiding van de berichtgeving over ‘le pass sanitaire’, de gezondheidspas in Frankrijk (1), verscheen in de Franse krant Le Figaro een artikel van François-Xavier Bellamy (filosoof en lid van het Europees Parlement) en politicus Loic Hervé waarin stelling wordt genomen tegen deze maatregel.

De column is vertaald door Sylvain Ephimenco, journalist van dagblad Trouw. Op basis van zijn vertaling op Facebook (2), volgt hieronder de kern van het artikel in Le Figaro.

Dwaasheid

De auteurs  wijzen de wereld die zich nu aftekent na invoering van de gezondheidspas, absoluut af. Ze schrijven dat de invoering van een gezondheidspas een historische breuk met de samenleving is zoals wij die tot voor kort kenden. Zij merken daarbij op dat tegen de gezondheidspas zijn, niet hetzelfde is als tegen het vaccin zijn. Zij zijn van mening dat een wonderbaarlijke wetenschappelijke vooruitgang, zoals de uitvinding van het vaccin, geleid heeft tot dwaasheid.

Na 18 maanden kennen we het coronavirus: 93% van de slachtoffers van het coronavirus in Frankrijk was ouder dan 65 jaar (65% van hen had een comorbiditeitsfactor, wat wil zeggen ‘met onderliggend lijden’). Onder de 40 jaar (zonder onderliggend lijden) is het risico om aan corona te sterven verwaarloosbaar. In Nederland zijn de cijfers vergelijkbaar (3).

Doe als bij griepvaccins

Gezien deze cijfers vragen de auteurs zich af waarom niet dezelfde vaccinatiestrategie wordt toegepast als die elk jaar bij de griep wordt gevolgd. Vorig jaar zijn meer dan 10 miljoen griepvaccins gegeven om het aantal sterfgevallen te beperken, zonder dat de hele bevolking moest worden ingeënt. Niemand noemt jongeren onverantwoordelijk en egoïstisch omdat ze zich niet hebben laten inenten tegen de griep!

Het kan dus en/en: én men kan voorstander zijn van vaccins, én  tegelijkertijd beweren dat de massale inenting waarvoor nu is gekozen buitenproportioneel lijkt. Waarom zou een tiener zich moeten laten vaccineren om gevaccineerde ouderen te beschermen?

Gezondheidspas leidt tot apartheid

Maar er is volgens de auteurs een nog groter probleem. Wat zij niet zullen aanvaarden is de verandering die de invoering van de gezondheidspas op het dagelijkse leven heeft. Voor het eerst in de geschiedenis zal een gezondheidsdocument moeten worden getoond voor de meest eenvoudige zaken in het dagelijks leven, zoals de trein nemen, een winkel binnengaan, naar het theater gaan. De toegang tot een openbare ruimte op vertoon van de gezondheidspas leidt tot apartheid.
Een revolutionaire verandering. Hoe kan een dergelijke revolutie plaatsvinden met zo weinig rechtvaardiging, zonder een echt parlementair debat en door het belachelijk maken van diegenen die zich er zorgen over durven te maken, vragen de auteurs zich af. Dergelijke beperkingen zouden nog maar enkele maanden geleden onvoorstelbaar zijn: toen sommigen vreesden dat het vaccin gebruikt zou worden als toegangsbewijs tot de samenleving werden zij nog uitgemaakt voor complotdenkers.

Democratie wordt bedreigd

De regering heeft bij de invoering van de gezondheidspas gezworen dat zij de toegang tot alledaagse zaken nooit afhankelijk zou maken van een gezondheidspas. Het feit dat de staat zo minachtend omgaat met het gegeven woord (over zulke ernstige zaken en in zo’n korte tijd), is genoeg om iedere Franse burger zorgen te baren over de toekomst van de vrijheid. Onze hele democratie wordt nu bedreigd.
In de nieuwe maatschappij is iedere burger gedwongen om zijn medemens te controleren. De ober in de bistro zal de vaccinatie en ID van een klant moeten controleren om koffie te mogen serveren. Het bruidspaar zal hun gasten om een QR-code moeten vragen alvorens ze binnen te laten. En de politie zal degenen straffen die niet aan deze permanente controle meedoen.

Absurde chantage

Wie kan beweren dat de invoering van de gezondheidspas de mensen in staat stelt ‘hun vrijheid te herwinnen’? Integendeel! Denk niet dat je, alleen omdat je gevaccineerd bent, een ‘normaal’ leven zult hebben. Als je tien keer per dag je gezondheidspas en je ID moet laten zien om een stokbrood te kopen of om te gaan sporten, heb je je vrijheid niet teruggewonnen. Als iedereen toezichthouder van iedereen moet worden, heb je geen ‘normaal leven’.

Men zal ons zeggen dat we moeten kiezen tussen de gezondheidspas en lockdowns, maar deze chantage is absurd. Zodra de meest kwetsbaren zijn gevaccineerd, is er geen reden voor lockdowns, geen reden om collegezalen te sluiten en tieners thuis te houden. Wij hoeven niet te kiezen.

Wij moeten onze vrijheid, die thans ernstig wordt bedreigd, verdedigen. Wij moeten ons verantwoordelijk voelen voor onze Westerse beschaving. Tegenover autoritaire regimes elders in de wereld, moeten Europa en Frankrijk aantonen dat doeltreffend overheidsoptreden, zelfs in tijden van crisis, nooit zal betekenen dat onze democratie wordt opgegeven. Fundamentele vrijheden, gelijke rechten, burgervriendelijkheid zijn geen privileges voor kalme tijden, maar beginselen die ons verplichten.

François-Xavier Bellamy en Loic Hervé

Bronnen:
(1) (https://www.nu.nl/coronavirus/6145183/frankrijk-verplicht-vanaf-1-augustus-coronacertificaat-in-alle-openbare-ruimtes.html)
(2) Artikel Le Figaro Bellamy en Hervé 15 juli 2021(1)

Le Figaro 15 juli: https://www.lefigaro.fr/vox/societe/pass-sanitaire-une-remise-en-cause-profonde-et-inedite-de-notre-modele-de-societe-20210714

 

 

 

 

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.