jan 7, 2024

Covid19: samenvatting van de “lableak”-hypothese

jan 7, 2024

Op 1 januari 2024 gaf professor Richard H. Ebright, hoogleraar chemie en chemische biologie en lid van de van Raad van Bestuur van de Rutgers Universiteit, New Jersey, Verenigde Staten een update van de aanwijzingen die duiden op een laboratoriumontsnapping van SARS-CoV-2, het virus aan de basis van de Covid-19-pandemie.

Ebright vat de lableak-hypothese samen in tien punten:

  1.  Een pandemie veroorzaakt door het SARS-achtige coronavirus van vleermuizen ontstond in Wuhan – een stad op 1000 km van de dichtstbijzijnde wilde vleermuizen met SARS-CoV-2-achtige coronavirussen, waar het laboratorium is gevestigd dat ‘s werelds grootste onderzoeksprogramma uitvoerde naar SARS-achtige coronavirussen van vleermuizen: het Wuhan Instituut voor Virologie (WIV).
  2. In 2015-2017 waarschuwden wetenschappers en specialisten op het gebied van wetenschapsbeleid voor het feit dat het WIV onderzoek uitvoerde met een onaanvaardbaar hoog risico op laboratoriumongevallen en pandemieën.
  3. In 2017-2018 construeerden onderzoekers in het WIV een nieuw chimeer (mengsel van twee soorten) SARS-achtig coronavirus dat in staat was menselijke luchtwegcellen te infecteren en zich daarin te vermenigvuldigen. Dit nieuwe virus  vermenigvuldigde zich  10.000x sneller en was drie keer zo dodelijk in “gehumaniseerde” muizen met de menselijke SARS-receptor in hun luchtwegcellen.
  4. In 2018 stelden het WIV en samenwerkende partijen in een NIH-subsidievoorstel voor om meer nieuwe chimere SARS-achtige coronavirussen te maken, waarbij het natuurlijke spike-gen zou worden vervangen door varianten die sterker aan menselijke cellen binden.
  5. Ook in 2018 stelden WIV en samenwerkende partijen in een DARPA-subsidievoorstel voor om nieuwe ‘consensus’ vleermuis-SARS-achtige coronavirussen te construeren, en om furine-splitsingsplaats (FCS)-sequenties in te voegen tussen het S1- en S2-gedeelte van het spikegen van vleermuis-SARS-achtige coronavirussen.
  6. In 2017-2019 heeft het WIV nieuwe SARS-achtige coronavirussen geconstrueerd en gekarakteriseerd op bioveiligheidsniveau 2, een duidelijk ontoereikend niveau  voor het werken met verhoogde potentiële pandemische pathogenen en volstrekt ontoereikend om virussen met overdrachtseigenschappen van SARS-CoV-2 in te dammen.
  7. In 2019 verscheen een nieuw SARS-achtig coronavirus met hoge bindingsaffiniteit voor menselijke cellen, en met een FCS op de S1-S2-grens – een virus met de specifieke eigenschappen van de WIV-, NIH- en DARPA-subsidievoorstellen van 2018 – op de drempel van het WIV.
  8. SARS-CoV-2 is het enige van de ruim 850 bekende SARS-achtige coronavirussen dat een FCS bevat. Dit kenmerk sluit natuurlijke oorsprong niet uit, maar kan gemakkelijker – veel gemakkelijker – worden verklaard door de oorsprong in het laboratorium. Vooral omdat in 2018 de invoeging van een FCS expliciet werd voorgesteld.
  9. De FCS van SARS-CoV-2 heeft een codongebruik (base met de genetische code) dat ongebruikelijk is voor SARS-gerelateerde coronavirussen van vleermuizen en heeft een 8-van-8-aminozuursequentie-identiteit met de bekende FCS van het menselijke ENaCa-eiwit. Deze kenmerken sluiten natuurlijke oorsprong niet uit, maar kunnen gemakkelijker – veel gemakkelijker – worden verklaard door de oorsprong in het laboratorium.
  10. In 2020 tot op heden hebben WIV en zijn financiers/medewerkers bij EcoHealth Alliance informatie achtergehouden, feiten verkeerd voorgesteld en onderzoek belemmerd. Dit terwijl het instituut als het geen verbanden had met de herkomst van het virus, gemakkelijk de naam had kunnen zuiveren door medewerking aan onderzoek.

Het Artsen Collectief vindt de bewijzen voor een labontsnapping van Sars-Cov-2 zeer sterk en voldoende om als eerste stap in pandemische paraatheid al het laboratoriumonderzoek en onderzoeksgerelateerde verspreiding van virussen en micro-organismen met pandemisch potentieel te stoppen. De WHO bepleit momenteel precies het tegenovergestelde.

Referenties

Alle uitspraken in punten 1-10 zijn gebaseerd op openbare bronnen.

1) Shi Zhengli interview https://science.org/pb-assets/PDF/News%20PDFs/Shi%20Zhengli%20Q&A-1630433861.pdf
2) Nieuwsberichten https://nature.com/articles/nature.2015.18787 en https://nature.com/articles/nature.2017.21487
3) NIH documenten https://theintercept.com/document/2021/09/08/understanding-the-risk-of-bat-coronavirus-emergence/ en https://republicans-oversight.house.gov/wp-content/uploads/2021/10/Year-5-EHAv.pdf
4) NIH documenten https://theintercept.com/document/2021/09/08/understanding-the-risk-of-bat-coronavirus-emergence/
5) DARPA documenten https://documentcloud.org/documents/21066966-defuse-proposal
6) Shi Zhengli interview https://science.org/pb-assets/PDF/News%20PDFs/Shi%20Zhengli%20Q&A-1630433861.pdf
7) WIV publicatie https://nature.com/articles/s4158
8-9) Overzichtsartikel https://pnas.org/doi/10.1073/pnas.2202769119
10) NIH documenten https://republicans-oversight.house.gov/wp-content/uploads/2022/01/January-2022-EHA-SAC-CAP-letter-final1.pdf en https://republicans-oversight.house.gov/wp-content/uploads/2022/08/NIH-EHA-Production-8.19.22.pdf

Meer volledige informatie en meer bronnen vindt u in bijlage 1 van de getuigenis van prof. Ebright in de Amerikaanse Senaat op https://hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ebright%20Testimony%20Updated.pdf.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.