mei 16, 2021

De jeugd is onze toekomst! Covid-19 en verslaving bij jongeren

mei 16, 2021

De schadelijke gevolgen van de coronamaatregelen voor onze psychische gezondheid is enorm, vooral onder jongeren. Het Artsen Collectief pleit daarom voor een risicogestuurd beleid. Het huidige beleid schaadt onze gezondheid meer dan dat het bevordert of beschermt. Monique de Veth-Konings, psychiater en bestuurslid van het Artsen Collectief, schreef het volgende opiniestuk, gepubliceerd in het tijdschrift voor Psychiatrie:

De Covid-19-crisis en verslaving bij jongeren

Er komen steeds meer berichten naar buiten over het schadelijk effect van de maatregelen in deze Covid-19-pandemie op onze maatschappij; de maatregelen zijn economisch extreem schadelijk en hebben een psychisch negatief effect op het welbevinden van mensen. We kunnen daarom volgens mij niet meer spreken van nevenschade van de maatregelen, maar moeten van schade spreken.
Met name de jeugd lijkt veel nadeel te ondervinden hiervan. Er worden meer depressieve klachten gezien en ook suïcidaliteit lijkt toe te nemen onder jongeren en jongvolwassenen.
Het middelengebruik onder jongeren lijkt ook toe te nemen. Jellinek, een instelling voor verslavingszorg, heeft zijn zorgen uitgesproken over een toename van alcohol- en cannabisgebruik onder een derde van de jongeren met wie zij contact hebben. Hierbij wordt gezien dat de frequentie van gebruik toegenomen is. Als belangrijkste reden voor deze toename in gebruik wordt wegvallen van structuur genoemd waarbij adolescenten niet zozeer middelen gebruiken ter ontspanning, maar meer om negatieve gevoelens zoals stress en eenzaamheid te dempen.
Ook anderen zien deze tendens. In Rotterdam bleek uit een enquête onder 1252 jongeren dat er een toename was van drugsgebruik in tijden van thuisquarantaine.
In Engeland bleek dat vooral onder jongvolwassenen (18 tot 34 jaar) het alcoholgebruik was toegenomen in vergelijking met voor de lockdown. Deze toename in gebruik ging ook gepaard met een slechtere psychische toestand. En in Italië werden meer jongeren op de eerste hulp gezien wegens een ernstige alcoholintoxicatie.

De jeugd is onze toekomst!

Adolescentie is een levensfase die wordt gekenmerkt door impulsieve besluitvorming en daarmee risicovoller gedrag. Wanneer we dit combineren met de lichamelijke ontwikkeling, de ontwikkeling van het brein en de toename van middelengebruik wereldwijd, is de huidige situatie alarmerend. Bij deze zorgelijke ontwikkeling is het goed te bedenken dat kinderen weinig risico lopen op overlijden bij besmetting met het Covid-19-virus; dit zou mee moeten wegen in het huidige coronabeleid. Denk daarbij aan maatregelen die gericht zijn op specifieke groepen waardoor kinderen als minder risicovol gezien worden en het geheel openen van sportscholen en scholen bijvoorbeeld mogelijk is. Dat vermindert mogelijk de verveling en maakt de situatie van jongeren minder uitzichtloos. Het is belangrijk dat de maatschappij, maar ook de ggz- en eerstelijnshulpverleners zich van deze verhoogde kans op verslavingsproblemen bewust zijn, zodat ze problemen hierbij eerder kunnen signaleren. De jeugd is onze toekomst en het is belangrijk de beschreven signalen serieus te nemen en hier iets mee te doen.

Het hele opiniestuk, inclusief bronnen, lees je op: https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/63-2021-5-artikel-deveth.pdf

Meer informatie over de standpunten van het Artsencollectief lees je hier >

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.