dec 5, 2021

“Blijf inzetten op de zwakkeren in de samenleving, mensen met een onderliggende aandoening, dat is ethisch te verantwoorden.”

dec 5, 2021

In de zevende en laatste uitzending (d.d. 15 november jl.) van de documentairereeks ‘Tegenwind’ gaan interviewers Jakobien Huisman en Alain Grootaers in het mooie Andalusië in gesprek met lector gezondheidswetenschappen Drs. Sam Brokken, vaccinoloog prof. dr. Theo Schetters, gezondheids- en welzijnseconoom prof. dr. Lieven Annemans, klinisch psycholoog prof. dr. Mattias Desmet, sociaal geograaf, statisticus en opiniepeiler drs. Maurice de Hond en privacyspecialist prof. dr. Paul de Hert over het postcoronatijdperk en de toekomst van onze maatschappij.

Het rondetafelgesprek begint met Maurice de Hond, die zich geërgerd heeft aan de foutieve cijfers en foutieve interpretatie van de cijfers. Op de vraag of hij daar verbetering in verwacht antwoordt hij van niet, omdat dat al lang gebeurd zou zijn.  “Ze hebben er geen behoefte aan om met betere cijfers te komen, want hoe slechter de cijfers zijn, hoe meer ze op basis daarvan datgene kunnen zeggen wat ze willen zeggen. Het zou me ook niet verbazen als er iets heel anders gebeurt. Wat we de afgelopen anderhalf jaar gezien hebben is  dat, toen Covid-19 startte, influenza totaal verdween. Ze noemen dat ‘the vanishing act’, dus dat er één virus dominant is. Misschien gaan we zien dat influenza weer heel erg opkomt in gebieden waar veel mensen gevaccineerd zijn tegen Covid-19 en dat influenza Covid-19 gaat verdringen. En dat we dan weer krijgen dat de maatregelen die er aanvankelijk tegen Covid-19 waren, vervolgens weer worden ingevoerd om de griep te bestrijden, zeker als het een meer virulente variant wordt.” Aldus de Hond.

Mattias Desmet haakt hierop dat hij niet goed inziet waarom een maatschappij die deze maatregelen adequaat acht voor Covid-19, daarna zou zeggen dat het de moeite niet is om diezelfde maatregelen toe te passen bij griep omdat het aantal doden niet enorm verschilt. “Mij zou het niet verbazen als ze dit als een soort actieplan zien dat niet alleen voor Covid-19 toegepast gaat worden, maar inderdaad ook voor de gewone griep.”

De noodzaak van evaluatie

Theo Schetters bepleit in de uitzending de noodzaak van een evaluatie van wat er gebeurd is, waarin serieus benoemd gaat worden wat er goed ging en wat er niet goed ging. “De vraag is of we die ruimte krijgen.” Sam Brokken beaamt dit:  “We spreken nu al over een stap verder, maar we zitten nog niet eens in de fase waarin we een evaluatie hebben gedaan over wat de maatregelen ons gekost hebben en opgeleverd hebben en hoe we nu verder gaan. Eerst moet dat onderzocht worden.”

Paul de Hert vindt dat adviesorganen vooral een langetermijnperspectief moeten hanteren. Want als je alles ‘crisis’ noemt, heb je een probleem met het langeretermijnperspectief van bijvoorbeeld tien jaar. “Laten we daar eerst eens goed over nadenken: wordt het een crisisadviesorgaan, of een adviesorgaan? Als het een crisisadviesorgaan wordt, wil ik er een adviesorgaan naast dat waakt over het langere perspectief dan we nu hebben.” .

Over de verschillende varianten en de maatregelen zegt Sam Brokken: “Ik denk dat het voor de toekomst belangrijk is dat we de data, waarover we al meer dan een jaar beschikken, bekijken en dat die ook worden gebruikt. Telkens zagen we het narratief afwijken van nieuw wetenschappelijk bewijs. Er is nooit bijgestuurd op dit nieuwe bewijs. We gaan waarschijnlijk meer naar een virus dat, zoals een griep, zal blijven circuleren. Dat zien we al een tijd, toch zijn de maatregelen niet aan het veranderen. Zo werd er constant over de deltavariant gesproken, en volgens de cijfers is de mortaliteit van deze variant bijna afwezig in Engeland”. Als de besmettingen als parameter gebruikt zullen blijven eindigen we weer in een lockdown. En dat voor minder gevaarlijke varianten die .

Vaccinatiepaspoort overbodig

Theo Schetters voegt toe dat toen in Engeland duidelijk werd dat het virus aantoonbaar aanwezig bleek te zijn in volledig gevaccineerde mensen de functie van het vaccinatiepaspoort overbodig verklaard werd.”

Sam Brokken deelt zijn visie op het vaccineren van kinderen. “Ik zie biomedisch gezien geen enkel nut om kinderen te vaccineren. Ze behoren niet tot de risicogroep, ze zullen de ziekte ook zelden tot nooit echt ontwikkelen. Uit studies blijkt dat ze ook niet de vector van verspreiding zijn. Besmetting is nog altijd mogelijk, ook al ben je gevaccineerd. Dus ik vraag me af waarom we kinderen gaan verplichten zich te laten vaccineren. Blijf inzetten op de zwakkeren in de samenleving, mensen met een onderliggende aandoening, dat is ethisch te verantwoorden.”

Theo Schetters vult aan. “Het gaat over het effect van additionele vaccinatie van kinderen, waarbij kinderen überhaupt al voldoende weerstand hebben. Dus het effect van extra vaccinatie wordt een verwaarloosbaar punt.”
“Heel veel kinderen hebben het virus al doorgemaakt, net als heel veel jongvolwassenen. Dat biedt al bescherming, ook tegen besmettelijkheid naar anderen toe,” voegt Lieven Annemans toe.
Desmet nodigt uit om breder te kijken naar besmettelijkheid omdat besmetting waarschijnlijk niet alleen door het vaccin vermindert: “Een goede basisgezondheid zal de besmettelijkheid ook verminderen.”

“Waar ik ten aanzien van het vaccineren van kinderen tegen in opstand kom, is als de argumenten rondom vaccinatie steeds veranderen. Eerst was waren de argumenten dat we de zwakkeren moesten beschermen, vervolgens was het argument dat we de zorg niet moesten overbelasten, nu moet de reproductiefactor laag gehouden worden.”

Maurice de Hond ten slotte: “Waar ik ten aanzien van het vaccineren van kinderen tegen in opstand kom, is als de argumenten rondom vaccinatie steeds veranderen. Eerst was waren de argumenten dat we de zwakkeren moesten beschermen, vervolgens was het argument dat we de zorg niet moesten overbelasten, nu moet de reproductiefactor laag gehouden worden. Echte maatregelen om de scholen veilig te houden, door bijvoorbeeld veilige ruimtes te creëren via ventilatie, worden amper genomen. Dan klinkt het zo vals als ze zeggen dat de kinderen gevaccineerd moeten worden om de rest te beschermen, terwijl we het basale nalaten om hen te beschermen.”

https://www.tegenwind.tv/tegenwind-video-s

Over de documentairereeks ‘Tegenwind’

Journalisten Jakobien Huisman, Alain Grootaers en regisseur Mark Sanders ontvangen zes wetenschappers op Finca Don Carmelo in Andalucía. Voor zes persoonlijke portretten en een rondetafelgesprek over de coronacrisis, de maatregelen, het beleid, de vaccins, privacy en de toekomst van onze samenleving, met lector gezondheidswetenschappen Drs. Sam Brokken, vaccinoloog prof. dr. Theo Schetters, gezondheids- en welzijnseconoom prof. dr. Lieven Annemans, klinisch psycholoog prof. dr. Mattias Desmet, sociaal geograaf, statisticus en opiniepeiler drs. Maurice de Hond en privacyspecialist prof. dr. Paul de Hert.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.