Chinese vaccins

jan 14, 2021

Spread the love

BBC News: het in China gebruikt vaccin Coronavac is een geïnactiveerd vaccin. Covid: What do we know about China’s coronavirus vaccines? – BBC News