feb 9, 2022

“Coronamaatregelen desastreus voor mensen met verstandelijke beperking”

feb 9, 2022

“Coronamaatregelen desastreus voor mensen met verstandelijke beperking” betoogt arts voor verstandelijk gehandicapten Talitha van den Heuvel in Medisch Contact van 3 feb.jl. En dat voor een groep die zelf niet kan opkomen voor het leed dat zij ervan ondervindt.

Van den Heuvel bepleit dat strenge quarantainemaatregelen voor het personeel onwenselijk is: personeels­tekorten laten dit niet toe én nabijheid van vertrouwde gezichten is voor deze bewoners ontzettend belangrijk. Isoleren van deze mensen is onmenselijk.
Maatregelen die de druk op de ziekenhuiszorg en ic-zorg verminderen, verhogen de druk op de gehandicaptenzorg juist enorm. Daarom zouden we daar die maat­regelen moeten loslaten en daarvoor opstaan. Om te kiezen voor een menswaardig leven voor degenen die van deze zorg afhankelijk zijn.

“Ik wil met dit artikel de conse­quenties van de coronamaat­regelen laten zien. Mensen met een verstandelijke beperking zijn overgeleverd aan besluiten die anderen over hen nemen. Waar iedereen in de maatschappij zelf kan besluiten de regels te negeren, zich niet te laten testen, niet (of gedeeltelijk) in quarantaine te gaan, hebben zorgafhankelijke mensen met een verstandelijke beperking deze mogelijkheid niet. Want anderen beslissen dat ze zich eraan moet houden. Geen ontsnappen aan…”

Het hele artikel lees je via: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/coronamaatregelen-desastreus-voor-mensen-met-verstandelijke-beperking.htm

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.