aug 17, 2021

De belofte van vrijheid…

aug 17, 2021

Er zijn mensen van plan om het coronavaccin te nemen, niet omdat zij bang zijn voor het virus, maar omdat dan “het land weer open kan”. Wellicht behoor jij wel tot deze groep. Je bent jong en gezond, maar moe van de maatregelen. Je denkt wellicht: “Als ik mij laat vaccineren, samen met zoveel mogelijk anderen, dan heeft de regering straks geen reden meer om nieuwe maatregelen in te stellen”. Speciaal voor jou is dit artikel geschreven.

Het kabinet en de partners van het OMT, RIVM en de Gezondheidsraad hebben vrijheid steeds als inzet gehad van hun vaccinatiecampagne. Als maar genoeg mensen zich zouden laten vaccineren, konden we alle maatregelen opheffen. De regering doet daarbij voorkomen alsof de coronamaatregelen slechts voor een gedeelte onder haar controle vallen: de indruk wordt gewekt dat de maatregelen automatisch en onontkoombaar volgen op de coronasituatie, zoals een hoge waterstand automatisch volgt op veel neerslag.

Maar denk dan eens terug aan deze zomer. Duizenden reizigers en festivalbezoekers lieten zich testen, waardoor er een forse toename ontstond van het aantal positieve testen. Dit is te verwachten: als je bij honderdduizenden gezonde mensen een infectieziekte gaat meten op het moment dat deze ziekte weinig voorkomt, dan tellen de meetfoutjes – de vals-positieve uitslagen – snel op en overstijgen deze zelfs de terecht afwijkende uitslagen (terecht-positieven).

De regering had de toename van de positieve testen kunnen verklaren als een logisch gevolg van de massale testcampagne – de enige juiste uitleg – maar noemde het in plaats daarvan een piek van gevaarlijke besmettingen door een nieuwe variant. Zij beëindigde het festivalseizoen per direct, kleurde de besmettingskaarten donkerrood en ging over tot het vaccineren van jongeren.

Om tot deze conclusie te komen moesten kabinet, OMT en RIVM een viertal ‘absoluutheden’ aannemen:

  • Zij deden alsof de positieve PCR-testen allemaal correcte uitslagen waren, terwijl bij gezonde mensen in een periode dat er weinig virus is, deze testen vaak een vals-positieve uitslag geven.
  • Zij stelden de positieve PCR-testen gelijk aan besmettingen, alsof de reizigers en festivalbezoekers allemaal verschijnselen zouden hebben van een infectieziekte, wat niet het geval was.
  • Zij suggereerden dat er een piek in de ziekenhuisbezetting zou aankomen, terwijl op dat moment het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen scherp daalde.
  • Zij suggereerden dat de piek van positieve testen wees op de uitbraak van een potentieel gevaarlijke variant, terwijl er geen enkel bewijs was dat de nieuwste variant ernstigere ziekteverschijnselen gaf.

Deze zomer had de regering in feite niets in handen wat de maatregelen kon rechtvaardigen. Maar door bovengenoemde absoluutheden ten onrechte aan te nemen kon zij toch suggereren dat de coronasituatie zorgelijk was. Dit was een omkering van de normale gang van zaken: normaal is dat er eerst een bedreiging voor de samenleving aanwezig is, waarop regeringsbeleid volgt. Maar nu begon het script met het beleid: er werd de indruk gewekt dat het doel was om de afzetmarkt voor vaccins te verruimen (jongeren inenten), waarvoor maatregelen werden ingesteld die massaal testen inhielden (“Testen voor Toegang”), waarvan bekend was dat er een zeker percentage positief zou zijn (logisch gevolg: een piek in positieve testen), wat vervolgens geduid kon worden als een naderende ramp (corona-uitbraak en dreigende overbelasting van de ziekenhuizen).

Dat die voorspelde overbelasting van de ziekenhuizen er nooit kwam, kon de regering handig toeschrijven aan hun nieuwe ronde maatregelen. Waarschijnlijker is echter dat de mensen met positieve testen niét besmettelijk of ziek waren, of helemaal geen corona-infectie hadden omdat hun testuitslag vals-positief was. Het is zeer aannemelijk dat ook zonder de maatregelen afgelopen zomer de ziekenhuiscapaciteit niet bedreigd zou worden. De curves van ziekenhuisopnames en doden van deze zomer zijn immers vergelijkbaar met de curves van 2020, toen er nog geen vaccins waren.

Bedenk nu eens hoe dat zal gaan in de herfst. De temperatuur gaat dalen, waardoor de bekende seizoensgebonden virussen zoals het RS-, Rhino-, corona- of influenzavirus meer kans krijgen om zich te verspreiden – zoals elk jaar gebeurt. Door de langdurige anderhalvemetermaatregel is de kans dat mensen een verminderde afweer tegen deze virussen hebben ontwikkeld groot. Vanaf oktober begint het normale griepseizoen, waardoor een deel van de bevolking zeker last zal krijgen van luchtweg- en andere klachten, waarschijnlijk wel meer dan anders.
Als de regering bereid is om maatregelen in te stellen als de coronabesmettingen objectief gezien laag zijn, hoe moet dat wel niet gaan op het moment dat een belangrijk deel van de bevolking met griep thuis zit?

Ja, hoe zal het in de herfst gaan? Het moeilijke van Covid-19 is dat het een ander soort bedreiging is dan bijvoorbeeld hoog water. In het laatste geval zijn tastbare bewijzen in de natuurlijke omgeving aanwezig, zoals overvolle rivieren en zandzakken op de dijken. Bij Covid-19 zijn we afhankelijk van wat de regering en de media ons vertellen. Hierdoor kunnen allerlei vreemde tegenstrijdigheden ontstaan. Het tegenstrijdige aan de huidige situatie is wel dat er op dit moment twee verhaallijnen naast elkaar bestaan, wat absurd aanvoelt. Enerzijds verschijnen nog dag na dag dezelfde berichten dat vaccins absoluut noodzakelijk zijn om de maatschappij weer terug te laten keren naar de normale situatie.
Anderzijds komen nu ook berichten dat de vaccins kennelijk onvoldoende werken en we nieuwe maatregelen nodig hebben, of een nieuwe ronde ‘booster’-vaccins.

We zitten dus in een overgangsfase waar in het dagelijks nieuws twee verhaallijnen naast elkaar lopen. In de bestaande verhaallijn werken de vaccins bijna 100% om een corona-infectie te voorkomen. In de nieuwe verhaallijn werken de vaccins onvoldoende, en zijn nieuwe maatregelen en ‘booster’-vaccins nodig, ook voor volledig gevaccineerden.

Aan de vaccinatietwijfelaars vragen we nu om hun besluit niet vanuit de bestaande verhaallijn van noodzakelijke vaccins te beschouwen, maar vanuit de nieuwe verhaallijn die nu langzamerhand de nieuwskanalen vult. Een greep ut de berichtgeving:

  • Het vaccin zal je niet van de mondmaskers verlossen. In Amerika wordt het dragen van een mondmasker weer aanbevolen in de laatste richtlijn van het CDC (het Amerikaanse RIVM), ook voor gevaccineerden.
  • Van het testen bij klachten zal je ook niet verlost worden. De invloedrijke Amerikaanse dr. Fauci komt terug op zijn eerdere advies: ook gevaccineerde mensen moeten zich laten testen als die met een besmet persoon in aanraking zijn gekomen.
  • Na vaccinatie zal je nog steeds als een potentiele besmettingshaard worden behandeld, omdat het vaccin onvoldoende beschermt tegen virus overdracht. De volgende prik staat zelfs al klaar.

Wie de signalen van de nieuwe verhaallijn herkent, zal beseffen dat de belofte van vrijheid als iedereen zich maar laat vaccineren wel eens een loze belofte zou kunnen blijken te zijn.

Beste vaccinatietwijfelaar, laat deze signalen meewegen in je afwegingen over de voor- en nadelen van vaccinatie, en maak een weloverwogen keuze.

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.