• ondersteund door 31.592 vrienden
  • waarvan 2.080 geverifieerde medici

apr 20, 2021

De balans van ‘Leren van Vroegbehandeling bij COVID-19’

apr 20, 2021

Na maandenlange intense inzet constateren de initiatiefnemers van het project ‘Leren van Vroegbehandeling bij COVID19 in de eerste lijn’ dat de gehoopte impact uitblijft. De stichtingen Mijn Data Onze Gezondheid (MD|OG) en het Artsen Covid Collectief stellen vast dat het maatschappelijk debat zoals dat in kranten, andere media en Tweede Kamer gevoerd wordt volledig gedomineerd wordt door het verloop van het vaccinatieprogramma. Daarmee komt de beoogde deelname van COVID-patiënten noch PGO’s op gang en kan de belofte die het project inhoudt niet ingelost worden. De tegenwind is eenvoudigweg te groot.

Mijn Data Onze Gezondheid en Artsen Covid Collectief hebben besloten hun inspanningen anders te gaan richten, en wel op deze punten:

Meer aandacht voor preventie
De focus wordt verlegd naar preventie. Ook met inbegrip van vaccinatieprogramma’s zullen er nog steeds mensen zijn die meer risico lopen om toch Covid op te lopen. En als ze het oplopen, kan alsnog met vroegbehandeling worden gestart.

Grotere rol voor huisartsen
Grotere nadruk op het herwaarderen en inzetten van de kunde en inschattingsvermogen van huisartsen in de crisis. Daartoe wordt ingezet op samenwerking met Het Roer Moet Om, een organisatie van huisartsen die bureaucratiserend academisch denken aan de kaak stelt en zich beijvert om de regeldruk te verminderen.

Meeliften op ontwikkelingen rondom PGO’s
De komende maanden worden steeds meer huisartsen informatiesystemen (zoals ProMedio,…) aangesloten op PGO’s. Daarmee ontstaat meer bekendheid bij huisartsen met het fenomeen PGO en kunnen zij hun patiënten beter assisteren bij het gebruik van ervan en het zelf uploaden van data.

Naar een nieuwe infrastructuur voor gevalsbevindingen in de nulde en eerste lijn
Kortom: we accepteren dat we op de korte termijn geen verschil kunnen maken. We richten ons daarentegen op het creëren van de bouwstenen voor een infrastructuur die een bij volgende crisis makkelijker geactiveerd kan worden. Die infrastructuur stelt ons in staat om gevalsbevindingen die binnen een behandelcontext plaatsvinden, snel op te werken tot inzichten die van betekenis zijn voor gezondheidsbeleid.

Meer informatie over stichting Mijn Data Onze Gezondheid

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!