jan 18, 2023

Bevestiging: mRNA-coronavaccin veroorzaakt hartklachten bij hoog percentage jongens en jonge mannen

jan 18, 2023

Een prospectief onderzoek (1) (waarin proefpersonen met een risicofactor langdurig worden gevolgd om te onderzoeken of ze een bepaalde ziekte ontwikkelen) onder 4928 voornamelijk jonge mannen in de leeftijd 16-18 jaar uit Taiwan laat zien dat Pfizer-mRNA-vaccinaties samengaan met een hoog percentage hartklachten (17.1%). Abnormale electrocardiogrammen (ECG’s) werden verkregen bij 51 (1,0%) van de studenten, van wie er bij één de diagnose milde myocarditis werd gesteld en bij nog eens vier werd vastgesteld dat ze significante hartritmestoringen hadden opgelopen.

Door het ontwerp van de studie (zie onderstaande figuur), waarbij het hart zowel voor als na werd onderzocht met een ECG, kon de samenhang van de hartafwijkingen met de tweede injectie met het mRNA-vaccin worden vastgesteld.

 

Ontwerp en uitkomsten van de studie (ref. 1)

Dit is de tweede prospectieve studie in deze leeftijdsgroep die vaststelt dat de tweede vaccinatie met mRNA-vaccins tot hartproblemen leidt bij een hoog percentage van de onderzoeksgroep. Een eerdere studie uit Thailand onder 301 jongens van 13-18 jaar vond verhoogde tropineniveaus, een aanwijzing voor hartschade, in het bloed van 3,5% na de tweede Pfizer-mRNA-vaccininjectie (2). Verder hartfunctieonderzoek bevestigde dat deze jongens leden aan pericarditis of subklinische myocarditis.

Opvallend is dat een abnormaal ECG na vaccinatie werd vastgesteld bij zowel jongens mét (12/763, 1,6%) als zonder (39/4165, 0,9%) hartklachten. Bij één jongen met klachten werd vervolgens de diagnose hartritmestoring gesteld, terwijl dat in de groep zonder klachten bij vier jongens het geval was. Daarnaast werd in de groep zonder klachten één jongen gediagnostiseerd met myocarditis (hartspierontsteking).

De voorzitter van het Artsen Collectief, professor emeritus dr. Jan Grandjean is cardiothoracaal chirurg en voegt desgevraagd toe:

“De Europese Society of Cardiology (ESC) heeft in 2020 nieuwe guidelines vastgesteld over sport en hartaandoeningen (3). De ESC maakt onderscheid in myocarditis en pericarditis. Myocarditis geeft een 2-20% risico op plotselinge hartdood, zoals uit hun studies is gebleken. Zij raden enige vorm van sport dan ook af, zolang de hartspierontsteking aanwezig is. Hoewel pericarditis een betere prognose heeft, raden ze ook sporten tijdens de ontsteking van het hartzakje af.

 

Het probleem is echter dat myocarditis en pericarditis niet aan de buitenkant zichtbaar zijn en alleen kunnen worden vastgesteld met een ECG, troponine bepaling of een MRI. Veel van de ontstekingen kunnen symptoomloos verlopen en daarin schuilt het gevaar.”

Geen van de scholieren in deze studie hoefde te worden opgenomen in het ziekenhuis en de hartklachten losten vanzelf op. Dit is consistent met studies die bij jongens in deze leeftijdscategorie in 1/10.000 (0,01%) een zodanig ernstige cardiale bijwerking van de mRNA-vaccins rapporteerden dat ziekenhuisopname vereist was(ref. in 1).

Het Artsen Collectief pleit voor het staken met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanuit medisch-ethisch oogpunt en vanwege de lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen en de onverklaarde oversterfte. Deze recente studie onderstreept dit.

Referenties:

  1. Chiu SN, Chen YS, Hsu CC, Hua YC, Tseng WC, Lu CW, Lin MT, Chen CA, Wu MH, Chen YT, Chien TH, Tseng CL, Wang JK. Changes of ECG parameters after BNT162b2 vaccine in the senior high school students. Eur J Pediatr. 2023 Jan 5:1–8. doi: 10.1007/s00431-022-04786-0. Epub ahead of print. PMID: 36602621; PMCID: PMC9813456.
  2. Mansanguan, S.; Charunwatthana, P.; Piyaphanee, W.; Dechkhajorn, W.; Poolcharoen, A.; Mansanguan, C. Cardiovascular Manifestation of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine in Adolescents. Trop. Med. Infect. Dis. 2022, 7, 196. https://doi.org/10.3390/tropicalmed7080196
  3. Pelliccia A, Sharma S, Gati S, Bäck M, Börjesson M, Caselli S, Collet JP, Corrado D, Drezner JA, Halle M, Hansen D, Heidbuchel H, Myers J, Niebauer J, Papadakis M, Piepoli MF, Prescott E, Roos-Hesselink JW, Graham Stuart A, Taylor RS, Thompson PD, Tiberi M, Vanhees L, Wilhelm M; ESC Scientific Document Group. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. Eur Heart J. 2021 Jan 1;42(1):17-96. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa605. Erratum in: Eur Heart J. 2021 Feb 1;42(5):548-549. PMID: 32860412.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.