jul 4, 2022

De Vierde Golf in reactie op het wetsvoorstel Wet Publieke Gezondheidszorg:

jul 4, 2022

‘Het wetsvoorstel wil permanent maken wat tijdelijk was, algemeen maken wat incidenteel is en normaal maken wat niet normaal is’

‘Het wetsvoorstel Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) dat ter publiekelijke consultatie is aangeboden gaat veel te ver in het toekennen van regeringsmacht over burgerlijke grondrechten, zoals bewegingsvrijheid en de vrijheid om elkaar te ontmoeten op de manier die we zelf kiezen. Daarnaast is de voorgestelde wet veel te breed en zijn de voorgestelde verregaande maatregelen, zoals lockdowns, mondmaskers en avondklok,  nooit goed geëvalueerd en daardoor wetenschappelijk zwak. Bovendien is de wet onnodig omdat de Tweede Kamer, als primaire vertegenwoordiging van de bevolking, in crisisgevallen in staat is om over tijdelijke intrekking van grondrechten te beslissen.’

Dit schrijft de vereniging de Vierde Golf in haar reactie op de internetconsultatie Eerste tranche aanpassing WPG.  De Vierde Golf is een politiek progressief platform dat het gevoerde coronabeleid kritisch volgt. Het heeft de missie ‘om het belang van grondrechten te bewaken, in het bijzonder in tijden van crisis.’

De belangrijkste bezwaren tegen het conceptwetsvoorstel Eerste Tranche wijziging Wet Publieke Gezondheid (WPG) zijn:

 • Bezwaar 1: Een permanente juridische basis vergt een voorafgaande evaluatie van de collectieve maatregelen
  Het ontbreekt aan een evaluatie van de genomen maatregelen.
  Ook het Artsen Covid Collectief wijst al geruime tijd op de maatschappelijke schade die veroorzaakt is door de coronamaatregelen.
 • Bezwaar 2: Een (corona)toegangsbewijs is strijdig met de beginselen van een democratische rechtsstaat
  Een toegangsbewijs leidt tot ongelijke behandeling, vaccinatiedrang die ingaat tegen het recht op lichamelijke integriteit, burgers die burgers moeten controleren en een aantasting van de persoonlijke levenssfeer. Maar nog los van alle principiële bezwaren: de regering heeft nu juist van deze maatregel wél laten onderzoeken of die effectief is geweest in de periode dat het werd ingezet. Uit een rapport van de TU-Delft dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begin dit jaar aan de Tweede Kamer heeft toegezonden ‘Effectiviteit van verschillende toepassingen van het CoronaToegangsBewijs’ bleek dat dit niet het geval was. Dat staat herinvoering van de maatregel uiteraard in de weg.
 • Bezwaar 3: Een algemene en permanente afstandsplicht is strijdig met de beginselen van een democratische rechtsstaat
  Nabijheid en lichamelijk contact tussen mensen zijn niet alleen een grondrecht, ze zijn essentieel voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid.
 • Bezwaar 4: Een procedureel deugdelijke invoering van collectieve maatregelen is niet gewaarborgd
  De regering kan, net als in de voorgaande periode, maatregelen doorvoeren zonder de Tweede Kamer voldoende tijd te geven om de maatregelen deugdelijk te kunnen afwegen.

De Vierde Golf: “Dit wetsvoorstel maakt een belangrijk deel van de tijdelijke wet van de afgelopen jaren definitief zonder dat is onderzocht of de beoogde collectieve maatregelen effectief zijn en zonder dat de schadelijke neveneffecten daarvan in kaart zijn gebracht. Wat enkel voor Covid-19 gold gaat voor alle infectieziekten gelden die door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden aangewezen. Wederom wordt daarbij enkel ingezet op grondwetbeperkende maatregelen terwijl minder ingrijpende maatregelen genegeerd worden.”

“Het wetsvoorstel wil permanent maken wat tijdelijk was, algemeen maken wat incidenteel is en normaal maken wat niet normaal is. De voorgestelde aanpak is onbewezen, rigide, en onnodig. Het Parlement is immers uitstekend in staat om in tijden van nood snel en adequaat te reageren, adaptief, op de dan spelende omstandigheden en voor zolang als nuttig, noodzakelijk en proportioneel is.”

De Vierde Golf adviseert het kabinet met klem om dit wetsvoorstel niet aan de Tweede Kamer aan te bieden. Het Artsen Covid Collectief schaart zich achter deze kritiek en roept de regering op het wetsvoorstel in te trekken.

Lees hier de volledige brief van de Vierde Golf: https://vierdegolf.org/wp-content/uploads/2022/06/Reactie_de_Vierde_Golf_Internetconsultatie_14244.pdf

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.