jul 13, 2023

Bijwerkingen van Pfizer mRNA vaccins ongelijk verdeeld over productiebatches

jul 13, 2023

Een drietal Deense onderzoekers heeft het aantal gemelde bijwerkingen van Pfizer mRNA vaccins gerelateerd aan de productiebatch (1).

Onverwacht werd een significant ongelijke verdeling van ‘suspected  adverse events’ (SAE) geconstateerd (p<0.0001). De auteurs identificeerden drie groepen batches met hoge, middelmatige en lage aantallen gerapporteerde bijwerkingen.

Aantal vermoedelijke bijwerkingen (SAE’s) na BNT612b2-mRNA-vaccinatie in Denemarken (27 december 2020–11 januari 2022) op basis van het aantal doses per vaccinbatch. Elke stip vertegenwoordigt een enkele vaccinbatch. Vaccinbatches die de blauwe, groene en gele trendlijnen vertegenwoordigen, omvatten respectievelijk 4,22%, 63,69% en 32,09% van alle vaccindoses, met respectievelijk 70,78%, (blauwe trendlijn), 28,84%, (groene trendlijn) en 0,38%(gele trendlijn) van alle SAE’s.

De auteurs schrijven:

[…] in 2021 werden in Japan drie partijen van het mRNA1273-vaccin met in totaal meer dan 1,6 miljoen doses teruggeroepen nadat bleek dat 39 flesjes van het vaccin vreemde materialen bevatten. Uitgelekte en betwiste gegevens hebben ook gesuggereerd dat sommige vroege commerciële partijen van het het BNT162b2-vaccin lager dan verwachte hoeveelheden van het intacte mRNA bevatten.

Zie ook de bespreking van John Campbell van deze publicatie (Engelstalig).

Toch geen veiligheidssignaal?

In een ander commentaar over de Deense bevindingen brengt de Spaanse onderzoekster Somovilla del Saz de mogelijkheid op dat de “blauwe” batches kleine batches zijn die vroeg aan oudere of meer kwetsbare personen zijn gegeven, wat de hoge hoeveelheid bijwerkingen zou kunnen verklaren (2). In tegenstelling tot de Deense auteurs concludeert zij daarom dat deze analyse geen veiligheidssignaal representeert.

In een interview met John Campbell vertelt een van de auteurs echter dat de “blauwe” batches maar voor 21% aan mensen ouder dan 70 jaar zijn gegeven, en vooral aan eerstelijns gezondheidsmedewerkers. De “gele” batches, met erg lage bijwerkingen, zijn volgens de auteur gegeven aan 27% van de mensen ouder dan 70 jaar..

Het Artsen Collectief pleit ervoor om te stoppen met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanwege de lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen, de onverklaarde oversterfte, aanwijzingen voor risico’s tijdens de zwangerschap en onbekendheid met de langetermijnrisico’s van de genetische vaccins voor het kind. Tevens pleiten we voor een onderzoek naar vaccingerelateerde complicaties en sterfte.

Referenties:

  1. Schmeling M, Manniche V, Hansen PR. Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. Eur J Clin Invest. 2023 Mar 30:e13998. doi: 10.1111/eci.13998. Epub ahead of print. PMID: 36997290.
  2. Del Saz BS. Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. Eur J Clin Invest. 2023 Jul 3:e14050. doi: 10.1111/eci.14050. Epub ahead of print. PMID: 37395096.
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.