jan 11, 2023

Covid-19 minder dodelijk dan gedacht in 2020

jan 11, 2023

In de eerste weken van de corona uitbraak in 2020 werd gevreesd voor een hoog  risico op sterfte, in de orde van meerdere procenten. Het team van prof. John Ioannidis uit Stanford, een van de meest geciteerde wetenschappers ter wereld, schatte deze kans veel lager in. Ook constateerden zij extreme risicoverschillen tussen jong en oud. Sinds halverwege 2020 publiceerden zij daarover meerdere analyses (bijvoorbeeld https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33026101 (2)).

Vreemd genoeg werd dit niet gecommuniceerd aan de Nederlandse bevolking en bleef het eerdere angstscenario lang hangen. Reden voor veel mensen om verregaande vrijheidsbeperkende maatregelen te aanvaarden.

Begin dit jaar kwam het team van Ioannidis met berekeningen (1)  die opnieuw bevestigen dat de kans op overlijden na infectie (infection fatality rate, IFR) van Covid-19, voor mensen onder de 60 jaar zeer laag is, namelijk 0.034% in de leeftijd 0 tot en met 59 jaar. En de kans op overlijden door Covid-19 voor kinderen en jongeren is extreem laag. Deze getallen zijn berekend uit gegevens van vóór de vaccinatiecampagnes.

Ioannidis laatste studie combineerde data van 40 kwaliteitsstudies  uit 38 landen. Hierbij werd per land het aantal geïnfecteerden bepaald aan de hand van aanwezigheid van Sars-Cov-2 antilichamen in het bloed (seroprevalentie) en het aantal COVID-19-doden uit officiële databases. (2)

leeftijd (jr) Overlijdens-risico (%) slachtoffers per miljoen
0-19 0,0003 3
20-29 0,002 20
30-39 0,011 110
40-49 0,035 350
50-59 0,123 1230
60-69 0,506 5060

 

Met andere woorden, het risico op een dodelijke afloop door Covid-19 is sterk leeftijdsafhankelijk. Reden waarom het Artsen Collectief, net als andere initiatieven zoals internationaal de Great Barrington Declaration, later overgegaan in Doctors4Covid Ethics sinds de zomer van 2020 pleiten voor een risicogestuurd beleid. Veel maatregelen die genomen werden tegen Covid-19 zijn namelijk vele malen schadelijker voor de gezondheid dan de infectie zelf, op korte maar zeker op de langere termijn.

Referenties:

  1. Pezzullo AM, Axfors C, Contopoulos-Ioannidis DG, Apostolatos A, Ioannidis JPA. Age-stratified infection fatality rate of COVID-19 in the non-elderly population. Environ Res. 2023 Jan 1;216(Pt 3):114655. doi: 10.1016/j.envres.2022.114655. Epub 2022 Oct 28. PMID: 36341800; PMCID: PMC9613797.
  2. Ioannidis JPA. Global perspective of COVID-19 epidemiology for a full-cycle pandemic. Eur J Clin Invest. 2020 Dec;50(12):e13423. doi: 10.1111/eci.13423. Epub 2020 Oct 25. PMID: 33026101; PMCID: PMC7646031. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33026101

 

 

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.