sep 11, 2021

Noodzaak op dit punt in de coronacrisis: “focussen op het versterken van ons door de maatregelen verzwakte immuunsysteem”

sep 11, 2021

Om volledige bescherming in de populatie op te bouwen hebben we meer natuurlijke immuniteit nodig, bepleit immunoloog dr. ir. Carla Peeters. Peeters werkte jaren bij het RIVM aan vaccins voor de preventie van infectieziekten. Sinds 2016 is zij ook reviewer voor het British Medical Journal (BMJ).

In het artikel “Niet een virus, maar een verzwakt immuunsysteem is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid” (HP/De Tijd van 9 sep. 2021) schrijft dr. Peeters dat uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat immuniteit na een natuurlijk doorlopen besmetting betere bescherming biedt dan die na een inenting met een van de Covid-19-vaccins. In de hoogst gevaccineerde landen Israël, IJsland en UK is inmiddels duidelijk geworden dat de effectiviteit van de vaccins na zes maanden aantoonbaar afneemt, en dat volledig gevaccineerden tegen de verwachting in een hoge ‘viral load’ kunnen hebben. Daardoor kunnen ze niet alleen anderen besmetten maar ook zelf in het ziekenhuis terechtkomen. Verder blijkt de immuniteit die het vaccin gaf niet voor ieder werkzaam te zijn tegen de sterk besmettelijke deltavariant. Wat nu?

 

Effect van de maatregelen op onze afweer

Normaal gesproken komen we voortdurend in contact met allerlei virussen en bacteriën. Door de hygiënemaatregelen sinds vorig jaar, is dat veel minder geworden: mensen houden afstand, dragen mondkapjes, gebruiken desinfecterende gel. En de psychosociale effecten van langdurige angst, isolatie en stress zorgen ook voor verzwakking van ons immuunsysteem, dat we juist nu zo hard nodig hebben. Niet alleen voor het afweren van virussen maar ook voor het opwekken van werkende immuniteit na het inenten.
Het immuunsysteem werkt bij oude mensen vaak niet goed meer, en ook niet bij mensen met immuniteitsverzwakkende ziektes: het blijkt dat vaccinaties bij hen niet altijd even effectief zijn.

 

Effect van natuurlijke immuniteit

Uit een Israëlisch onderzoek blijkt dat wie Covid-19 doormaakte (al dan niet met symptomen) vergeleken met gevaccineerden 27x minder kans heeft om opnieuw besmet te worden, en 8x minder kans om in het ziekenhuis terecht te komen. Het kan zijn dat dit komt omdat een natuurlijke infectie niet alleen tegen het spike-eiwit van SARS-CoV-2 beschermt maar tegen een bredere ‘range’ van virale manteleiwitten. Het is ook gebleken dat mensen bij wie na herstel geen antistoffen meer gemeten werden, later nog wel B-cellen in het beenmerg konden hebben. Die maakten snel antistoffen aan bij herinfectie. Deze natuurlijke bescherming kan jarenlang werkzaam blijven.

 

Mogelijk bijeffect van de inenting op immuniteit

Een nog niet afgerond onderzoek lijkt aan te tonen dat een inenting met Pfizer of Moderna (de mRNA-vaccins) het risico met zich mee kan brengen om o.a. de werking van de geheugencellen van ons aangeboren immuunsysteem te ontregelen. We maken dan wel antistoffen aan, maar i.p.v. dat het virus geneutraliseerd wordt, gaat het zich juist vermeerderen. Dit heet Antibody Dependent Enhancement (ADE), wat wellicht de verklaring is voor herbesmetting na vaccinatie en zorgt voor een heftiger verloop bij herinfectie.

 

‘Boosterinenting’, ja of nee?

In de hierboven genoemde landen raden de deskundigen aan om niét in te zetten op extra inentingen (de zg. ‘booster’): zij constateren dat het virus bijna endemisch is (dus dat Covid-19 zal blijven voorkomen en we er dus mee moeten leren leven). Daarom vinden ze dat met de huidige hoge vaccinatiegraad het moment nu daar is om te gaan sturen op het opbouwen van meer natuurlijke immuniteit, zeker als je de hoge overlevingskansen van 99,410 % in acht neemt voor de bevolking tot 69 jaar – voor jongeren tot 19 zelfs 99,997%.

 

Voorgestelde aanpak: drie aanbevelingen

  1. Laat het virus rondgaan, zegt Peeters in navolging van de experts in Denemarken en IJsland. Dat zal voor een krachtige natuurlijke immuniteit zorgen (ook voor andere virussen), die meer effect heeft dan de beperkte immuniteit die de vaccins bieden.
  2. Doe daarnaast aan preventie door ervoor te zorgen dat kinderen en ouderen, kwetsbare groepen en zorgmedewerkers voldoende vitamine D krijgen: het is aangetoond dat onze natuurlijke afweer daardoor versterkt wordt. Veel opgenomen coronapatiënten hadden een vitamine D-tekort.
  3. Ophouden met het coronapaspoort. Dat is contraproductief, want:
    – het voorkomt het verder opbouwen van kennis over de kracht van natuurlijke immuniteit,
    – en ontkent het feit dat de kans op herinfectie bij gevaccineerden groter is.

Het is altijd beter om via meerdere wegen een doel te bereiken.

Door een focus op vaccinaties met (in)directe verplichtingen ontstaat een onterechte niet wetenschappelijk te verantwoorden tweespalt in de maatschappij, vindt Peeters. Bovenal, met nu al een tekort aan personeel in de zorg zal de druk op de zorg alleen maar nog verder toenemen. Niet alleen door Covid-19, veel eerder door pathogenen (zoals virussen en bacteriën) veroorzaakte ernstige infecties en sterke toename van kanker, hart- en vaatziekten en depressies. Het immuunsysteem is namelijk ook betrokken bij het voorkomen van chronische ziekten. De kans om natuurlijke immuniteit op te bouwen wordt door vaccineren van de hele bevolking verkleind. Terwijl een sterke afweer niet alleen het ziek worden door SARS-CoV-2, maar ook chronische ziektes, kanker, hart- en vaatziektes helpt voorkómen.

 

Het hele artikel inclusief de gebruikte (wetenschappelijke) bronnen is hier te vinden: https://www.hpdetijd.nl/2021-09-09/niet-een-virus-maar-een-verzwakt-immuunsysteem-is-de-grootste-bedreiging-voor-de-volksgezondheid

Zie ook interview met dr. Carla Peeters van Nieuws.nl: “Het versterken van het immuunsysteem is veel effectiever in het voorkomen van infecties dan alle maatregelen”

Spread the love

Steun ons, word vriend!
Vindt u de artikelen van Artsen Collectief waardevol? Word dan vriend. Gratis! Als vriend krijgt u onze maandelijkse nieuwsbrief, kunt u suggesties doen aan ons redactieteam en blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen!
Samen staan we sterker. Van angst terug naar vertrouwen!

Disclaimer: Het Artsen Collectief is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de genoemde pagina’s van externen waar naar verwezen wordt. Het delen van een pagina betekent niet dat het Artsen Collectief alle opvattingen deelt. Het Artsen Collectief ondersteunt het inwinnen en delen van (medische) informatie zonder censuur om een open gesprek / wetenschappelijke discussie te stimuleren.