jun 2, 2023

Britse cardioloog roept op tot onderzoek naar mRNA-vaccins

jun 2, 2023

De Britse cardioloog dr. Aseem Malhotra, roept op tot opschorting van mRNA-injecties in afwachting van een onderzoek naar opkomend bewijs van schade, sprak eerder deze week in Canberra.

1 juni 2023 – Canberra Weekly – door Elisabeth Taylor – vertaling: Artsen Collectief, origineel hier.

Driehonderd Canberrans kwamen deze week bijeen om de Britse cardioloog dr. Aseem Malhotra te horen, die oproept tot opschorting van mRNA-injecties in afwachting van een onderzoek naar opkomend bewijs van schade.

Uit een onafhankelijke heranalyse van de oorspronkelijke gegevens van de klinische onderzoeken van Pfizer en Moderna, uitgevoerd door enkele van ‘s werelds beste medische wetenschappers en vorig jaar gepubliceerd, bleek dat patiënten meer kans hebben op ernstige schade door het vaccin – ziekenhuisopname, invaliditeit of een levensveranderende gebeurtenis – dan een ziekenhuisopname door Covid. Dit gold zelfs toen de oorspronkelijke Wuhan-variant nog veel voorkwam. Voor dr. Malhotra is de ontstellende conclusie onontkoombaar: “deze vaccinaties hadden nooit mogen worden goedgekeurd voor gebruik bij één enkel mens”.

Dr. Malhotra staat in het VK bekend als een voorvechter voor betere gezondheidsuitkomst voor patiënten bij behandeling van hartaandoeningen. Hij daagt het model van gezondheidszorg uit dat “gericht is op het behandelen van symptomen en ziekten met medicijnen” terwijl “de veranderingen in levensstijl die de mentale en fysieke gezondheid van mensen zouden verbeteren, worden genegeerd of verwaarloosd”.

Zoals dr. Malhotra uitlegt: “Alles wat ik doe, alles waarover ik schrijf of waar ik campagne voor voer, komt altijd neer op ‘hoe optimaliseren we de mentale en fysieke gezondheid van mensen?’ – deze twee, mentale en fysieke gezondheid, zijn met elkaar verbonden. Is de informatie die ik aan mijn patiënten geef en zijn de medicijnen die ik voorschrijf  echt heilzaam? Hoe bevorderlijk zijn ze voor de gezondheid? Leggen we de voordelen aan patiënten uit op de manier waarop we ze zouden moeten uitleggen?”

Dr. Malhotra’s pleidooi voor betere voeding heeft hem in conflict gebracht met de industrie van bewerkte voedingsmiddelen en hij heeft vraagtekens gezet bij het door Big Pharma aangeleverde bewijs dat statines – “het meest lucratieve farmaceutische product in de geschiedenis van de westerse geneeskunde” – echt het risico op hart- en vaatziekten verminderen.

Na de lockdowns van 2020 verwachtte dr. Malhotra een toename van hartgerelateerde problemen omdat 80% van de hartaandoeningen verband houdt met levensstijl en voeding. Gedwongen inactiviteit, ongezonde eetgewoonten en stress zouden dus voorspelbaar hun tol moeten eisen. In januari 2021 verscheen hij op Good Morning Britain om kwetsbare bevolkingsgroepen – ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem – aan te moedigen de nieuw gelanceerde Covid-injectie te nemen. Dr. Malhotra nam zelf twee doses Pfizer. Dat deed zijn vader ook.

Heroverwegen

In de loop van 2021 gebeurden er verschillende dingen die dr. Malhotra ertoe brachten zijn mening te heroverwegen:

  • Een vertrouwde collega merkte op dat de eerste klinische onderzoeken van Pfizer vier hartstilstanden in het proefcohort aantoonden, vergeleken met slechts één in de placebogroep. Het was een potentieel signaal, maar niets was zeker.
  • De vader van dr. Malhotra stierf onverwachts aan een hartaanval. Als cardioloog met grondige kennis van de medische geschiedenis en levensstijl van zijn vader, kon dr. Malhotra de snelle vernauwing van de kransslagaders die door de autopsie aan het licht kwamen niet verklaren.
  • Een academische collega vertrouwde hem toe dat hun cardiale onderzoekseenheid op bewijs was gestuit van verhoogde coronaire ontsteking bij gevaccineerde personen. Deze informatie werd achtergehouden uit angst dat publicatie de financiering van hun onderzoek in gevaar zou brengen.
  • De Amerikaanse cardioloog en onderzoeker Stephen Gundry publiceerde een samenvatting van een binnenkort te verschijnen paper waarin hij een sprong van 11% naar 25% in markers van coronaire ontsteking na vaccinatie opmerkte. Als cardioloog vond dr. Malhotra de buitengewone aard van deze verandering in zo’n korte tijd opmerkelijk.
  • Een journalist van de Times nam contact met hem op voor commentaar op berichten dat het aantal hartaanvallen in Schotland met 25% was toegenomen.

In oktober 2022 had dr. Malhotra daarom een heel andere boodschap voor het Britse publiek. In een interview dat viraal ging, vertelde hij het publiek van GB News dat er voldoende signalen waren van mogelijke schade om het stopzetten van het vaccin te rechtvaardigen, in afwachting van een officieel onderzoek.

De heftige tegenreacties die hij kreeg kwamen niet onverwacht. Zoals dr. Malhotra dinsdag tegen zijn publiek in Canberra zei, moet je een olifantshuid ontwikkelen om bestand te zijn tegen de vergelding die voorspelbaar volgt op elke uitdaging van gevestigde machten en financiële belangen. Dr. Malhotra verdiepte zich verder in dit onderzoek en publiceerde in 2022 een tweedelig, collegiaal getoetst artikel met de titel “ Curing the pandemic of desinformation on COVID-19 mRNA vaccins through real evidence-based medicine ”. Deze publicaties vertellen het verhaal van “hoe we het zo fout konden hebben”.

Belangenverstrengeling van regelgevende instanties

Dr. Malhotra wijst bijvoorbeeld op de voor de hand liggende problemen die ontstaan wanneer nationale regelgevende instanties – die ervoor moeten zorgen dat nieuwe farmaceutische producten veilig zijn voordat ze voor openbaar gebruik worden goedgekeurd – afhankelijk zijn van financiering door Big Pharma. “De meeste mensen weten dat niet”, zegt hij. “De voorzitter van de British Medical Association geloofde me niet toen ik vertelde dat onze toezichthouder 86% van zijn fondsen van Big Pharma krijgt”. De Australische Therapeutic Goods Administration (TGA) haalt 96% van de inkomsten uit dezelfde bedrijven die de TGA juist zou moeten reguleren. 70% van het geld van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO komt met zg. strings attached (belangenverstrengeling).

Dr. Malhotra’s punt is natuurlijk dat deze organisaties niet echt onafhankelijk zijn. Evenmin is de compromitterende invloed van Big Pharma beperkt tot nationale toezichthouders:

“Kortom, wat we hebben is de toenemende zichtbare en onzichtbare ongecontroleerde macht van Big Pharma in de afgelopen decennia over toezichthouders, academische instellingen, de media, politici. En nu hebben we te maken met de gevolgen ervan.

Psychopatische entiteiten

“Als je een stapje terug doet en beseft dat je ‘psychopathische entiteiten’ hebt (dat wil zeggen, bedrijven die blijk geven van een gebrek aan empathie, een gebrek aan wroeging, een bereidheid om te misleiden voor winst, enz.) die aan de touwtjes trekken, kun je vervolgens inzien dat alles stroomafwaarts negatief wordt beïnvloed.”

Nadat de nationale regelgevers aan het begin van de uitrol van het vaccin niet de juiste zorgvuldigheid hadden betracht, maakt dr. Malhotra zich zorgen dat ze nu niet rationeel reageren op het toenemende bewijs van vaccinatieschade en daardoor het probleem verergeren. Over de hele wereld registreren sterk gevaccineerde landen ongewoon hoge sterftecijfers (dat wil zeggen boven het gebruikelijke aantal dat in een gemiddeld jaar wordt verwacht) sinds het begin van de uitrol van vaccins. Zoals dr. Malhotra zegt:

“Norman Fenton, emeritus hoogleraar Risk Information Management aan de Queen Mary University in Londen, zegt dat 50 procent van de extra sterfgevallen in het VK sinds 2021 direct of indirect wordt veroorzaakt door het Covid-vaccin. Wat we weten van het Australian Bureau of Statistics is dat de meeste van deze extra sterfgevallen in Australië momenteel niet Covid-gerelateerd zijn. En gezien al het andere bewijs dat we hebben over de schade van het vaccin, is het heel duidelijk dat het vaccin een belangrijke rol moet hebben gespeeld. Is de Covid-vaccinatie factor nummer één? Ik kan het je niet met zekerheid zeggen. Is het een belangrijke bijdragende factor? Bijna zeker.”

Droomwereld

Ondertussen beweert de TGA (de Australische medicijnwaakhond) dat slechts veertien van de meer dan 900 sterfgevallen die aan hun monitoringsysteem zijn gemeld, daadwerkelijk vaccingerelateerd zijn. Toen hem werd gevraagd te reageren op deze bewering, antwoordde dr. Malhotra met te zeggen: “ze leven in een cloud cuckoo land [droomwereld, red.] en ze beledigen de medische professie en het publiek”.

“Als je een van die jongens in een rechtbank laat getuigen, betwijfel ik ten zeerste of ze categorisch zullen kunnen zeggen dat ze denken dat er slechts veertien doden zijn gevallen door het vaccin nadat al het bewijsmateriaal is gepresenteerd. Ik denk dat een deel hiervan opzettelijke blindheid is. Ik denk dat ze zich eigenlijk niet kunnen voorstellen wat ze hebben gedaan, want dat is afschuwelijk.”

Dr. Malhotra speculeert dat de enorme omvang van de fout gedeeltelijk de onwil van bureaucraten verklaart om de feiten onder ogen te zien:

“De meeste mensen geloven dat ze het juiste doen … Laten we wat empathie en mededogen voor ze hebben … Als ik het bij het rechte eind heb, is dit veel voor hen om onder ogen te moeten zien. Psychologisch gezien is het veel gemakkelijker om je kop in het zand te steken en te doen alsof het niet bestaat.

“Dat gezegd hebbende; het is hun plicht en verantwoordelijkheid om te weten dat wanneer het bewijs verandert en er nieuwe informatie naar voren komt,  er ook naar te handelen. Het is één ding om een fout begaan in het begin, maar het is iets anders dat je actief bewijs van het tegendeel onderdrukt of negeert. Dat is voor mij erger“.

Moed is nodig

“Ik werd aanvankelijk geïndoctrineerd in de overtuiging dat dit vaccin veilig en effectief was. Maar toen er bewijs aan het licht kwam, heb ik er meteen naar gehandeld. Dat is wat anderen nu helaas niet doen“.

“De feiten zijn heel duidelijk. Dit is geen strijd tussen intellect, rationaliteit en feiten; dit is een psychologische strijd.”

Dr. Malhotra geeft toe dat er moed voor nodig is om je uit te spreken, maar beweert dat hoe langer de autoriteiten zwijgen, hoe meer mensen zullen lijden omdat “het probleem niet vanzelf zal verdwijnen”.

Hij geeft toe dat het vertrouwen van het publiek in de medische professie geschaad zal worden door deze onthullingen en dat het vele jaren zal duren om dat vertrouwen terug te winnen. Dr. Malhotra is ervan overtuigd dat er enkele eenvoudige veranderingen zijn die blijvende voordelen voor de toekomst zullen opleveren, maar dat dit proces alleen kan beginnen door te erkennen dat er een fout is gemaakt en dat structurele verandering nodig is willen we dit ooit in de toekomst voorkomen.

Bij het overbrengen van deze boodschap naar Australië wordt dr. Malhotra ondersteund door de Australian Medical Professional Society (AMPS), een vereniging die is opgericht om artsen te ondersteunen van wie de baan en/of professionele licenties werden bedreigd omdat ze ethische bezwaren hadden tegen lockdowns, maskers en vaccinatiemandaten. Voor degenen die de volledige boodschap van dr. Malhotra willen horen, zijn er binnenkort online tickets voor het slotevenement in Perth verkrijgbaar via de AMPS-website.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.