apr 14, 2023

DNA verontreiniging in Pfizer- en Moderna-mRNA-vaccins

apr 14, 2023

Samenvatting:

 • Pfizer- en Moderna-mRNA-vaccins bevatten veel meer DNA-verontreiniging dan is toegestaan;
 • Deze DNA-verontreiniging in de mRNA-vaccins bevat het DNA dat codeert voor het complete spike-eiwit;
 • Deze bevindingen zijn eenvoudig door moleculair-biologische laboratoria te repliceren;
 • Onderzoek hiernaar door het RIVM en/of Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is geïndiceerd;
 • Aanwezigheid van spike-coderend DNA in het vaccin zou kunnen leiden tot ongewenste integratie in het menselijk DNA;
 • Langdurige postvaccinatie-effecten bij patiënten zoals chronische ontstekingsreacties van hart, bloedvaten, huid of zenuwstelsel die gepaard gaan met langdurige spike-expressie zouden hierdoor voor een deel kunnen worden verklaard;
 • Bij mensen met postvaccinatieklachten zou eenvoudig kunnen worden getest op ongewenste expressie van het spike-eiwit en spikegen-integratie in hun DNA met behulp van immunohistologische- en moleculaire-detectietechnieken.

DNA-verontreiniging

Voor de productie van het LNP-mRNA-vaccin tegen Covid-19 wordt het DNA gebruikt dat codeert voor het spike-eiwit. Het proces noemt men in vitro-transcriptie, waarbij het DNA gebruikt wordt als matrix om mRNA te produceren. Het spikegen ligt op een zogenaamd plasmide-DNA. Dit plasmide bevat naast het spikegen ook resistentiegenen voor de antibiotica kanamycine-neomycine en/of ampicilline. Ook bevatten de plasmides soms een element dat expressie verhoogt en kan zorgen voor vervoer van het DNA naar de celkern, de zogenaamde SV40 Enhancer. Het DNA-gen coderend voor spike wordt voorafgegaan door de T7-promotor, een element dat hoge mRNA-expressie in bacteriën mogelijk maakt, maar alleen als die geïnfecteerd zijn door een bacterievirus, de zogenaamde T7-bacteriofaag. De T7-promotor is normaal gesproken weinig actief in menselijke cellen. Nu blijkt dat de coronavaccins niet alleen zuiver mRNA bevatten maar ook (delen van) het plasmide-DNA dat gebruikt wordt voor de productie van de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna (1). Dat is een potentieel gevaar vanwege de kans op langdurige productie van het toxische spike-eiwit door cellen in verschillende orgaanstelsels.

Door het injecteren van lipide-omgeven DNA-complexen, zoals ongewenst aanwezig in de Pfizer en Moderna-injectieflacons, kan het DNA door de menselijke cel worden opgenomen en vervolgens mogelijk ingebouwd in het DNA. Hierdoor is het mogelijk dat het spike-DNA-gen nieuw spike-mRNA gaat produceren. Dit zal gebeuren als het spike-DNA bij toeval in een actieve regio van het menselijk genoom wordt ingebouwd. De mRNA-technologie werd altijd als genetisch veilig beschouwd omdat mRNA niet zonder meer in het humane genoom kan worden ingebouwd, iets wat DNA wel kan.

Volgens verschillende gepubliceerde studies (2-7) kan het spike-eiwit tot vele maanden na vaccinatie worden aangetroffen in het menselijk lichaam, bijvoorbeeld in huid, hart, hersenen en lymfeklieren. Het is tot nu toe onduidelijk hoe dit mogelijk is. De veronderstelling was dat het vaccin-mRNA en/of het spike-eiwit zeer stabiel is. Met de ontdekking van spikegen-DNA in de mRNA-vaccins komt de mogelijkheid echter in beeld dat spike-mRNA nieuw geproduceerd kan worden door cellen die dit plasmide-DNA hebben ingebouwd.

Volgens de specificaties van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is enige DNA-verontreiniging toegestaan in de mRNA-vaccins, tot maximaal 0,033% (8). De aangetroffen hoeveelheden zijn echter 20 tot 1000 maal hoger. Daarnaast was tot nu toe niet bekend dat de verontreiniging het intacte spikegen zou betreffen. Ook zijn andere mogelijk schadelijke genetische elementen aangetroffen, zoals genen die resistentie kunnen veroorzaken voor  antibiotica.

Verder onderzoek hiernaar is urgent gewenst, omdat een vaccin dat is verontreinigd met spike-plasmide DNA voor een deel een verklaring kan zijn voor langdurige postvaccinatieverschijnselen, waarvoor adequate diagnoses en therapieën tot nu toe ontbreken. Een diagnostische aanpak zou kunnen liggen in een combinatie van anti-spike-immunohistochemie (2), PCR- en Sanger-sequencing, en/of in situ hybridisatie specifiek voor vaccin- of viraal spike-mRNA en/of -DNA.

Het huidige onderzoek is gedaan door een team rond genomenexpert Dr. Kevin McKernan, voorheen leider van Research & Development  voor het Human Genome Project  bij het Massachusetts Institute of technology (MIT); oprichter en CSO (Chief Scientific Officer, hoofd van een wetenschappelijk onderzoeksteam) van het Cannabis Genomen bedrijf Medicinal Genomics. De onderliggende data en protocollen zijn geheel open source en voor moleculair biologische laboratoria eenvoudig te repliceren.

Niet afwachten

Tegen de huidige studie is in te brengen dat (1) het artikel nog niet peer reviewed is, (2) het gaat om een beperkt aantal flacons die bovendien voorbij de houdbaarheidsdatum waren en (3) dat de hoofdonderzoeker werkzaam is in een bedrijf dat zich bezighoudt met onder andere canabis-genomen.

Waarom wij het toch onder de aandacht brengen is omdat (1) het artikel duidelijk en controleerbaar onderzoek beschrijft, vanuit moleculair biologisch en genomisch perspectief, (2) het onderzoek op basis van de beschreven methodologie eenvoudig is te repliceren door hierin gespecialiseerde laboratoria, (3) de DNA-verontreiniging niet kan worden verklaard door de veroudering van de flacons en (4) de hoofdonderzoeker aantoonbaar een expert is op het gebied van genomen.

Het Artsen Collectief ziet deze gegevens daarom als reden voor een moratorium op mRNA-vaccins totdat deze op de voor genetische interventies gebruikelijke manier zijn onderzocht op veiligheid, inclusief reproductieve veiligheid, zowel bij de mens als bij dieren, en pleit voor Kamervragen aan de minister van VWS over deze verontreiniging.

Agilent Genomic DNA Screen Tape van een onverdund vaccinpreparaat. 300 µl vaccin werd CTAB-gezuiverd en geëlueerd in 300 µl MGC-elutiebuffer (op basis van Tris) om de oorspronkelijke vaccinvolumes te behouden. 7,5-11,3 ng/ul wordt gerapporteerd. De blauwe lijn rechts (9347) laat het lineaire vector DNA zien, het complete spike gen bevattend.

Correctie, 19 april 2023: de zin “Ook bevatten de plasmides soms een element dat vermenigvuldiging in menselijke cellen mogelijk maakt, het zogenaamde SV40 origin of replication” is vervangen door “Ook bevatten de plasmides soms een element dat expressie verhoogt en kan zorgen voor vervoer van het DNA naar de celkern, de zogenaamde SV40 Enhancer”, dit op grond van de gegevens in het manuscript.

Referenties:

 1. McKernan, K., Helbert, Y., Kane, L. T., & McLaughlin, S. (2023, April 10). Sequencing of bivalent Moderna and Pfizer mRNA vaccines reveals nanogram to microgram quantities of expression vector dsDNA per dose. https://doi.org/10.31219/osf.io/b9t7m
 2. Mörz M. A Case Report: Multifocal Necrotizing Encephalitis and Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccination against COVID-19. Vaccines (Basel). 2022 Oct 1;10(10):1651. doi: 10.3390/vaccines10101651. PMID: 36298516; PMCID: PMC9611676.
 3. Yamamoto M., Kase M., Sano H., Kamijima R., Sano S. Persistent varicella zoster virus infection following mRNA COVID-19 vaccination was associated with the presence of encoded spike protein in the lesion. J. Cutan. Immunol. Allergy. 2022 doi: 10.1002/cia2.12278.
 4. Magen, E.; Mukherjee, S.; Bhattacharya, M.; Detroja, R.; Merzon, E.; Blum, I.; Livoff, A.; Shlapobersky, M.; Baum, G.; Talisman, R.; et al. Clinical and Molecular Characterization of a Rare Case of BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine-Associated Myositis. Vaccines 2022, 10, 1135.
 5. Röltgen, K.; Nielsen, S.C.A.; Silva, O.; Younes, S.F.; Zaslavsky, M.; Costales, C.; Yang, F.; Wirz, O.F.; Solis, D.; Hoh, R.A.; et al. Immune imprinting, breadth of variant recognition, and germinal center response in human SARS-CoV-2 infection and vaccination. Cell 2022, 185, 1025–1040.e14.
 6. Bansal, S.; Perincheri, S.; Fleming, T.; Poulson, C.; Tiffany, B.; Bremner, R.M.; Mohanakumar, T. Cutting Edge: Circulating Exosomes with COVID Spike Protein Are Induced by BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) Vaccination prior to Development of Antibodies: A Novel Mechanism for Immune Activation by mRNA Vaccines. J. Immunol. Baltim. Md. 1950 2021, 207, 2405–2410.
 7. Baumeier, C.; Aleshcheva, G.; Harms, D.; Gross, U.; Hamm, C.; Assmus, B.; Westenfeld, R.; Kelm, M.; Rammos, S.; Wenzel, P.; et al. Intramyocardial Inflammation after COVID-19 Vaccination: An Endomyocardial Biopsy-Proven Case Series. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 6940.
 8. EMA documentation on 330ng/mg (0.033%) DNA/RNA limit. Page 74 
Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.